ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22.2.09

Τέλος Ιουνίου η μελέτη παράκαμψης της Μεταμόρφωσης

Στα τέλη Ιουνίου πρέπει να είναι έτοιμη η μελέτη για τη βελτίωση του δρόμου

Τουλούπα Χάνι - διασταύρωση προς Μεταξάδα, με παράκαμψη της Μεταμόρφωσης και γέφυρα στο ρέμα Καμπύροβα, προϋπολογισμού 323.000 ευρώ, ώστε το έργο

να ενταχθεί από το πρώτα στο Δ’ ΚΠΣ. Αυτό επισημάνθηκε σε σύσκεψη στη

Νομαρχία Μεσσηνίας, υπό την προεδρία του αντινομάρχη Στάθη Αναστασόπουλου, στην οποία μετείχαν ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Γιαννακέας, ο προϊστάμενος μελετών Δημήτρης Καλδής και εκπρόσωποι της ομάδας μελετητών.

Οπως επισημάνθηκε, η μελέτη πραγματοποιείται σε 3 τμήματα: Τουλούπα

Χάνι - αποθήκες ΑΣΟ, παράκαμψη Μεταμόρφωσης και διασταύρωση

Μεταξάδας - Χώρα.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και μία μεγάλη γέφυρα στο ρέμα Καμπύροβα, για την οποία λόγω της αστάθειας του εδάφους στην περιοχή, δόθηκε εντολή από τη ΔΤΥ στους αναδόχους μελετητές να κάνουν άλλες 4 γεωτρήσεις, ώστε η στατική μελέτη να εκπονηθεί με όσο το δυνατόν πιο πλήρη στοιχεία.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε, οι μελετητές έχουν υποχρέωση μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουν παραδώσει τα αποτελέσματα απ’ όλες τις γεωτρήσεις, ώστε να ξεκινήσει η στατική μελέτη, που μαζί με τη μελέτη οδοποιίας και τις απαλλοτριώσεις πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου. Εκείνη την περίοδο θα πρέπει επίσης να έχει κατατεθεί για έγκριση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε τέλη Ιουνίου να υπάρχει μια πανέτοιμη για ένταξη μελέτη ως έργο εγγειοβελτιωτικό στο ΕΣΠΑ.

Βούληση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι, το συγκεκριμένο έργο

να ενταχθεί στην πρώτη πρόσκληση του ΠΕΠ (2007 - 2013) της Περιφέρειας

Πελοποννήσου.

Οσον αφορά το θέμα της κατολίσθησης στη Μεταξάδα, οι μελετητές γεωτεχνικοί έκαναν αυτοψία στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα και δήλωσαν κατηγορηματικά ότι προς το παρόν δεν πρέπει να γίνει καμία επέμβαση, ενώ οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον εναλλακτικό δρόμο, της Μεταμόρφωσης ( Αποθήκες ΑΣΟ – Μεταξάδα ) τον οποίο ο Δήμος Νέστορος έχει συντηρήσει.

Πηγή ¨Ελευθερία ¨