ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

24.3.15

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σε λίστα κατηγορίας "πιθανών ή δυνητικά καρκινογόνων ουσιών" 5 παρασιτοκτόνα

Στην κατηγορία των "πιθανών ή δυνητικά καρκινογόνων ουσιών" για τον άνθρωπο κατέταξε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (Iarc), πέντε παρασιτοκτόνα φάρμακα.

Μεταξύ αυτών, το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη(glyphosate)ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στον κόσμο, και τα εντομοκτόνα μαλάθειο και διαζινόν κατατάχθηκαν στην κατηγορία "πιθανόν καρκινογόνων για τον άνθρωπο", αν και "οι αποδείξεις είναι περιορισμένες", σύμφωνα με τον Iarc.

Επιπλέον, τα εντομοκτόνα παραθείο και τετραχλωβινφός έχουν ήδη
απαγορευθεί ή έχουν τεθεί περιορισμοί στη χρήση τους σε πολλές χώρες καθώς έχουν καταταχθεί στην κατηγορία των "δυνητικά καρκινογόνων ουσιών".