ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.4.16

ΠΥΛΟΣ - Σχεδιασμός του νέου προγράμματος «CLLD 2014-2020» στη Μεσσηνία

Πρόσκληση στην Εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος «CLLD  2014-2020» στη Μεσσηνία.

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ  οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων «CLLD 2014-2020»  στη Μεσσηνία.

Η εκδήλωση θα γίνει στην Πύλο, την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 στο χώρο του Παλαιού  Γυμνασίου &ώρα 18:00.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (COMMUNITY LEDLOCALDEVELOPMENT -CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 -2020. Το Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει σχέδια που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο. 
Προκειμένου να είναι εφικτός ο σχεδιασμός  του νέου προγράμματος είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή  τόσο των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου όσο και του τοπικού πληθυσμού ώστε να κατατεθούν απόψεις και ιδέες αλλά και να υπάρξει μια καταρχήν εκτίμηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς και οι κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδιασμού.
Παρακαλούμε για την ενεργή  συμμετοχή όλων.