ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

17.3.09

Αιολικό Πάρκο. Προμελέτη για «Αμυγδαλίτσα» Παπαφλέσσα-Νέστορος

Θετική είναι η γνωμοδότηση για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Αμυγδαλίτσα» των Δήμων Παπαφλέσσα και Νέστορος.

Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου κατατέθηκε χθες στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας και αφορά στην εγκατάσταση 6 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 12 ΜW, ιδιοκτησία της εταιρείας «Δέλτα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου Α.Ε.».

6 ανεμογεννήτριες

Στο έργο προβλέπεται, εκτός από τις 6 ανεμογεννήτριες, η διάνοιξη ενός τμήματος νέου δασικού δρόμου, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτή, καθώς και η κατασκευή μονώροφου οικίσκου 50 τετραγωνικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, στην προμελέτη αναφέρεται ότι έγινε σχολαστική εξέταση της ευρύτερης περιοχής, ώστε η θέση να ικανοποιεί αρχικά τα δεδομένα για υψηλό αιολικό δυναμικό και εν συνεχεία τους περιορισμούς που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις εν γένει δραστηριότητες.

Επίσης, τονίζεται ότι το επαρκές αιολικό δυναμικό της περιοχής δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης. Οι άλλες παράμετροι που εξετάσθηκαν είναι: τα γειτονικά δίκτυα της ΔΕΗ ανάλογης ισχύος, η ύπαρξη δρόμων πρόσβασης, οι αποστάσεις από τους κοντινότερους οικισμούς, το οικιστικό δίκτυο, παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές ιστορικών πόλεων, χρήσεις γης, οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες, αποστάσεις από τα βασικά δίκτυα υποδομής, αποστάσεις από υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα και περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας και ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Πλεονεκτήματα

Η συγκεκριμένη θέση- όπως τονίζεται- έχει και τα εξής πλεονεκτήματα;

• Θα απαιτηθεί η διάνοιξη μικρού μήκους δρόμου πρόσβασης, σε περιοχή θαμνώδη χωρίς παρουσία σπάνιας και προστατευόμενης χλωρίδας και πανίδας.

• Τηρεί τους περιορισμούς των αποστάσεων από παραδοσιακούς οικισμούς και εν γένει οικιστικά σύνολα.

• Δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης και δε θα απαιτηθούν μελλοντικά μεταβολές των χρήσεων γης.

• Είναι εκτός προστατευομένων περιοχή
Εφημερίδα Θάρρος 17/3/2008