ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

6.4.12

ΚΑΙ η Μεταμόρφωση επλήγη από τον Παγετό Κε Μπαχούμα αλλά ....το ΞΕΧΑΣΑΤΕ !!

 ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ....ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ !!
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΟΥ 2008 ΑΛΛΑ.... ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ... ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ -  ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  !!!... ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ....ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ... ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ !!
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα την 29η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ.3268 και από 24/02/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. Προέδρους και κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Αγγελόπουλος Φώτιος (Αντιπρόεδρος), Βάγγαλης Νικόλαος (Γραμματέας), Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, Βοργιάς Γεώργιος, Κοντογόνης Περικλής, Δαρσακλής Παναγιώτης, Καρβέλας Παναγιώτης, Μπαχούμας Γεώργιος, Σαρδέλης Ιωάννης, Φιλόπουλος Παύλος, Χρονάς Άγγελος, Ψαλίδας Διονύσιος, Λευτάκη- Αρβανίτη Πελαγία, Στασινοπούλου Βέργη Ελένη, Χαραμαράς Θεόδωρος, Τσορώνης  Αναστάσιος, Γαϊτάνης Δημήτριος, Νικήτας Κωνσταντίνος, Κοτσομύτης Ιωάννης, Μουρδουκούτα Ζαχαρούλα, Λαζόγιαννης Γεώργιος, Γιαλλελής Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σπυρόπουλος Σωτήριος, Χρονόπουλος Γεώργιος, Δαριώτης Ανδρέας, Αποστολοπούλου Σοφία (Μέλη). (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Γιαννακόπουλος Νικόλαος (Χώρας), Πουλόπουλος Σταύρος (Μεσοχωρίου), Παπαμικρούλης Πέτρος (Χαρακοπιού).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αδαμόπουλος Σωτήριος (Ρωμανού), Κόσσυφας Γεώργιος (Μυρσινοχωρίου), Γιαννόπουλος Ανδρέας (Κορυφασίου), Ζόμπολας Γεώργιος (Καλλιθέας), Κοντός Γεώργιος (Μεταμόρφωσης), Χρυσικόπουλος Ανδρέας (Βουναρίων), ( Έστω και αν νόμιμα  προσκλήθηκαν).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ασφαλιστική κάλυψη ζημιών ΠΣΕΑ από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2008 σε ελαιοπαραγωγούς του πρώην Δήμου Νέστορος.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/29.02.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Καφαντάρης Δημήτριος αν και νόμιμα εκλήθη και αναπληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Καρβέλα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκετε και ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Δεμπεγιώτης Χρήστος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) βρίσκονται παρόντες είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4), όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 13ο Θέμα ημερησίας διάταξης που αφορά την Ασφαλιστική κάλυψη ζημιών ΠΣΕΑ από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2008 σε ελαιοπαραγωγούς του πρώην Δήμου Νέστορος και έδωσε το λόγω στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Μπαχούμα να εισηγηθεί το θέμα:
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μπαχούμας εισηγούμενος το θέμα είπε ότι:
Στην περιοχή του πρώην Δήμου Νέστορος και νυν Δημοτικής μας Ενότητας, καθώς και σε άλλες περιοχές του νομού Μεσσηνίας την 18η και 19η Φεβρουαρίου του έτους 2008, επλήγησαν οι καλλιέργειες της ελιάς από πολύ έντονο ΠΑΓΕΤΟ, σημειώθηκαν τότε πρωτόγνωρες για την περιοχή μας πολικές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ολοκληρωτική καταστροφή.
Αμέσως μετά την ζημιά, το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Νέστορος εξέδωσε ψήφισμα το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλους του αρμόδιους φορείς [Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΛ.Γ.Α – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας – Βουλευτές Νομού κ.λ]. Αμέσως οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου υπέβαλαν στο Οργανισμό αναγγελία ζημιάς και για την απώλεια παραγωγής και για το φυτικό κεφάλαιο.
Η κινητοποίηση όλων των αρμοδίων ήταν άμεση, επισκέφθηκαν την περιοχή του πρώην Δήμου και τώρα Δημοτικής Ενότητας Νέστορος, γεωπόνοι οι οποίοι δειγματοληπτικά εντόπισαν τεράστιες ζημιές και στην παραγωγή - ανθοφορία και στο φυτικό κεφάλαιο, ειδικά στην παραλιακή ζώνη του Δήμου. Έτσι εντάχθηκε η περιοχή στο καθεστώς αποζημιώσεων Π.Σ.Ε.Α. πρώτου τριμήνου 2008, το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Ε την 11-05-2009. Μετά από αυτά έγινε εξατομίκευση των ζημιών σε όλους τους
ζημιωθέντες παραγωγούς από αρμόδιους γεωπόνους του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α της Τρίπολης.
Από τότε όμως έως σήμερα ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας μας έχουν αποζημιωθεί οι παραγωγοί για την συγκεκριμένη ζημιά, σε εμάς δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α να κοινοποιήσει τα πορίσματα τα οποία από ότι γνωρίζουμε είναι έτοιμα, για να αποζημιωθούν οι ζημιωθέντες παραγωγοί. Ενημερωθήκαμε ότι έπρεπε πρώτα να ανακοινωθούν τα ποσοστά μείωσης της παραγωγής σε επίπεδο ελαιοκομικής ζώνης για το έτος 2008, από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αργότερα μας γνωστοποιήθηκε ότι το ποσοστό αυτό ανακοινώθηκε επίσημα και είναι σε επίπεδο νομού 28% με όριο ένταξης στο πρόγραμμα το 30%, χαρακτηρίστηκε όλος ο νομός Μεσσηνίας ως ενιαία ζώνη και έτσι διαπιστώθηκε ότι δεν είναι επιλέξιμος οικονομικής ενίσχυσης προγράμματος ΠΣΕΑ. Το γεγονός αυτό όμως έθιξε κατάφορα την περιοχή της Τριφυλίας, η οποία είχε ζημιωθεί από τον παγετό ολοκληρωτικά σε αντίθεση με άλλες περιοχές του νομού Μεσσηνίας.
Πρόσφατα με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι δόθηκε λύση στο θέμα αυτό που είχε προκύψει για τους ελαιοπαραγωγούς της Τριφυλίας και εντάχθηκαν τελικά στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2008.
 Για την περιοχή όμως της Δημοτικής μας Ενότητας Νέστορος, εντάχθηκε μόνο η Δημοτική Κοινότητα Χώρας και η Τοπική Κοινότητα Αμπελοφύτου, ως περιοχές οι οποίες άνηκαν από παλιά στην Επαρχία Τριφυλίας. Οι Τοπικές μας όμως Κοινότητες Ρωμανού – Κορυφασίου και Μυρσινοχωρίου δεν εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί ενώ από το έτος 1999 με την συνένωση των Ο.Τ.Α Καποδίστριας, εντάχθηκαν στο Δήμο Νέστορος και από τότε εξυπηρετούνται από την Δ/νση Γεωργίας Τριφυλίας, παρέμειναν στην ελαιοκομική ζώνη της Πυλίας, η οποία λόγω μειωμένου ποσοστού ζημιάς δεν εντάχθηκε στο εν λόγω πρόγραμμα.
Επειδή από τον ολικό αυτό παγετό, επλήγησαν οι παραγωγοί μας στην ελαιοκαλλιέργεια όλου του πρώην Δήμου Νέστορος και ειδικά της παραλιακής ζώνης με ζημιές έως 100%, γεγονός το οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο ΕΛ.Γ.Α, είναι τελείως άδικο και απαράδεκτο να μην αποζημιωθούν παραγωγοί οι οποίοι υπάγονται σε έναν ενιαίο Δήμο, γιατί από παράληψη κάποιων φορέων δεν εντάχθηκαν όπως θα έπρεπε στην ελαιοκομική ζώνη Τριφυλίας που ανήκουν από δωδεκαετίας και πλέων.
Ακόμη σας ενημερώνουμε ότι οι εν λόγω ελαιοπαραγωγοί, είχαν πληγεί και την προηγούμενη χρονιά 2007 από τις πυρκαγιές και τις υψηλές θερμοκρασίες, που μαζί με την μείωση της τιμής του ελαιόλαδου τους έχουν οδηγήσει σε πλήρη ένδεια και απόγνωση.
Μετά από αυτά παρακαλούμε για τις άμεσα δικές σας ενέργειες, την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και την ένταξη όλου του πρώην Δήμου Νέστορος στο πρόγραμμα αντιστάθμισης ζημιών ελαιοκαλλιέργειας α΄τριμήνου 2008. Εκ των προτέρων ευχαριστούμε για την κατανόηση και τις ενέργειές σας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει

Να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και να ζητήσει την ένταξη των τοπικών κοινοτήτων Ρωμανού, Κορυφασίου και Μυρσινοχωρίου του τέως Δήμου Νέστορος και σημερινής δημοτικής ενότητας Νέστορος του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2008 καθ ότι επειδή ανήκαν στην επαρχία Πυλίας, ενώ υπέστησαν το ίδιο ποσοστό ζημιάς εξαιρέθηκαν της ένταξης από το πρόγραμμα ΠΣΕΑ ενώ οι άλλες τοπικές κοινότητες του τέως Δήμου Νέστορος που ανήκουν στην επαρχία Τριφυλίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ 2008.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τα μέλη
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Βάγγαλης Νικόλαος
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
Δαρσακλής Παναγιώτης
Καρβέλας Παναγιώτης
Μπαχούμας Γεώργιος
Σαρδέλης Ιωάννης
Φιλόπουλος Παύλος
Χρονάς Άγγελος
Ψαλίδας Διονύσιος
Βοργιάς Γεώργιος
Κοντογόνης Περικλής
Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία
Στασινοπούλου Βέργη Ελένη
Χαραμαράς Θεόδωρος,
Τσορώνης Αναστάσιος
Αγγελόπουλος Φώτιος
Γαϊτάνης Δημήτριος
Νικήτας Κωνσταντίνος
Κοτσομύτης Ιωάννης
Μουρδουκούτα Ζαχαρούλα
Λαζόγιαννης Γεώργιος
Γιαλλελής Γεώργιος
Ακριβές απόσπασμα
Πύλος 05 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος