ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

19.12.16

Λαγκαδιανοί μαστόροι

Στο χωριό μας τα περισσότερα σπίτια έχουν  είχαν κτιστεί από Λαγκαδιανούς μαστόρους , όπως άλλωστε σε όλη την Μεσσηνία .
Τεχνίτες της  πέτρας και ακούραστοι  εργάτες ,έκτιζαν με πρωτόγονα μέσα  τέλεια σπίτια  
Η φτώχεια  που επικρατούσε στην ορεινή Αρκαδία τους ανάγκασε να αναζητήσουν τα μέσα επιβίωσης και ένα καλύτερο μέλλον σε ποιο παραγωγικές περιοχές όπως η Μεσσηνία.
Χωρίς γραμματικές γνώσεις , έμειναν στην ιστορία για το χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης τους  χαρακτηριστική είναι η ιστορία με το μέτρημα των γαϊδουριών που χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά της πέτρας. 
Κάποιος Λαγκαδινός ξεκινώντας να κουβαλήσει πέτρα ,μέτρησε πόσα γαιδούρια θα έπαιρνε να φορτώσει .Τα μέτρησε καλά και ήταν 8 ,στο δρόμο για το βουνό καβάλα στο γάιδαρο τα ξαναμετράει  για να  βεβαιωθεί ότι τον ακολουθούν όλα . 
Τα μετράει τα ξαναμετράει τα βγάζει 7 ,τρελαίνεται  μου έφυγε το ένα σκέφτεται ,σταματάει τον γάιδαρο κατεβαίνει κάτω τα ξαναμετράει τα βγάζει πάλι 8. Ηρεμος ότι κάποιο λάθος εόχε κάνει ποιο πριν ανεβαίνει πάλι στον γάιδαρο τα ξαναμετρά του λείπει ένα είναι πάλι 7. 
Επιστρέφει καβάλα στο σπίτι που έκτιζαν και λέει του αρχιμάστορα ότι έχασε το ένα γαιδούρι .Περιττό είναι να αναφέρω ότι τα γαιδούρια μετρώντας τα ήταν πάλι 8 . 
Δέκα ήταν τα φάσκελα που έφαγε!
Οι Λαγκαδινοί είχαν τον δικό τους  κώδικα επικοινωνίας την δική τους γλώσσα  για να μην μπορούν οι αμύητοι και τα αφεντικά να τους καταλάβουν χαρακτηριστικά έλεγαν ;
Κερέ  το αφεντικό
Κότενα την κυρά
Μπάνικη την κοπέλα
Κατάδικο το παστό
Μουσκούρεμα  τον έρωτα
Πισπορδινιάσω , σήμαινε πίνεις να κεράσω;
Πούλιζα την κότα
Σκοπετεινό τον βακαλάο
Χαυγαριό το γαϊδούρι
Μαλέτσικο το παιδί
Μαλετσικοπούλα ,το κορίστι
Κίσκυλα , τα χαμηλής αξίας αντικείμενα
Επίσης χρησιμοποιούσαν με μεγάλη άνεση τα κορακίστικα και τα ανάποδα
Αν ήθελαν να πούν π.χ στα  ανάποδα :
Παιδί έλα εδώ , έλεγαν  Διπαί λάε  δώε
Ή στα Κορακίστικα
Τι κάνεις καλά είσαι , τίφι κάφα νίφεις κάφα λάφα έιφει σαιφαι
Χαρακτηριστικό είναι το λαικό μας τραγούδι ο Χαραλάμπης στο γλωσσικό ιδίωμα των Λαγκαδινών
Ο Ραχαλαμπης
Σιφύξου Ραχαλάμπη να σε ντραπέψουμε
Να γιάφουμε να νίπουμε και να ροχέψουμε
Δεν τη λέθω ,θα την ράπεις
Λάγιες βουγκλέντες γελετε διαπιά κλπ
Πολλοί λαγκαδινοί παντρεύτηκαν και έμειναν  στη περιοχή μας με την εργατικότητα που τους διέκρινε κατόρθωσαν να δημιουργήσουν καλές περιουσίες  και άριστες οικογένειες.