ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

9.7.12

Δίμηνες προσλήψεις στους Δήμους –Λειτουργεί το ΑΣΕΠ των …Δημάρχων !

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ NEWSMESSINIA
Όποιος έχει Μπάρμα στην Κορώνη Προσλαμβάνεται !
«ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ »στους   δήμους της Μεσσηνίας  !!
Οι υπόλοιποι  είναι  παιδιά ενός ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ !!
Όλες οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού  που τρέχουν στους δήμους πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν το «Πράσινο Φώς » του ΑΣΕΠ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  για τις οποίες επειδή καλύπτουν  «επείγουσες ανάγκες » οι φορείς  (μπορούν και αυτό κάνουν ) νκάνουν τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ !
Τα μόρια που ισχύουν  για το εποχικό προσωπικό είναι :
ΑΝΕΡΓΙΑ- 200 Μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες  ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών με ανώτατο όριο τους 12 μήνες
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ- 50 μονάδες για κάθε τέκνο
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ- 30 μονάδες για το καθένα από τα δύο πρώτα και 50 για το τρίτο
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- 50 μονάδες για κάθε τέκνο
ΕΜΠΕΙΡΙΑ- 75 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας έως και 60 μήνες