ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

7.2.10

Απολογισμός Δημοτικής Αρχής

Εκτός από τις άλλες «πρωτιές» ανάμεσα στους δήμους της Μεσσηνίας , σίγουρα διεκδικούμε και αυτή του δήμου ο οποίος ουδέποτε είχε τη «χαρά και την τιμή» να διοργανώσει δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της εκάστοτε δημοτικής αρχής, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται (δεν είναι προαιρετικός) μέχρι το τέλος Ιουνίου εκάστου έτους.
Πρακτικά αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι όποιες εξηγήσεις των διοικούντων για τις περί τα οικονομικά πεπραγμένα τους, περιορίζονται στους τέσσερις τοίχους του δημοτικού συμβουλίου και δεν διατυπώνονται πρόσωπο - με πρόσωπο με αυτούς που τους όρισαν να διαχειρίζονται τις τύχες τους δήμου και της καθημερινότητάς τους.
Αν, λοιπόν, είχε πραγματοποιηθεί, τον Ιούνιο ο απολογισμός θα έπρεπε οι διοικούντες κατά τις τρεις τελευταίες δημοτικές περιόδους ν΄ απαντήσουν δημόσια σε ερωτήματα Δημοτικών και Τοπικών συμβούλων και των δημοτών
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 217
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94.