ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

14.3.14

ΠΡΟΣΟΧΗ τα φυτοφάρμακα ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ τις μέλισσες !!!

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει στους παραγωγούς της περιοχής μας τα παρακάτω:

            Επειδή αυτή την περίοδο γίνεται κατεξοχήν η εφαρμογή ζιζανιοκτονίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει οι καλλιεργητές να έχουν υπόψη τους τα εξής:

   Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου εγκεκριμένου για την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί.

    Να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος και οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας για τους χρήστες , το περιβάλλον και τις γειτονικές καλλιέργειες.

    Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

    Να τοποθετείται στο όριο του αγροτεμαχίου πινακίδα που να ενημερώνει για τον ψεκασμό.

     Να επιλέγονται ζιζανιοκτόνα που είναι λιγότερο βλαπτικά στις μέλισσες. 
Αν το ζιζανιοκτόνο ή γενικά οποιοδήποτε γεωργικό φάρμακο που χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς έχει κάποιο βαθμό τοξικότητας για τις μέλισσες, η εφαρμογή του να γίνεται σύμφωνα μα τα προβλεπόμενα στην έγκριση του σκευάσματος. 
Να ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι της περιοχής για τον επικείμενο ψεκασμό. Να αποφεύγεται ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας . 
Η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται σε ώρες μειωμένης δραστηριότητας των μελισσών.

    Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων όπως, μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατό και σε περίπτωση επανάληψης ψεκασμού να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνου για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.