ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

9.12.08

Σ.Παναγιωτόπουλος .Προτάσεις για το Μεσσηνιακό λάδι

Συνεδρίασε στις 8 Δεκεμβρίου υπό την προεδρία του Αντινομάρχη κ. Σωτήρη Παναγιωτόπουλου, η Ν.Ε Παραγωγής & Ανάπτυξης με μοναδικό θέμα συζήτησης στην Η.Δ ¨Κατάθεση προτάσεων για τη διαμόρφωση πλαισίου υποστηρικτικών μέτρων για την προώθηση του ελαιολάδου και την υποστήριξη του κλάδου της ελαιοκομίας¨.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην εισήγησή του μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

Συζητούμε ουσιαστικά σήμερα για 3η συνεχή φορά μέσα στο 2008 το ανωτέρω θέμα, και φυσικά θα ολοκληρώσουμε αυτή την κορυφαία διαδικασία μέσα στο μήνα (Δεκέμβριο) με τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στο Ν.Σ.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Ν.Ε ακούστηκαν και καταγράφηκαν πάρα πολλά για το θέμα αυτό (απόψεις, θέσεις, προτάσεις). Κατατέθηκαν υπομνήματα με τις θέσεις και τις προτάσεις των επικεφαλείς των παρατάξεων του Ν.Σ και των εκπροσώπων φορέων του Νομού μας, που αφορούσαν την χάραξη στρατηγικής για το Μεσσηνιακό Ελαιόλαδο, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, στο χρονικό διάστημα που πέρασε δουλέψαμε και αξιοποιήσαμε (όπως είχαμε δεσμευτεί) όλες τις προτάσεις προκειμένου να παρουσιάσουμε σήμερα εδώ μια ολοκληρωμένη πρόταση που κυρίως θα ενώνει στη συντριπτική πλειοψηφία μια κοινή πρόταση, την οποία θα συζητήσουμε για να πάμε στο Ν.Σ για την τελική συζήτηση και τη λήψη απόφασης. Θέλω να πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε πετύχει αυτό το στόχο και αυτό φυσικά θα φανεί και μέσα από την διαδικασία της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα για να προετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση. Και τους υπερεσιακούς παράγοντες, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Ν.Σ, τους εκπροσώπους φορέων του Νομού μας, που συμμετείχαν στο διάλογο και τις συζητήσεις για το θέμα αυτό. Όλους όσους εργάστηκαν, κατέθεσαν προτάσεις, θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς, ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω, ότι θεωρώ σημαντική αυτή τη χρονική στιγμή που συζητούμε το θέμα, όπου και ο κλάδος της ελαιοκομίας δοκιμάζεται.

Ο αγροτικός τομέας περνά μια από τις πιο δύσκολες ίσως στιγμές, μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα οικονομικής κρίσης, όπου δοκιμάζονται οι οικονομίες παγκοσμίως, σε μια κρίση πρωτοφανή στη μεταπολεμική περίοδο. Δεν ξέρω, αν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό 2 ή 3 μήνες πριν, είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι θα ‘μαστε ανεπίκαιροι και δεν θα είχαμε λάβει υπόψη μας παραμέτρους οι οποίες απορρέουν από την τρέχουσα διεθνή οικονομική συγκυρία και κρίση.

Άποψή μου είναι ότι, δεν έχουμε καθυστερήσει, βρισκόμαστε ίσως σε κομβικό σημείο που μπορούμε αυτή τη χρονική στιγμή να συζητήσουμε, να πάρουμε αποφάσεις, να προτείνουμε μέτρα και να διεκδικήσουμε λύσεις.

Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε (σχεδόν) όλες τις προτάσεις που μας καταθέσατε.

Προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε (στην συντριπτική τους πλειοψηφία) σχεδόν όλες τις προτάσεις των συνδυασμών του Ν.Σ και τέλος,

Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε (σχεδόν) όλες τις προτάσεις των φορέων που συζητήσαμε μαζί τους σε συναντήσεις και στη συνεργασία που είχαμε.

Πιστεύω προσωπικά ότι στο θέμα αυτό πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, σε Μεσσηνιακό επίπεδο. Πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, σε βασικά κυρίως ζητήματα που αφορούν την προστασία της ποιότητας του προϊόντος, την προώθησή του, την προβολή του, κ.α. Οι δράσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας, οι ενέργειές μας, πρέπει να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό.

Να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το κυρίαρχο Μεσσηνιακό Αγροτικό ποιοτικό προϊόν που λέγεται έξτρα παρθένο Ελαιόλαδο.

Να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς που έχουν κατά κύριο λόγο και την αποκλειστική ευθύνη (είτε λέγεται ΕΑΣ, είτε λέγεται Επιμελητήριο, είτε λέγονται ενώσεις τυποποιητών, είτε λέγονται εξαγωγείς, είτε οτιδήποτε άλλο, όλοι αυτοί δηλαδή που έχουν τον πρώτο λόγο).

Να διεκδικήσουμε μέτρα ως Ν.Α (με τις υποδείξεις των ανωτέρω) από την πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά και το προϊόν και ο παραγωγός, ο οποίος σήμερα βιώνει ουσιαστικά το πρόβλημα και ταλανίζεται από την οικονομική κρίση, τις χαμηλές τιμές, την αύξηση του κόστους παραγωγής, κ.α.

Για τη ΝΑΜ το θέμα του ελαιολάδου αποτελούσε και αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας. Το ενδιαφέρον μας ήταν και είναι αμείωτο και διαρκές. Είμαστε συνεχώς και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα με αγώνες, με διεκδικήσεις, με δράσεις, με πρωτοβουλίες - δίπλα και κοντά στον αγρότη – παραγωγό, όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστική διάθεση να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα στον τόπο μας.

Η βούλησή μας είναι δεδομένη και δεν μπαίνει σε καμία διαπραγμάτευση.

Δεν θα ήθελα να επαναλάβω δράσεις και ενέργειες της Ν.Α για το ελαιόλαδο, ούτε πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε κατά το παρελθόν.

Τα έχω πει στις προηγούμενες συνεδριάσεις και της Ν.Ε και του Ν.Σ.

Η εισήγησή μου θα επικεντρωθεί σήμερα και θα αναπτυχθεί κυρίως πάνω σε δράσεις, σε ενέργειες, σε συγκεκριμένα μέτρα της Ν.Α για το ελαιόλαδο σε Μεσσηνιακό και Εθνικό επίπεδο, ώστε να ληφθούν μέτρα και πολιτικές αποφάσεις που θα στηρίξουν τον κλάδο της ελαιοκομίας, θα στηρίξουν το προϊόν και θα δώσουν ελπίδα για το μέλλον στον αγροτικό κόσμο και στην ύπαιθρο. Οι προτάσεις μας θα αναπτυχθούν πάνω σε 5 βασικούς άξονες, με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που με την υλοποίησή τους, πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν θετικά και υποστηρικτικά για τον κλάδο και το ελαιόλαδο στη χώρα μας.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Ν.Ε Παραγωγής & Ανάπτυξης κ. Σωτ. Παναγιωτόπουλος, παρουσίασε και ανέπτυξε τους 5 πέντε βασικούς άξονες, που αφορούν τη στρατηγική της ΝΑΜ για το ελαιόλαδο και είναι:

1. Υποστηρικτικά μέτρα οικονομικού χαρακτήρα

2. Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής

3. Δράσεις διασφάλιση της ποιότητας

4. Οργανωτικά μέτρα σε επίπεδο Νομού για την προοπτική του προϊόντος &

5. Δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων του κλάδου της ελαιοκομίας, στην εσωτερική και στις διεθνείς αγορές.

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

* Οικονομική ενίσχυση παραγωγών για απώλεια παραγωγής από διάφορα αίτια επιπρόσθετα των προβλεπόμενων έως τώρα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

* Πρόβλεψη κονδυλίων για αδιάθετες ποσότητες ελαιολάδου και συγκέντρωση αυτών μέσω των Ενώσεων ώστε να μη μένει το προϊόν αδιάθετο στις αποθήκες και υποβαθμίζεται περεταίρω η ποιότητά του. (πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ)

* Κατάργηση όλων των παρακρατήσεων επί της επιδότησης του ελαιολάδου

* Αύξηση του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α. για τιμολόγια πώλησης ελαιολάδου για τους παραγωγούς και επιπλέον αύξηση του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α για τους πυρόπληκτους παραγωγούς από τις πυρκαγιές του 2007

* Αύξηση της επιστροφής του φόρου για το πετρέλαιο και να γίνει με ποσοστό επί των τιμολογίων πώλησης μαζί με την επιστροφή του ΦΠΑ.

* Να επιδιωχθεί η συνέχιση των ενισχύσεων και μετά το 2013 για να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργεια.

2. ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

* Μείωση του κόστους παραγωγής της καλλιέργειας μέσω διάχυσης της πληροφόρησης με τεχνογνωσία για την εξασφάλιση της ορθής καλλιεργητικής τεχνικής και την ενσωμάτωση νέων πρακτικών με την βοήθεια του αρμόδιου Υπουργείου και όλων των επιστημονικών φορέων της χώρας μας για νέους ή βελτιωμένους τρόπους καλλιέργειας της ελιάς.

* Υιοθέτηση της πρακτικής από κάθε παραγωγό των αναλύσεων εδάφους και φυλλόδιαγνωστικής ώστε η λίπανση των καλλιεργειών του να είναι τεκμηριωμένη, αποτελεσματική και κυρίως οικονομική.

* Προώθηση των συστημάτων καλλιέργειας ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω των οποίων ελέγχεται το κόστος εισροών, το οποίο φυσικά διασφαλίζεται μέσα από την εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας και του ΠΟΠ σε όλο το Νομό.

*

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

* Ενημέρωση και πληροφόρηση σε όλα τα στάδια, από την καλλιέργεια έως την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος η οποία θα πρέπει να είναι διαρκής και επικαιροποιημένη (συνεργασία με φορείς).

* Ενημέρωση των παραγωγών, των ελαιοτριβέων και των τυποποιητών για τις προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα ελέγχου ΠΟΠ με την επέκταση του «ΠΟΠ Καλαμάτα» σε όλο το Νομό και σε κάθε περίπτωση την τήρηση προτύπων ορθής καλλιεργητικής και υγιεινής πρακτικής για την διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικού προϊόντος

* Αξιοποίηση των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του Μεσσηνιακού Ελαιολάδου και διασφάλιση τους μέσω της σύστασης πιστοποιημένης ομάδας γευσιγνωσίας (panel test) στα πλαίσια του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως σφραγίδα της διακριτότητας και της Διεθνούς αναγνωρισιμότητάς του (είναι και πρόταση της ΕΔΟΕΕ).

* Θεσμοθέτηση ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού (τόσο κεντρικά αλλά και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και Νομαρχίες) για την διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου στην εθνική και διεθνή αγορά.

* Αυξημένοι έλεγχοι για την τήρηση της εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας με στόχο τη διακίνηση και την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Να καταγράφεται και να ελέγχεται απόλυτα η διακίνηση του ελαιολάδου.

* Άμεση λειτουργία του Γραφείου Ελαιολάδου της ΝΑΜ και στις δύο Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας και Τριφυλίας και η κατά το δυνατόν ταχύτερη στελέχωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου και Πιστοποίησης της Ποιότητας Ελαιολάδου στη Καλαμάτα.

4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

* Ανάγκη σύστασης ενδονομαρχιακού φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη όσους φορείς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σχετίζονται με την ελαιοκομία και τα παραγόμενα προϊόντα από αυτήν, ο οποίος θα δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα Παραγωγής όσο και στον τομέα διάθεσης και προώθησης του προϊόντος.

Μέλη (ενδεικτικά) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΤΕΔΚ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Άλλες Αγροτικές Ενώσεις, Επιμελητήριο, Συλλογικά όργανα Ελαιοτριβέων, Τυποποιητών, Εμπόρων, ιδρύματα (Πανεπιστήμιο ΤΕΙ, ΕΘΙΑΓΕ).

* Διεύρυνση και εφαρμογή του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας ανεξάρτητα από τη σύνδεσή του με το πρόγραμμα LEADER με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων-εμπλεκόμενων φορέων ιδιωτών και μη στο θέμα αυτό.

* Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ( Δ΄Π.Π., Αναπτυξιακός Νόμος κλπ.) με σκοπό την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του Προϊόντος.

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

* Διοργάνωση μιας μεγάλης εκδήλωσης (παρατείνεται η περίοδος των Χριστουγέννων) με διεθνή διάσταση και προσέγγιση. Πολιτιστική Εμπορική και Τουριστική, ώστε να συνδεθεί η Μεσσηνία σε ετήσια βάση με το Ελαιόλαδο και την Ελαιοκαλλιέργεια.

* Οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης και γνωριμίας με το ποιοτικό Μεσσηνιακό Ελαιόλαδο πρωτίστως της εσωτερικής Ελληνικής Αγοράς με συγκεκριμένες δράσεις.

* Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Μεσσηνιακού Ελαιολάδου με την βοήθεια του Υπ. Εξωτερικών μέσω των γραφείων των Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος και των κατά τόπους Ελλήνων Εμπορικών Ακολούθων.

* Αξιοποίηση, προβολή και ενίσχυση με περαιτέρω δράσεις του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, ώστε οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους, τις επιδεξιότητες και τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

* Σύνδεση και αξιοποίηση του λαδιού ελαιοπαραγωγής με τον τουρισμό π.χ. συζήτηση και συνεργασία με τον επενδυτή της ΠΟΤΑ κ. Κωνσταντόπουλο για Σύμφωνο Συνεργασίας προώθησης των αγροτικών προϊόντων με βασικό προϊόν το Βιολογικό λάδι και το λάδι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μέσω συμφωνιών με τους Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Μεσσηνίας.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι φορέων που είχαν προσκληθεί, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ κ. Κοζομπόλης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δραγώνας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοτριβείων κ. Κορακάκης, οι επικεφαλείς των Παρατάξεων του Ν.Σ, τα μέλη της Ν.Ε και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έκανε και ο Νομάρχης κ. Δημ. Δράκος.

Στο τέλος της συνεδρίασης η ανωτέρω εισήγηση έγινε αποδεκτή στο σύνολό της η οποία θα αποτελέσει και την βασική πρόταση της Ν.Ε Παραγωγής & Ανάπτυξης προς το Ν.Σ με την προσθήκη ορισμένων προτάσεων που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση του Ν.Σ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα Δεκέμβριο με μοναδικό θέμα συζήτησης το ανωτέρω και με την συμμετοχή όλων των αρμοδίων παραγόντων του κλάδου της ελαιοκομίας.