ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12.7.12

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - Προσλήψεις στον Δήμο Πύλου -Νέστορος (Δίμηνα )!

 Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης..Από 10/07/2012  Έως 09/09/2012 (Δίμηνα )
1. Τσάκωνας Σπυρίδων Παναγιώτης  Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
2. Καλδής Κωνσταντίνος Ευστάθιος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
3. Παναγιωτακόπουλος Ηλίας Κωνσταντίνος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
4. Κράνιας Χρήστος Πέτρος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
5. Τσιμικλή Κωνσταντίνα Δημήτριος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
6. Τσαλαματάς Ιωάννης Κωνσταντίνος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
7. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Ηλίας Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
8. Τομαρά Ξανθή Ιωάννης Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
9. Θάνου Γρηγορία Χρήστος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
10. Καπινιάρης Ανδρέας Φώτιος Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης

Εργάτες καθαριότητας  από  ..Από 10/07/2012  Έως 09/09/2012 (Δίμηνα )

1. Χρόνης Ηλίας Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας
2. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας
3. Hristova Palitsa Vasileva Εργάτης Καθαριότητας
4. Λίγγρη Αρετή Χρήστος Εργάτης Καθαριότητας
5. Τσάκωνας Κωνσταντίνος Αναστάσιος Εργάτης Καθαριότητας
6. Φωτόπουλος Χρήστος Ιωάννης Εργάτης Καθαριότητας
7. Μαράντου Αγγελική Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας
8. Ιλμές Γεώργιος Αθανάσιος Εργάτης Καθαριότητας
9. Ρήγας Σταύρος Παναγιώτης Εργάτης Καθαριότητας
10. Σπυρόγιαννης Αλέξιος Κωνσταντίνος Εργάτης Καθαριότητας
11. Διαμαντόπουλος Ιωάννης Δημήτριος Εργάτης Καθαριότητας
12. Μαράντου Γεωργία Κωνσταντίνος Εργάτης  Καθαριότητας
13. Κοντογόνης Ανδρέας Αναστάσιος Εργάτης Καθαριότητας
14. Ρετσινάς Ιωάννης Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας
15. Κατσούλας Χαράλαμπος Νικόλαος Εργάτης Καθαριότητας
16. Φωτεινός Χρήστος Ιωάννης Εργάτης Καθαριότητας
17. Χρονόπουλος Θεόδωρος Παναγιώτης Εργάτης Καθαριότητας
18. Λιανός Αναστάσιος Αντώνιος Εργάτης Καθαριότητας
19. Μαστρογιαννόπουλος Ιωάννης Γεώργιος Εργάτης Καθαριότητας
20. Κουτσουμπός Ευάγγελος Φώτιος Εργάτης Καθαριότητας
21. Τσέρτος Χαράλαμπος Κωνσταντίνος Εργάτης Καθαριότητας
22. Τσόπελας Παναγιώτης Θεόδωρος Εργάτης Καθαριότητας
23. Βερεσσές Γεώργιος Αθανάσιος Εργάτης Καθαριότητας
24. Μάραντος Πέτρος Κωνσταντίνος Εργάτης Καθαριότητας