ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6.10.09

Ο Δήμαρχος Παπαφλέσσα - Αγνοεί το Τοπικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης – ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝΑλλαγή στην Κυβέρνηση ψήφισε ο Ελληνικός λαός οι Δημότες του Δήμου Παπαφλέσσα πότε θα ψηφίσουν ….απαλλαγή από την Δημοτική αρχή που διαθέτει ;
Ο Νέος Περιφερειάρχης που θα αναλάβει λίαν συντόμως  πρέπει άμεσα να επιβάλλει την εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και να …διαλύσει κάθε παραμάγαζο εξουσίας όπως έχουν μεταβληθεί πολλά δημαρχεία με την ανοχή των μέχρι τώρα προϊσταμένων τους .
Δεν νοείται τέτοια περιφρόνηση προς την κείμενη Νομοθεσία από τον Δήμαρχο Παπαφλέσσα ( ο οποίος διοικεί τον Δήμο με « Πραίτορες » σύμφωνα με τον κο Πολύδωρα που καθιέρωσε τον όρο ) και να παραμένει στο απυρόβλητο καλυπτόμενος έως τώρα  από «αόρατες δυνάμεις »
Δεν νοείται να έχει καταργήσει το Τοπικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης το οποίο συνεδριάζει επί 3 συναπτά έτη ανελλιπώς όπως προβλέπει η Νομοθεσία αλλά ούτε …. Μία απόφαση του δεν έχει έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο  με δική του αποκλειστική ευθύνη .
Δεν νοείται το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίζει τσιμεντόστρωση των αγροτικών δρόμων και τα τσιμέντα να πέφτουν από τον δήμαρχο και τους πραίτορες του σε ….χωράφια και …οικόπεδα ψηφοφόρων του .
Δεν νοείται να υπάρχουν βλάβες ύδρευσης στην Μεταμόρφωση και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου να μην ενημερώνεται ούτε για τις βλάβες ούτε αν έγινε επισκευή όπως προβλέπει σαφέστατα το άρθρο 129.
Δεν νοείται ο χώρος εκδηλώσεων του χωριού μας τα « Αλώνια » να δωρίζονται σε ιδιώτες από τον δήμαρχο τελείως αναρμόδια για την διοργάνωση Πανηγυριού και να μην δίνεται στον Σύλλογο Γυναικών του χωριού μας όπως προβλέπει η Νομοθεσία.
Δεν νοείται ο Δήμαρχος  και το Δημοτικό συμβούλιο να ….εισπράττει 210.000 ευρώ από τις πυρκαγιές του 2007 για την άμεση αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων διαμερισμάτων του δήμου Παπαφλέσσα Μετάμορφωση –Μανιάκι – Παπαφλέσσα και να μην ενημερώνει την Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης και να μεταφέρουν Παράνομα και Αυθαίρετα τα χρήματα στο …. Βλαχόπουλο τον …Μαγκλαβά  και το …Μαργέλι χωρίς καμία συνέπεια.
Δεν νοείται χρηματοδότηση 316.000 ευρώ που δόθηκε στον δήμο Παπαφλέσσα για την Αγροτική οδοποιία όλου του δήμου να …..μεταφέρονται όλα στο Βλαχόπουλο για ασφαλτόστρωση των αγροτικών του δρόμων και οι αγροτικοί δρόμοι της Μεταμόρφωσης να είναι σε άθλια βατότητα και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε τρακτέρ.
Δεν νοείται το 90% των έργων που γίνονται στον Δήμο να γίνονται με την «γνωστή μέθοδο » των απ΄ευθείας αναθέσεων .
Δεν νοείται ο Δήμαρχος να εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου χωρίς καμιά συνέπεια .
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ που μόλις αναλάβατε ή εφαρμόστε τον Νόμο ή …διαλύστε αυτούς τους Δήμους που έβαλαν …ταφόπλακα στα χωριά μας