ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23.8.16

«Καταπάτηση του καταστρώματος στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έγγραφό της προς όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας, κάνει αναφορά σε «καταπάτηση του καταστρώματος στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας».
Στο έγγραφο αναφέρεται πως «έχει παρατηρηθεί, όταν περιφράσσονται ιδιοκτησίες (οικόπεδα) με πρόσωπο στο επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο και δεν υπάρχουν απαλλοτριώσεις, να κατασκευάζεται η περίφραξη δίπλα ακριβώς από τον ασφαλτοτάπητα. 
Η προαναφερόμενη ενέργεια είναι αυθαίρετη, διότι στο Ελληνικό Δημόσιο δεν ανήκει μόνο η επιφάνεια που καταλαμβάνει ο ασφαλτοτάπητας, αλλά η επιφάνεια που ορίζει το «εύρος κατάληψης της οδού».
Σύμφωνα με το νόμο, οι τοίχοι περιβόλου ή φράχτες επιτρέπεται να έχουν την εξωτερική τους παρειά σε απόσταση 0,50 μέτρων από το όριο της οδού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το νόμο σε περιπτώσεις μη ύπαρξης απαλλοτριώσεων.
Με το ανωτέρω έγγραφο, παρακαλούνται οι Πολεοδομίες να επιβάλουν τις διατάξεις αυτές σε όποιους περιφράσσουν ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε επαρχιακό ή εθνικό δρόμο και οι Δήμοι να συνιστούν την τήρησή τους στους πολίτες και σε τυχόν μη συμμόρφωσή τους να το αναφέρουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.