ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

18.10.15

Νοέμβριος 1825 - Πρακτικό εκλογής αντιπροσώπων επαρχίας Νεοκάστρου

Νοέμβριος 1825 - Πρακτικό εκλογής αντιπροσώπων επαρχίας  Νεοκάστρου

Οι αντιπρόσωποι από το Σκάρμιγκα και την ευρύτερη περιοχή