ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22.11.17

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Έρχονται έλεγχοι του ΙΚΑ σε ελαιώνες !!! 10.500 ευρώ πρόστιμο ο κάθε ανασφάλιστος εργάτης

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ !

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsmessinia το τμήμα ελέγχου εσόδων του ΙΚΑ Αθηνών προχώρησε στην προμήθεια Jeep με τετρακίνηση και μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα κατά το οποίο η ελαιοσυγκομιδή θα κορυφωθεί σε όλη την Μεσσηνία θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τους ανασφάλιστους εργάτες ,όπως και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας .

Θα πρεπει να σημειώσουμε ότι  σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο (Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από 1/1/2017 οι μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή το σύνολο σχεδόν του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασφάλισης σαν «μισθωτοί» και θα πρέπει να ακολουθούν τα ισχύοντα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Έτσι στην ουσία καταργείται η πληρωμή με εργόσημο.
Η απόφαση αναφέρει ότι υπόχρεοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι εργοδότες αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι κ.α.). 
Οι αγρότες, σαν τους άλλους εργοδότες, θα λαμβάνουν κωδικό ΕΦΚΑ και θα υποχρεώνονται σε υποβολή πίνακα προσωπικού πρόσληψης – απόλυσης και υποβολή κάθε μήνα αναλυτικής περιοδικής δήλωσης εισφορών.
Ακόμη θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας κ.α. Αν δεν τα κάνουν θα αναγκαστούν να πληρώνουν τα σχετικά πρόστιμα που πληρώνουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Τα ποσοστά εισφορών για τον εργαζόμενο εργάτη γης και για τον εργοδότη αγρότη αντίστοιχα, όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος (Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016) είναι τα εξής:
2017: εργαζόμενος 1,67% εργοδότης 13,83%, σύνολο εισφορών 15,5%
2018: εργαζόμενος 3,34% εργοδότης 13,67%, σύνολο 17,01%
2019: εργαζόμενος 5% εργοδότης 13,5%, σύνολο 18,5%
2020: και εφεξής 6,67% εργαζόμενος και 13,3% εργοδότης, σύνολο 20%.
Η απόφαση αφορά απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν. 3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων), εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Θυμίζουμε επίσης ότι από 23/12/2016 και μετά οι αμοιβές εργαζομένων καταβάλλονται υποχρεωτικά διατραπεζικά και όχι μετρητά για να αναγνωρίζονται σαν δαπάνες.
Να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση απασχόλησης εργατών στα χωράφια, για μικρό χρονικό διάστημα, θα απαιτούνται να αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και οι προαναφερόμενες διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης, με αποτέλεσμα λόγω του φοροτεχνικού κόστους η επιβάρυνση του αγρότη να είναι υπέρμετρη, κάτι που θα αυξήσει περαιτέρω και το κόστος παραγωγής.
Γ. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από τον ΟΓΑ
1) Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχονται από 1/1/2017 ουσιαστικές αλλαγές στο ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ υπάγονταν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ ή θα υπάγονται σε αυτόν μετά και την αυτοδίκαια ένταξή του στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του ν.4387/2016.
Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40 υπάγονται: Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, για τους οποίους βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Ειδικότερα υπάγονται:
- οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς κ.λ.π.
- όσοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια.
- οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μια 5ετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kw.
- οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο κανονισμών της ΕΕ και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό.
- οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών καθώς και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.
- ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης, τα μέλη οικογενειών αλιέων, κατόχων αλιευτικού σκάφους.
- οι μοναχοί/ες που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
- οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας, και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί.
- όσοι έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι εντασσόμενοι στο μέτρο αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, συνεχίζουν και μετά τη λήξη του μέτρου και μέχρι τη συμπλήρωση και του 67ου έτους της ηλικίας τους, να λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό.
Στο άρθρο 40 δεν εντάσσονται:
- Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του πδ.33/1979 όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν.4144/2013. Τα πρόσωπα αυτά, λόγω της εξαίρεσής τους από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016, υπάγονται από 1-1-2017 στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016.
- Οι μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.7 του ν.3232/2004, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3518/2006. 
Τα πρόσωπα αυτά, από 1-1-2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-ασφαλισμένου, διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1 -1-2017 και έως 31-12-2019 ώστε από 1-1-2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38 του νόμου 4387/2016 που αφορά τις εισφορές των μισθωτών.
Κατηγορίες που εντάσσονται στην προαναφερόμενη περίπτωση:
Α) Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες: Εργάτες ζωϊκής παραγωγής (βουστάσια, χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, εκμετάλλευση αιγοπροβάτων κ.λ.π). Εργάτες φυτικής παραγωγής: (Μανιτάρια, φύκια κ.λ.π), Αλιεργάτες, Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας. Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3518/2006.
Β) Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών: Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα...

21.11.17

Επίσκεψη του επικεφαλής και αντιπροσωπείας υποψηφίων του Νέου Επιμελητηρίου στο Δήμο Πύλου-Νέστορος.Αντιπροσωπία των υποψηφίων του συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο” Μεσσηνίας με επικεφαλή τον κ. Γιώργο Γκούμα επισκέφθηκε τον ΔήμοΠύλου – Νέστορος.
Ο κ. Γκούμας συζήτησε σε θερμόκλίμα με τονΔήμαρχο και αντιπρόεδροτης ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Καφαντάρη στο Δημαρχείο.
Ο κ. Γκούμας άκουσε προσεκτικά τα προβλήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της περιοχής καθώς και τις επισημάνσεις του Δημάρχου όσον αφοράτην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας. 
Από την πλευρά του, τον διαβεβαίωσε πως η νέα διοίκησητου Επιμελητηρίου θα λαμβάνει θέση και θα κάνει ουσιαστική παρέμβαση στα ζητήματα που προκύπτουν.
Τέλος, ο ΥποψήφιοςΠρόεδροςτηςσυνδυασμού “Νέο Επιμελητήριο”,τόνισε το ενδιαφέρον και τη
σημασία πουδίνει ο συνδυασμόςστην περιφερειακή ανάπτυξη και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.
Διαβάστε περισσότερα...

17.11.17

H εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από το φακό του φωτορεπόρτερ Β. Καραγεώργου

* Έχω την τύχη να με τιμά με την φιλία του ο Βασίλης Καραγιώργος τα τελευταία 37 χρόνια .

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να διοργανωθεί και στην Καλαμάτα από κάποιο φορέα η συλλογικότητες μία έκθεση του φωτογραφικού του υλικού όπως έχει διοργανωθεί σε πολλά σημεία της χώρας για να δούν μέσα από τις φωτογραφίες του Βασίλη ειδικά τα νέα παιδιά αποτυπωμένη την ιστορία των τελευταίων 40 χρόνων
 Β.Μ

H εξέγερση του Πολυτεχνείου ζωντανεύει σε μια έκθεση φωτογραφίας με σπάνιο υλικό
Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 ζωντανεύουν μέσα από το φακό του φωτορεπόρτερ Βασίλη Καραγεώργου, που εκθέτει έως στις 29 Νοεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, όσα απαθανάτισε από τη γωνία Πατησίων και Στουρνάρη εκείνες τις ώρες.
Χαραγμένες στη μνήμη του παραμένουν ακόμα και σήμερα οι φωνές των φοιτητών που είχαν ανέβει στις πόρτες του Πολυτεχνείου και φώναζαν «Είμαστε αδέλφια, είμαστε αδέλφια, είμαστε αδέλφια», όπως εξομολογείται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βασίλης Καραγεώργος.
pol 1
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Flippress, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, παρουσιάζουν την έκθεση του φωτογραφικού του υλικού με την ονομασία «Πολυτεχνείο 1973» από τα αρχείο του φωτορεπόρτερ.
pol 2
Η έκδοση μνήμης φωτογραφιών αφηγείται καρέ-καρέ τις στιγμές που οι νέοι θέλησαν με τόλμη να διεκδικήσουν το μέλλον τους. Άμεσες, αποκαλυπτικές, διεισδυτικές, αποτελούν μοναδικά ντοκουμέντα, απ' όπου ο ιστορικός μπορεί να αντλήσει λεπτομέρειες και να δει την αλήθεια αποτυπωμένη με όλη τη δύναμή της. Μέρος, μάλιστα, του αρχείου αυτού περιέχει και ανέκδοτες φωτογραφίες.
pol 3
Επισημαίνεται ότι η είσοδος για το κοινό στη φωτογραφική έκθεση για το «Πολυτεχνείο 1973», που θα φιλοξενείται κάθε χρόνο στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, είναι ελεύθερη για τις ώρες λειτουργίας της, Τρίτη έως Σάββατο 10.00-20.00 και Κυριακή 10.00-14.00.
pol4
Cover+copy
KARAG001
Ο Βασίλης Καραγεώργος
Διαβάστε περισσότερα...

13.11.17

Ο Γρύπας Πολεμιστής της Πύλου αλλάζει την ιστορία της τέχνης

Η σφραγίδα παρουσιάζει δύο τουλάχιστον μυστήρια

Ένας λακκοειδής τάφος ανακαλύφθηκε τα μέσα του 2015, από διεθνή ομάδα αρχαιολόγων, κοντά στο μυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορα, στη Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
Ο τάφος είχε ιδιαίτερα πλούσια ευρήματα όπως χρυσά δαχτυλίδια αλλά και ένα χάλκινο σπαθί με επιχρυσωμένη λαβή από ελεφαντόδοντο. Ένα μικροσκοπικό εύρημα όμως, πέρασε απαρατήρητο για σχεδόν δύο χρόνια. Όταν οι αρχαιολόγοι αποφάσισαν να ασχοληθούν μαζί του, είδαν μια απίστευτη κατασκευή, μια μοναδική σφραγίδα σκαλισμένη σε αχάτη.
Το επίμαχο αντικείμενο ήταν λιγότερο από 3,5 εκατοστά μήκος και έμοιαζε με μεγάλη χάντρας. Συντηρητής απομάκρυνε το χώμα από το εύρημα και ανακάλυψε σφραγιδόλιθο από αχάτη που έφερε μια μοναδικής ποιότητας εγχάραξη, που αναπαριστά έναν πολεμιστή σε μάχη με άλλον ένα, για το σώμα ενός τρίτου - πεσόντα. Η εικόνα της σφραγίδας είναι σκαλισμένη με εξαιρετικά λεπτή λεπτομέρεια, με μερικά χαρακτηριστικά που είναι ελάχιστα ορατά με γυμνό μάτι.
«Η λεπτομέρεια είναι εκπληκτική, ειδικά δεδομένου του μεγέθους. Αισθητικά, είναι ένα αριστούργημα μικροτεχνίας», δήλωσε ο John Bennet, διευθυντής του αρχαιολογικού ινστιτούτου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.
«Η εκπληκτική σκηνή μάχης στην πέτρα αχάτη, είναι ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της τέχνης του Αιγαίου και συγκρίνεται με τα έργα του Μιχαήλ Άγγελου που παρουσιάζονται τώρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο», δήλωσε ο Malcolm H. Wiener, ειδικός στην προϊστορία του Αιγαίου και επίτιμος καθηγητής του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.
Η σφραγίδα παρουσιάζει δύο τουλάχιστον μυστήρια. Το πρώτο είναι πως χαράχτηκε με τόση λεπτομέρεια και το δεύτερο, πώς εικονογραφεί τόσο ιδανικά μια πολύ συγκεκριμένη παράδοση που πέρασε προφορικά 700 χρόνια αργότερα στη συγγραφή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.
Ο ενταφιασμένος ιδιοκτήτης της σφραγίδας, γνωστός ως Πολεμιστής Γρύπας, από το μυθικό ον που απεικονίζεται στον τάφο του, θάφτηκε γύρω στο 1450 π.Χ. Ζούσε σε μια κρίσιμη περίοδο, όταν ο μινωικός πολιτισμός της Κρήτης, άρχισε σταδιακά να παρακμάζει και οι πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας γνώριζαν ανάπτυξη. Στον σκελετό δόθηκε το όνομα «Γρύπας Πολεμιστής» λόγω μιας πλάκας από ελεφαντόδοντο που βρέθηκε στον τάφο και απεικόνιζε ένα μυθικό τέρας που έμοιαζε με μισό λιοντάρι και μισό αετό.
Οι τοπικοί αρχηγοί, όπως ο Πολεμιστής Γρύπας, ίσως είχαν χρησιμοποιήσει πολύτιμα αντικείμενα από την Κρήτη για να διαφημίσουν την ένταξή τους στην ελληνόφωνη ελίτ του αρχαίου μυκηναϊκού πολιτισμού, τον πρώτο στην ηπειρωτική Ευρώπη. Οι απόγονοί τους, έναν αιώνα περίπου αργότερα, έχτισαν τα μεγάλα παλάτια στην Πύλο, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα.
Η σφραγίδα, σκαλισμένη σε σκληρό αχάτη, δείχνει έναν νικηφόρο ήρωα που σκοτώνει έναν αντίπαλο ενώ ένας τρίτος πολεμιστής βρίσκεται νεκρός στο προσκήνιο. Οι δύο ηττημένοι πολεμιστές φαίνονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα, επειδή και οι δύο φορούν παρόμοιο ένδυμα. Η σφραγίδα είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να φορεθεί στον καρπό.
Διαβάστε περισσότερα...

Τυφώνας στην Χώρα Μεσσηνίας, με 4 νεκρούς, το 1957!

Τυφώνας στην Χώρα Μεσσηνίας, με 4 νεκρούς, το 1957! 
Διαβάστε περισσότερα...

8.11.17

Καταζητούμενος Αλβανός με διεθνές ένταλμα σύλληψης , συνελήφθη στην ΧώραΣυνελήφθη 27χρονος , σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων 

Συνελήφθη, σήμερα (8.11.2017) το μεσημέρι, στη Χώρα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων, 27χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων.
Συγκεκριμένα, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις Αλβανικές Αρχές, σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για βία και κακοποίηση εναντίον μελών της οικογένειας, πράξεις που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από την 28.2.2015 έως την 28.5.2015 στα Τίρανα Αλβανίας.
Ο 27χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.
Διαβάστε περισσότερα...

7.11.17

Στο φως η αριστουργηματική σφραγίδα που έκρυβε ο τάφος του πολεμιστή της Πύλου

Το εύρημα από τον τάφο που κρυβόταν για 35 αιώνες στη γη της Πελοποννήσου αποδείχτηκε ότι αποτελούσε ένα από πιο όμορφα έργα τέχνης της προϊστορικής Ελλάδας, το οποίο συναρπάζει με την εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια

Ο τάφος του πολεμιστή στην Πελοπόννησο, στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, ήταν μία από τις μεγαλύτερες -και περισσότερο αναπάντεχες- αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 2015.
Μέσα σε ένα χωράφι με ελιές, ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ο ασύλητος τάφος του πολεμιστή περιείχε, μαζί με τον νεκρό, όπλα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα εξαιρετικής τέχνης.
Από μία πρώτη έρευνα, οι αρχαιολόγοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα χρυσά κοσμήματα του τάφου, χωρίς να υποψιάζονται ότι ένα βρώμικο κομμάτι αχάτη μεγέθους μόλις 3,6 εκατοστών έκρυβε ένα από τα ωραιότερα ελληνικά προϊστορικά έργα τέχνης.
Η συντήρηση του ευρήματος έδειξε ότι ήταν ένας σφραγιδόλιθος, μία πέτρα με χάραγμα που σφράγιζε το κερί ή το μολύβι σαν «ταυτότητα» του κατόχου.
ring-found
Ο σφραγιδόλιθος στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε (Alexandros Zokos/University of Cincinnati)
Σιγά-σιγά, όσο αντιλαμβάνονταν ότι είχαν βρει ένα σπουδαίο εύρημα, ο ενθουσιασμός των αρχαιολόγων για το εύρημα μεγάλωνε.
Πάνω του υπήρχε μια εκπληκτικής ακρίβειας σκηνή μάχης, με λεπτομέρειες που μόλις είναι ορατές με γυμνό μάτι. Εικονίζει έναν πολεμιστή να σκοτώνει έναν αντίπαλο, ενώ ένας τρίτος πολεμιστής κείται νεκρός.
«Με δεδομένο το μέγεθος του λίθου, οι λεπτομέρειες είναι εκπληκτικές», λέει στους New York Times ο Τζον Μπένετ, διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα.
Ακόμη περισσότερο ενθουσιώδης ακούγεται  ο Μάλκολμ Βίνερ, από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και ειδικός στο προϊστορικό  Αιγαίο. Το έργο, λέει, «είναι ένα από τα αριστουργήματα της αιγαιακής τέχνης και «μπορεί να συγκριθεί με σκίτσα του Μιχαήλ Αγγελου που εκτίθενται στο Μουσείο».
Μετά το (ευχάριστο) σοκ του εντοπισμού, δύο μεγάλα ερωτήματα ζητούν απάντηση.
Το ένα, γράφουν οι New York Times, είναι πώς και γιατί χαράχτηκε ο λίθος. Το δεύτερο είναι αν η πολεμική σκηνή, που θυμίζει την Ιλιάδα, η οποία είναι αρκετούς αιώνες νεότερη, επηρέασε τελικά τις προφορικές παραδόσεις που «γέννησαν» τα ομηρικά έπη.
ring-d
Το σχέδιο πάνω στο δαχτυλίδι (Tina Ross/University of Cincinnati)
Για το πρώτο μας δίνει κάποιες απαντήσεις η χρονολόγηση του τάφου, που τοποθετείται στο 1450 π.Χ. Είναι η εποχή που ο μινωικός πολιτισμός μεταφερόταν από την Κρήτη στην ηπειρωτική Ελλάδα, έναν αιώνα πριν αποκτήσουν μεγάλη δύναμη η Πύλος, οι Μυκήνες και τα άλλα μεγάλα κέντρα.
Η κατασκευή ενός τέτοιου κομψοτεχνήματος ήταν αδύνατη για τα δεδομένα της εποχής στην ηπειρωτική Ελλάδα – ήταν όμως δυνατή στην Κρήτη από όπου μάλλον εισήχθη.
Πιθανόν να πρόκειται για αντίγραφο ενός μεγαλύτερου έργου, όπως μιας τοιχογραφίας, και πιθανόν να είχε κατασκευαστεί με τη χρήση μεγεθυντικού φακού, αν και δεν έχουν βρεθεί φακοί στην Κρήτη.
Το θέμα της σφραγίδας είναι και αυτό εξαιρετικά ενδιαφέρον. Οι προφορικές παραδόσεις για την καταστροφή της Τροίας, που τοποθετείται γύρω στο 1200 π.Χ. κυκλοφορούσαν για πέντε αιώνες πριν αποτυπωθούν γραπτά γύρω στο 700 π.Χ. Ωστόσο το δαχτυλίδι είναι φτιαγμένο γύρω στο 1450 π.Χ., περίπου την εποχή που βρίσκουμε τις πρώτες πινακίδες σε Γραμμική Β. Είναι πιθανό ότι οι παραδόσεις των ομηρικών επών κυκλοφορούσαν από τότε και τα έπη δίνουν κάποιες γλωσσικές ενδείξεις ότι απηχούν παμπάλαιες μορφές ελληνικών.

πηγή 
Διαβάστε περισσότερα...

Ευτυχώς που υπάρχει και το ΔΙΑΥΓΕΙΑ! Ξεγυμνώνει ….επίδοξους σωτήρες !!!

Ευτυχώς και υπάρχει το πρόγραμμα Διαύγεια και μπορούμε να μάθουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί έστω και εκ των υστέρων για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

Μονίμως απών από τη ζωή του δήμου Πύλου – Νέστορος υποψήφιος δήμαρχος, ανακαλύπτει  προβλήματα του δήμου … διαβάζοντας ειδήσεις στο διαδίκτυο και εφημερίδες….
 
Κάτι είναι κι αυτό.

Κάπως πρέπει να  μάθει κι αυτός. 

Και κρυπτόμενος και μονίμως απών δε μπορεί να γνωρίζεις.
 
 Φυσικό είναι.
 
Δείτε μέσα από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις συμμετοχές του επίδοξου σωτήρα του δήμου Πύλου – Νέστορος στο κατ΄ εξοχήν  αρμόδιο όργανο του δήμου για την υλοποίηση   σημαντικών έργων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και την αναπτυξιακή πορεία του δήμου

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ –
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κου ΚΑΝΑΚΗ ΗΛΙΑ
ΑΠΟ 16/09/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/11/2017
 
ΕΤΟΣ 2014 (από 16/09/2014)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

16/09/2014 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
25/09/2014 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
09/10/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
17/10/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
31/10/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
11/11/2014 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/11/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
28/11/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/12/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/12/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/12/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2014
οκτώ (8) φορές απόντας / τρεις (3) φορές παρόντας

ΕΤΟΣ 2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

19/01/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/01/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
06/02/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
11/02/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
19/02/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/02/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
10/03/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/03/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/03/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
06/04/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/04/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
06/05/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/05/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/06/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
16/06/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
09/07/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
28/07/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
29/07/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
10/08/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
19/08/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
09/09/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/09/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
02/10/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
13/10/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/10/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/11/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/11/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/11/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
30/11/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
01/12/2015 ΜΠΛΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ
14/12/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/12/2015 ΜΠΛΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2015
δέκα οκτώ (18) φορές απόντας / δέκα πέντε (15) φορές παρόντας
συμπεριλαμβανομένου και του κ. Μπλάνα)

ΕΤΟΣ 2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

04/01/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
22/01/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
05/02/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/02/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
26/02/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
21/03/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
04/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
12/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
13/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
26/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
18/05/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
23/05/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/05/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
15/06/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/06/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
08/07/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/07/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
08/08/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/08/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
25/08/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/08/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/09/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/09/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
04/10/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
10/10/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
13/10/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
01/11/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/11/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
09/12/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/12/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/12/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
31/12/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2016
είκοσι τρεις (23) φορές απόντας / εννέα (9) φορές παρόντας


ΕΤΟΣ 2017(έως και 01/11/2017)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

13/01/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/01/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/01/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/01/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/02/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
14/02/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
20/02/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/02/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
21/03/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
29/03/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
03/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
05/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
05/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
07/06/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/06/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
28/06/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
04/07/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/07/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/07/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/07/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
02/08/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/08/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
06/09/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
20/09/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
04/10/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
16/10/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
01/11/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2017 (έως και 01/11/2017)
είκοσι πέντε (25) φορές απόντας / επτά (7) φορές παρόντας
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
τριάντα τέσσερις (34) φορές παρόντας
εβδομήντα τέσσερις (74) φορές απόντας


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ....

Β.Μ 
Διαβάστε περισσότερα...

2.11.17

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου αδελφέ ...

Μέσα στα δάκρυα , στην αϋπνία θα προσπαθήσω να γράψω δυό λόγια  για τον θάνατο του αγαπημένου μου αδελφού , Παναγιώτη Αλεξίου Μανιάτη.

Πραγματικά τα δάχτυλα μαρμαρώνουν όταν πληκτρολογώ και τα δάκρυα κοιλάνε ασταμάτητα .

Aναμνήσεις έρχονται και χαμογελάω αλλά όλα τελείωσαν σήμερα το πρωί όταν ο χάρος σε χτύπησε πισώπλατα σε ηλικία 66 ετών 

Τό τελευταίο αντίο θα το πούμε αύριο Παρασκευή  3/11/2017 στις 15.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην Μεταμόρφωση 

Καλό σου ταξίδι αδελφέ μου…

Διαβάστε περισσότερα...

31.10.17

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΑΠΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣΤην ειδική τιμολόγηση για τις ευπαθείς ομάδες σε όλο το Δήμο αποφάσισε στη χθεσινή συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής περιλαμβάνει μειωμένα τιμολόγια για ευπαθείς ομάδες με μείωση παγίου και όλων των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 50 τοις εκατό, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους πολύτεκνους (συμπεριλαμβάνονται οι τρίτεκνοι) και στους άπορους, ενώ οι εκπτώσεις θα ισχύουν μόνο για το υδρόμετρο μόνιμης κατοικίας. 

Η ισχύ των μειωμένων τιμολογίων για τα άτομα των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να αποδεικνύεται με  απόφαση υγειονομικής επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας για τα άτομα αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, με βεβαίωση από την ομοσπονδία πολύτεκνων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους πολύτεκνους, ανεξαρτήτου ηλικίας των τέκνων τους και με χαρτί απορίας από την Πρόνοια για τους άπορους.

Τη συνεχή στήριξη των ευπαθών ομάδων από τη Δημοτική Αρχή ανέφερε σε χθεσινή δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, υπογραμμίζοντας ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους πολύτεκνους και τους οικονομικά ασθενείς μέσα από διάφορες δράσεις που θα συνεχίζουν να υλοποιούνται στο Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα μειωμένα τιμολόγια, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΔΕΥΑΠΝ στα τηλέφωνα 27230 28311-12.
Διαβάστε περισσότερα...

28.10.17

TO ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ “ΟΧΙ”

Με τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα αρχές και κάτοικοι στο Βλαχόπουλο του δήμου Πύλου – Νέστορος τίμησαν σήμερα την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Στο σημαιοστολισμένο χωριό το σύνολο των κατοίκων και των φορέων
της περιοχής παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με την


επίσημη δοξολογία στην εκκλησία της Παναγίας, συνεχίστηκαν με την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων από την δημοτική σύμβουλο Μαρία Αντωνοπούλου και τον πρόεδρο του Συλλόγου Βλαχοπουλαίων Αθήνας Γιώργο Χρονά ,τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Βλαχόπουλου Διονύση Ψώνη στο μνημείο της πλατείας και κορυφώθηκαν με την παρέλαση των μαθητών, που κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα όλων.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος γιόρτασε το ΟΧΙ

ΠΥΛΟΣ
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, γιόρτασε και φέτος με μεγάλη συμμετοχή την Εθνική Επέτειο για την 28η Οκτωβρίου του 1940. Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Πύλου, Χώρας Μεθώνης, Κορώνης, Καλλιθέας, Κορυφάσιου, Βλαχόπουλου, Στενωσιάς, Χαροκοπιού, Φοινικούντας, Χανδρινού και Σουληναρίου οι κεντρικοί δρόμοι γέμισαν από κόσμο, που έσπευσαν να καμαρώσουν και να χειροκροτήσουν την μαθητιώσα νεολαία, η οποία έλαβε μέρος στις παρελάσεις.

Στην έδρα του Δήμου, την Πύλο, κατά την εθιμοτυπική τελετή, τελέσθηκε η δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και έπειτα η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων, όπου κατατέθηκαν στεφάνια εις μνήμην των θυμάτων των εθνικών αγώνων. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο Συμβολαιογράφος Πύλου κ. Άγγελος Σκουφάκης.

Στην παρέλαση που ακολούθησε μπροστά από το Δημαρχείο, υπό τις μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πύλου-Νέστορος, οι μαθητές και οι μαθήτριες Γυμνασίου, Λυκείου, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της Πύλου, οι οποίοι συμμετείχαν, καταχειροκροτήθηκαν από τους κατοίκους. 
Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτριος Καφαντάρης, παρευρέθηκε το πρωί στην Θεία Λειτουργία στη Χώρα, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε στην έδρα του Δήμου, την Πύλο, την Παρέλαση. 
Έπειτα, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεξιώθηκαν όλους τους δημότες της περιοχής, στο Δημαρχείο.

«Αισθάνομαι εθνικά υπερήφανος και συγκινημένος κάθε φορά που βλέπω τη νέα γενιά να παρελαύνει με απλότητα και ήθος, τιμώντας τους ήρωες μας.
Αισθάνομαι όμως ταυτόχρονα και την υποχρέωση και τη βαρύτατη ευθύνη που έχουμε όλοι μας να διδάξουμε σε αυτά τα παιδιά τις σημαντικές έννοιες της αλληλεγγύης, της επιμονής και της υπομονής, έννοιες που μας δίδαξαν οι ήρωες του ’40.» δήλωσε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, ευχόμενος σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία.

Την αυτοθυσία των προγόνων μας και την πίστη τους στον αγώνα για την ελευθερία τίμησαν ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κος Δημήτριος Καφαντάρης, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πύλου, οι εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας της περιοχής, οι εκπρόσωποι των τοπικών Συλλόγων και φορέων, καθώς επίσης όλοι οι πολίτες του Δήμου.
Διαβάστε περισσότερα...

27.10.17

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ :" Κούνησε μαντήλι" στον Ηλ.Κανάκη ο Γιώργος Κόκκινος !!!Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιώργος Κόκκινος από τον συνδυασμό “Κοινωνία σε Κίνηση” του Ηλία Κανάκη, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.
Αυτό γνωστοποίησε ο εν λόγω σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος με ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρει : “Ενημερώνω τους δημότες του Δήμου Πύλου - Νέστορος ότι για λόγους προσωπικούς και ιδεολογικούς δεν συμμετέχω πλέον στη δημοτική παράταξη “Κοινωνία σε Κίνηση” και παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος σύμβουλος”.
Διαβάστε περισσότερα...

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ - Ολοκληρώνεται το δημοτικό γήπεδο

Συνεχίζονται οι εργασίες στο Δημοτικό Γήπεδο Βλαχοπούλου για την επίστρωση του πλαστικού Χλοοτάπητα .

Ένα ακόμα αθλητικό έργο σιγά σιγά ολοκληρώνεται .
Ο δήμος Πύλου - Νέστορος  συνεχίζει με το Δημοτικό Γήπεδο Καλλιθέας όπου την Τετάρτη υπογράφεται  στην Αθηνα, με την Γενική Γραμματεια Αθλητισμού, την προγραμματική σύμβαση, για την αναβάθμιση του προϋπολογισμού 248.000 ευρώ .

Διαβάστε περισσότερα...

25.10.17

« Έφυγε » ένα λαμπρό μυαλό της Μεταμόρφωσης

Καλό ταξίδι Ανδρέα … 

Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο Γεωπόνος Ανδρέας Στ. Κανελλόπουλος  

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική μας κοινωνία η είδηση του θανάτου ενός ξεχωριστού και ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου και εξαίρετου επιστήμονα . 

Ο Ανδρέας Κανελλόπουλος ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πρωτοπόρος για την εποχή του πράος, χαμογελαστός, προσηνής, καλοσυνάτος, γενναιόδωρος και ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος. 

«Έφυγε» αθόρυβα και διακριτικά, σε αντίθεση με την ισχυρή του παρουσία και φυσιογνωμία του, στην περιοχή μας 

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων και η ταφή του στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης

 Στους οικείους του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 

 Καλό ταξίδι Ανδρέα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!

Διαβάστε περισσότερα...

20.10.17

ΠΥΛΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ


Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827 ) μεταξύ των συνασπισμένων δυνάμεων της Δύσης και των δυνάμεων του Ιμπραήμ πασά , αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της θεμελίωσης του νεοελληνικού κράτους
Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος και η Περιφέρεια Πελοποννήσου  διοργάνωσαν την 1η αναπαράσταση αργά σήμερα το απόγευμα με την συμπλήρωση των 190 χρόνων μεταφέροντας στους θεατές ένα μικρό κλίμα της εποχής που έμελλε να σφραγίσει το τέλος της νικηφόρας επανάστασης του 1821 και οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής να προχωρήσουν στην αναγνώριση του σύγχρονου Ελληνικού κράτους

Φωτο
Διαβάστε περισσότερα...

Το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης της Πύλου στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης της Πύλου-Νέστορος, απονεμήθηκε σήμερα στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο,από τον Α Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος Δημήτρη καφαντάρη σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο.
«Η Εκκλησία δεν είναι απλά ο θεματοφύλακας του ιστορικού παρελθόντος, αλλά και ο εκφραστής του ανόθευτου και αναλλοίωτου ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού» τόνισε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο που ομόφωνα του απένειμε την τιμητική αυτή διάκριση, ύστερα από πρόταση του δημάρχου, Δημητρίου Καφαντάρη, αλλά και για την πρόσκληση να συμμετάσχει στον εορτασμό της επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, μιας εορτής «με πολυδιάστατη σημασία και πολλά μηνύματα, τόσο προς τους Ευρωπαίους όσο και προς τον λαό μας».
Σε αυτό το σημείο του λόγου του, έκανε αναφορά στο γεγονός της νικηφόρου ναυμαχίας, που «μας υπομιμνήσκει το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας των ευρωπαϊκών δυνάμεων για την απελευθέρωση ενός ευρωπαϊκού χώρου, ο οποίος εδοκιμάζετο και ασφυκτιούσε. Το πνεύμα, το οποίο απετέλεσε αρκετά χρόνια μετά έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο δεν πρέπει ούτε να αποδυναμωθεί ούτε και να αφανιστεί».
Επιπλέον, μίλησε για την ενότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, που βοήθησαν να εδραιωθεί η ελευθερία, γιατί «ναι μεν η ελευθερία είναι κάτι που το κερδίζεις με αγώνες, αλλά απαιτεί περισσότερους αγώνες για να μπορέσεις να τη διατηρήσεις, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσεις ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και ευημερίας του λαού».
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΥΛΟΣ – Μεγαλειώδης εορτασμός της 190ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου

ΕΛΑΜΨΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑς κος ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ !!!

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα σήμερα παρουσία εκπροσώπων και μεγάλων


δυνάμεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσία, που συμμετείχαν στο γεγονός.


Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο εορτασμός της 190 ης Επετείου της ναυμαχίας του Ναυαρίνου στην Πύλο.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα σήμερα παρουσία εκπροσώπων και μεγάλων

δυνάμεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, που συμμετείχαν στο γεγονός και την αρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου,του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου ,του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας Γεωργίου, του τέως Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη  του υφυπουργού Εργασίας Χ.Πετρόπουλου, τουβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας Π. Κωνσταντινέα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου τατούλη των  Αντιπεριφερειαρχών  Μεσσηνίας Ελένης Αλειφέρη και Περικλή Μαντά των περιφερειακών συμβούλων Άγγελου Χρονά και Αντωνίας Μπούζα ,των Δημάρχων Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη ,Καλαμάτας Παν.Νίκα ,Μεσσήνης Γιώργου Τσώνη ,Τριφυλίας Παν.Κατσίβελα,του δημάρχου Μήλου Γαρ.Δαμουλάκη, του Αρχηγού Στόλου Ιωαννη Παυλόπουλου του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Καπέλιου ,των Πολιτευτών Μίλτου Χρυσομάλλη ,λεωνίδα Φιλιππόπουλου , Γιάννη λαμπρόπουλου ,Δημ.Σαμπαζιώτη Αντιδημάρχων ,δημοτικών και τοπικών συμβούλων και χιλιάδες κόσμου
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την έπαρση των σημαιών της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, από τον κ. Καφαντάρη, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε δοξολογία στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος
Μετά το πέρας της λειτουργίας πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Τριών Ναυάρχων και ακολούθησαν καταθέσεις
στεφάνων και εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας.
Λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου, ξεκίνησε η παρέλαση μαθητών, ενώ παρέλασαν και στρατιωτικά αγήματα.
Στη συνέχεια, στο δημαρχείο της πόλης ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος  παρέδωσε το χρυσό κλειδί της πόλης της Πύλου στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο
Ακολούθησε η δεξίωση που παρέθεσε στους επίσημους ο δήμος Πύλου-Νέστορος και η περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα...