ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

7.11.17

Ευτυχώς που υπάρχει και το ΔΙΑΥΓΕΙΑ! Ξεγυμνώνει ….επίδοξους σωτήρες !!!

Ευτυχώς και υπάρχει το πρόγραμμα Διαύγεια και μπορούμε να μάθουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί έστω και εκ των υστέρων για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

Μονίμως απών από τη ζωή του δήμου Πύλου – Νέστορος υποψήφιος δήμαρχος, ανακαλύπτει  προβλήματα του δήμου … διαβάζοντας ειδήσεις στο διαδίκτυο και εφημερίδες….
 
Κάτι είναι κι αυτό.

Κάπως πρέπει να  μάθει κι αυτός. 

Και κρυπτόμενος και μονίμως απών δε μπορεί να γνωρίζεις.
 
 Φυσικό είναι.
 
Δείτε μέσα από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις συμμετοχές του επίδοξου σωτήρα του δήμου Πύλου – Νέστορος στο κατ΄ εξοχήν  αρμόδιο όργανο του δήμου για την υλοποίηση   σημαντικών έργων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και την αναπτυξιακή πορεία του δήμου

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ –
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κου ΚΑΝΑΚΗ ΗΛΙΑ
ΑΠΟ 16/09/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/11/2017
 
ΕΤΟΣ 2014 (από 16/09/2014)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

16/09/2014 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
25/09/2014 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
09/10/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
17/10/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
31/10/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
11/11/2014 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/11/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
28/11/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/12/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/12/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/12/2014 ΑΠΟΝΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2014
οκτώ (8) φορές απόντας / τρεις (3) φορές παρόντας

ΕΤΟΣ 2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

19/01/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/01/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
06/02/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
11/02/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
19/02/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/02/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
10/03/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/03/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/03/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
06/04/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/04/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
06/05/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/05/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/06/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
16/06/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
09/07/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
28/07/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
29/07/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
10/08/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
19/08/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
09/09/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/09/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
02/10/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
13/10/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/10/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/11/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/11/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/11/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
30/11/2015 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
01/12/2015 ΜΠΛΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ
14/12/2015 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/12/2015 ΜΠΛΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2015
δέκα οκτώ (18) φορές απόντας / δέκα πέντε (15) φορές παρόντας
συμπεριλαμβανομένου και του κ. Μπλάνα)

ΕΤΟΣ 2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

04/01/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
22/01/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
05/02/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/02/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
26/02/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
21/03/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
04/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
12/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
13/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
26/04/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
18/05/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
23/05/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/05/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
15/06/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/06/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
08/07/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/07/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
08/08/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/08/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
25/08/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/08/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/09/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
29/09/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
04/10/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
10/10/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
13/10/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
01/11/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/11/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
09/12/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/12/2016 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/12/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
31/12/2016 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2016
είκοσι τρεις (23) φορές απόντας / εννέα (9) φορές παρόντας


ΕΤΟΣ 2017(έως και 01/11/2017)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ / ΑΠΟΝΤΑΣ

13/01/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/01/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/01/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
30/01/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/02/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
14/02/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
20/02/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/02/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
21/03/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
29/03/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
03/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
05/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
25/04/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
05/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
10/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
22/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
24/05/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
07/06/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
19/06/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
28/06/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
04/07/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
17/07/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/07/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
27/07/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
02/08/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
23/08/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
06/09/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
20/09/2017 ΠΑΡΟΝΤΑΣ
04/10/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
16/10/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
01/11/2017 ΑΠΟΝΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2017 (έως και 01/11/2017)
είκοσι πέντε (25) φορές απόντας / επτά (7) φορές παρόντας
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
τριάντα τέσσερις (34) φορές παρόντας
εβδομήντα τέσσερις (74) φορές απόντας


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ....

Β.Μ