ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.3.10

Αίτηση Κατοίκων Λιγούδιστας για υπαγωγή τους στην επαρχία Νεοκάστρου

Οι υπογράφοντες κάτοικοι της Λιγούδιστας και όμορων χωριών για την υπαγωγή τους στην Επαρχία Νεοκάστρου