ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.4.10

Γιάννης Ραγκούσης - Σημεία και τέρατα στη χρήση των κρατικών αυτοκινήτων

Σημεία και τέρατα στη χρήση κρατικών αυτοκινήτων, τα οποια πληρώνουν οι έλληνες φορολογούμενοι, προκύπτουν από αυστηρότατη εγκύκλιο που απέστειλε στις δημόσιες υπηρεσίες ο υπουργός Εσωτερικών. Ο Γιάννης Ραγκούσης απελεί με ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις όσους παραβαίνουν τους κανόνες και διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι πλήθος κρατικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών (σσ ψώνια, μεταφορά παιδιών στο σχολείο κλπ)
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι καταγγελίες αφορούν:
-τη μη τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
-τη μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας,
-τη χρησιμοποίηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου από μη δικαιούμενα πρόσωπα,
-τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων υπηρεσιακών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δικαιούνται ένα και μόνο αυτοκίνητο,
- την παράλειψη να φέρουν μαζί τους τα συνοδευτικά έγγραφα (Διαταγή Πορείας και Δελτίο Κίνησης),
-τη στάθμευση και διανυκτέρευση αυτών παρανόμως σε μη ασφαλή και φυλασσόμενο δημόσιο χώρο
- τη χρησιμοποίηση παρανόμως κρατικών αυτοκινήτων από πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να τους μεταφέρουν από την οικία τους στην υπηρεσία ή και για προσωπικές ακόμα εξυπηρετήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους κ.λ.π.
Οι υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:
- Να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Να μην κινούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στις λεωφορειολωρίδες.
- Το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχει παραχωρηθεί.
- Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσία ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων προσώπων ή των ιδίων των οδηγών.
- Να μην κινούνται εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας και να μην κυκλοφορούν σε ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, γιορτές και αργίες) και σε χρόνο που απαγορεύεται.
- Να εφοδιάζονται πριν από την κίνηση του αυτοκινήτου με νόμιμη «Διαταγή πορείας» και να τηρούν το «Δελτίο κίνησης» του αυτοκινήτου νομότυπα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
- Να φροντίζουν για την νόμιμη στάθμευση και διανυκτέρευση του αυτοκινήτου.
- Να μην αρνούνται τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τα ακριβή στοιχεία χωρίς παρεμβολή δυσχερειών.
Επίσης, αναφέρεται ότι όσοι οδηγούν κρατικό αυτοκίνητο θα υπογράψουν σε σχετική κατάσταση και δίπλα στην υπογραφή τους θα γράψουν το όνομά τους, τον αριθμό, τον τύπο και τον κυβισμό του αυτοκινήτου που οδηγούν. Η κατάσταση αυτή θα τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, αντίγραφο δε αυτής θα πρέπει να αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών- Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα), εντός του μηνός.