ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23.6.16

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Την αισιοδοξία του για την επαναλειτουργία της δημοτικής παιδικής κατασκήνωσης στο Κεφαλόβρυσο της Χώρας εξέφρασε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης την περασμένη Παρασκευή το πρωί με αφορμή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία για την κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2016, αναδεικνύοντας ως πλειοδότρια την Ελένη Κατσαφάδου. Με την υπογραφή του συμφωνητικού, η δημοτική κατασκήνωση θα λειτουργήσει για τα επόμενα δέκα χρόνια. Εκτός από την καλοκαιρινή περίοδο η λειτουργία της θα συνεχίζεται και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, με ομοειδείς δράσεις, προωθώντας έτσι τη λαογραφία και τον πολιτισμό, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες για εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων, οι οποίοι ως αντικείμενο επίσης έχουν την παράδοση και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας να παραθερίσουν σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, όπου παρέχονται δραστηριότητες σε βουνό και θάλασσα, μέσα από τις οποίες θα γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο μας. Επιπλέον η λειτουργία της κατασκήνωσης θα δώσει πνοή στην τοπική κοινωνία και κατ’ επέκταση θα ενισχύσει την οικονομία της.

Για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης και τη συνεργασία του Δήμου Πύλου-Νέστορος μίλησε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος τονίζοντας ότι η Δημοτική αρχή θα στηρίζει πάντα με κάθε τρόπο όποια δραστηριότητα προάγει τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην περιοχή. Όπως ο ίδιος δήλωσε: «Στόχος μας ήταν η κατασκήνωση να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει ένα διαδραστικό κέντρο για τη νεολαία.»
Διαβάστε περισσότερα...

20.6.16

Αντιδράσεις για την μεταφορά του Ιατρείου Χώρας

Το "απαιτείται η μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο και κατ´ επέκταση για την ύπαιθρο, στο πλησιέστερο κέντρο υγείας" αποτελεί παρελθόν, για 5000 κατοίκους στη Μεσσηνία. 
Με υπουργική απόφαση, εντάσσεται  Διοικητικά το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου ( απόσταση 23 χιλιόμετρα ) αντί του πλησιέστερου (11 χιλιόμετρα )  Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, στο οποίο και υπαγόταν.
Κύριε υπουργέ μήπως προτεραιότητα είναι να γίνει και στη πράξη Πολυδύναμο και όχι μόνο κατ´ όνομα ( 1 γιατρός και μια νοσηλεύτρια που εκτελεί και χρέη καθαρίστριας, γραμματέως και οτι άλλο ήθελε προκύψει ) αντί να υποχρεώνονται ασθενείς, που κινδυνεύει η υγεία τους, να διανύουν διπλάσια απόσταση σε διπλάσιο χρόνο για να φτάσουν στο οριζόμενο από την γραφειοκρατεία σας διοικητικά αρμόδιο Κέντρο Υγείας; 
Μήπως;
 
* Ανάρτηση στο fb

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 09/17.06.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διοικητική και Υγειονομική ένταξη Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων με πλήρη στελέχωσή του αποφάσισε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Χ Ω Ρ Α Σ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 09/17.06.2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Στη Χώρα και στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας που βρίσκονται στην οδό Αντωναροπούλου, με αριθμό 2 (Πνευματικό Κέντρο), σήμερα την 17η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας του Δήμου Πύλου
- Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 10874/13.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ.Γιαννακόπουλου Νικόλαου του Παναγιώτη, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του νόμου 3852/2010, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη (Πρόεδρος), Αναστασοπούλου
Ιωάννα του Παναγιώτη, Ξενούλης Γεώργιος του Σπυρίδωνα, Σβάρνας Χρήστος
του Περικλή Γεωργακοπούλου – Μενέγου Μαρία του Ευαγγέλου (Μέλη).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Ουδείς)
Παρίσταται Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Χώρας ο κ. Αναστασόπουλος Γεώργιος τακτικός υπάλληλος του Δήμου Πύλου –Νέστορος.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας κ. Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου πέντε (5) βρίσκονται παρόντες και οι πέντε (5) όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Διοικητική ένταξη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι:
« Διοικητική ένταξη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου » και εισηγούμενος του θέματος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι, με το αριθ. πρωτοκ. Γα/Γ.Π.18013 και από 02/06/2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και με ΑΔΑ: (7ΦΡΖ465ΦΥΟ-ΥΦΘ) με θέμα: 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ. 4783/21.01.2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» με ΑΔΑ: ΩΚΣΜ465ΦΥΟ-ΔΥΥ.
Σύμφωνα με την ως άνω 1η Τροποποίηση το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας το οποίο παρεμπιπτόντως είναι το μοναδικό Πολυδύναμο στο Νομό Μεσσηνίας, μεταφέρεται και εντάσσεται Διοικητικά στο Κέντρο Υγείας Πύλου από το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων που άνηκε από την ίδρυσή του και μέχρι πρότινος.
Άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας θα πρέπει να παραμείνει στη Διοικητική αρμοδιότητα του Κέντρου
Υγείας Γαργαλιάνων σύμφωνα όπως διατυπώθηκε και με το αριθμ. πρωτοκ. 11310/16.06.2016 έγγραφο τουΔημάρχου Πύλου – Νέστορος κ. Καφαντάρη Δημήτριου προς τονΥπουργό Υγείας κ. Ξάνθο Ανδρέα, το οποίο θέτω υπόψη σας.
Λαμβάνοντας ο λόγο στη συνέχεια οι κ.κ. Σύμβουλοι Γεώργιος Ξενούλης,
Μαρία Γεωργακοπούλου – Μενέγου, Ιωάννα Αναστασοπούλου, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι είναι αντίθετοι με την διοικητική υπαγωγή του
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου και θα πρέπει να παραμείνει όπως ήταν μέχρι τώρα δηλαδή στην διοικητική αρμοδιότητα του Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, λόγω μικρής χιλιομετρικής απόστασης (11 χιλιόμετρα έναντι 23 χιλιομέτρων της Πύλου). Την ιδία άποψη εξέφρασε και το πλήθος των δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας που πήρε το λόγο και μάλιστα εντονότατα, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση.
Στη συνέχεια ο Σύμβουλος κ. Χρήστος Σβάρνας στην τοποθέτησή του η οποία κατατέθηκε γραπτώς στα πρακτικά ανέφερε τα εξής:
Η υπόθεση της διοικητικής ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου αρχίζει με την έκδοση στις 21 Ιανουαρίου 2016 της με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.οικ.4783 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
Στις 2 Ιουνίου εκδόθηκε η με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 υπουργική απόφαση με θέμα 1 η Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ3α/Π.οικ.4783/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.» (ΑΔΑ:ΩΚΣΜ465ΦΥΟ-ΔΥΥ).
Οι αποφάσεις αυτές της διοικητικής ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου από το Κ. Υ. Γαργαλιάνων που παραδοσιακά υπαγόταν από την συγκρότηση, χωρίς καμιά διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, και έντονη δυσαρέσκειά στους Δημότες της δημοτικής της κοινότητας Χώρας και των γύρω χωριών που εξυπηρετούνται στο Περιφερειακού Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας.
Η απόφαση της υπαγωγής του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ.Πύλου σε διπλάσια απόσταση ήτοι 23 χιλιομέτρων από την Χώρα έναντι 11 χιλιομέτρων της απόστασης από το Κ.Υ Γαργαλιάνων είναι εξωπραγματική και απαράδεκτη.
Έτσι επείγοντα περιστατικά που πρέπει να διακομιστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας το Κ.Υ Γαργαλιάνων, θα υποχρεώνονται να διανύουν διπλάσια απόσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία των ασθενών όσο και για την οικονομική τους επιβάρυνση και να κατευθύνονται στο Κ.Υ. Πύλου.
Η διοικητική ένταξη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου θα έχει επίσης ως συνέπεια όταν υπάρχει εφημερία του μοναδικού ιατρού της Χώρας, να μένει ακάλυπτο το ιατρείο αρκετές ώρες μόνο με την νοσηλεύτρια, πριν και μετά την εφημερία του αφού θα υποχρεούται να διανύει αποστάσεις από το Π.Π.Ι. Χώρας προς το τόπο της εφημερίας του και το αντίθετο.
Είναι γνωστό ότι το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας καλύπτει υγειονομικά τιςώρες λειτουργιάς από τις 7-15 μ.μ. την Χώρα, το Μυρσινοχώρι, το Αμπελόφυτο, τηΜεταμόρφωση, του Στυλιανού και τη Φλεσσιάδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 4,500 δημότες.
Ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάζεται από το Ιούλιο λόγω των επισκεπτών και κορυφώνεται στην ελαιοκομική περίοδο που διαρκεί έως τέλος Ιανουαρίου κάθε χρόνου με την έλευση των οικονομικών μεταναστών.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι σημειώνονται πολλά γεωργικά ατυχήματα, καθ ότι είναι αγροτική περιοχή κατά κύριο λόγο, και διαθέτει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο.
Το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας παρ ότι είναι το μοναδικό πολυδύναμο στη Μεσσηνία είναι υποστελεχωμένο με ένα γιατρό Επιμελητή Παθολόγο και μια νοσηλεύτρια που εκτελεί και καθήκοντα γραμματείας -
καθαριότητας οι οποίοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Χώρας.
Πάρα τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν ότι από τον Ιανουάριο έως και σήμερα που ισχύουν και υλοποιούνται η ως άνω υπουργικές αποφάσεις τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν έχει μεταβληθεί στις υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες από τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, αποτελεί όμως αντίφαση το γεγονός να υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Πύλου και να καλύπτεσαι υγειονομικά από το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
Οι κάτοικοι της Χώρας θα εξυπηρετούνται υγειονομικά όπως εξυπηρετούνταν όλα τα χρόνια από το Κ.Υ. Γαργαλιάνων και έτσι θα συνεχίζουν καθώς το Κ.Υ. Γαργαλιάνων βρίσκεται δίπλα στη Χώρα και οι κάτοικοι της περιοχής διευκολύνονται στην πρόσβαση και στην επικοινωνία με τους Γαργαλιάνους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω και προτείνω ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση της διοικητικής ένταξης και της υγειονομικής κάλυψης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας από το ίδιο κέντρο υγείας, και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
Στη βάση του νέου σχεδιασμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας καθίσταται αναγκαία η πλήρης στελέχωση του πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτούργει σε δυο βάρδιες και να μπορεί να επιτελέσει το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
Προτείνω λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, να τεθεί το θέμα και να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος για την διοικητική ένταξη και υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας. Τέλος προτείνω την συλλογή υπογραφών από τους δημότες για Διοικητική και Υγειονομική ένταξη Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο
Κ.Υ. Γαργαλιάνων με πλήρη στελέχωσή του με την παρακάτω διατύπωση: Εμείς οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας εκφράζουμε την έντονη διαφωνία και δυσαρέσκειά μας στην με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 υπουργική απόφαση με θέμα: 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 που προβλέπει της διοικητική ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου από το Κ. Υ. Γαργαλιάνων που παραδοσιακά υπαγόταν από την συγκρότηση του.
Η απόφαση της υπαγωγής του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου σε διπλάσια απόσταση ήτοι 23 χιλιομέτρων από την Χώρα έναντι 11 χιλιομέτρων της απόστασης από το Κ.Υ Γαργαλιάνων είναι εξωπραγματική και απαράδεκτη.
Ζητάμε
1)την άμεση τροποποίηση της πιο πάνω απόφασης που θα εντάσσει διοικητικά και υγειονομικά το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
2)την πλήρη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτουργει επαρκώς επιτελώντας το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
H απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος και η συλλογή των υπογραφών να σταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με αίτημα την άμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 με θέμα 1η Τροποποίηση
της υπ. αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της.». Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του νόμου 3852/2010
Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1)Την άμεση τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργού Υγείας κου ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥμε αριθμό πρωτοκόλλου Γ3α/Γ.Π. 18013 Σχετ: 14213, 7962, 6472 και από 02/06/2016 με ΑΔΑ: 7ΦΡΖ465ΦΥΟ-ΥΦΘ και τη διοικητική υπαγωγή του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων
για τους λόγους και το σκοπό που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
2)Την πλήρη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να
λειτούργει επαρκώς επιτελώντας το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
3)Την άμεση λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος για την διοικητική ένταξη και υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας.
4)Τη συλλογή υπογραφών από τους δημότες για Διοικητική και Υγειονομική
ένταξη Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων με πλήρη στελέχωσή του με την παρακάτω διατύπωση:
Εμείς οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας εκφράζουμε την έντονη διαφωνία και δυσαρέσκειά μας στην με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 υπουργική απόφαση με θέμα: 1η Τροποποίηση της υπ. αρ.
Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 που προβλέπει της διοικητική ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου
από το Κ. Υ. Γαργαλιάνων που παραδοσιακά υπαγόταν από την συγκρότηση του.
Η απόφαση της υπαγωγής του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας
στο Κ.Υ. Πύλου σε διπλάσια απόσταση ήτοι 23 χιλιομέτρων από την Χώρα έναντι 11 χιλιομέτρων της απόστασης από το Κ.Υ Γαργαλιάνων είναι εξωπραγματική και απαράδεκτη.
Ζητάμε την άμεση τροποποίηση της πιο πάνω απόφασης που θα εντάσσει διοικητικά
και υγειονομικά το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας στο Κέντρο
Υγείας Γαργαλιάνων. την πλήρη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτούργει επαρκώς επιτελώντας το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
5)H απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος και η συλλογή των υπογραφών να
σταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με αίτημα την άμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 με θέμα 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομική Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας». Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 9/2016
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

Χώρα 17/06/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διαβάστε περισσότερα...

19.6.16

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ - Λαμπρός εορτασμός της Πεντηκοστής στην κορυφή του Μαγκλαβά

Μικρό το εκκλησάκι της « Παναγίτσας» σε ένα πλάτωμα στην κορυφή του βουνού Μαγκλαβάς του δήμου Πύλου –Νέστορος  αλλά με  μοναδική θέα  σε όλη την Μεσσηνία.

Οι εκατοντάδες πιστοί και τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας  πλημμύρισαν σήμερα τον χώρο στον εορτασμό της Πεντηκοστής είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το υπέροχο τοπίο της Μεσσηνιακής Γής με θέα την θάλασσα του του Ιονίου πελάγους και του Μεσσηνιακού κόλπου  που την περικλείει , τον Ταΰγετο  την οροσειρά του Αιγάλεω έως και το οροπέδιο της Μάλης  καθώς και τους απέραντους ελαιώνες  που κατακλύζουν τους κάμπους και τις πεδιάδες της Μεσσηνίας.


Την Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία που ακολούθησε παρακολούθησε πλήθος πιστών  ενώ το παρόν έδωσαν  ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης , η εντεταλμένης σύμβουλος της Δ.Ε.Παπαφλέσσα  του Δήμου Πύλου – Νέστορος  Μαρία Αντωνοπούλου ο Προεδρος  της  Τ.Κ.  Βλαχόπουλου Διονύσης Ψώνης  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βλαχοπουλαίων Αθήνας Γιώργος Χρονάς καθώς  και τοπικοί  Σύμβουλοι από το  Βλαχόπουλο και τις όμορες Τοπικές Κοινότητες του δήμου Πύλου-Νέστορος  

Υ.Γ Θα πρέπει να τονίσουμε την έλλειψη αστυνομικού οργάνου από την εκδήλωση με αποτέλεσμα στο χωμάτινο δρόμο  
που οδηγεί στην κορυφή  να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα και εντάσεις μεταξύ οδηγών παρά το γεγονός ότι η αρμόδια τοπική αρχή το είχε  ζητήσει επισήμως από το οικείο Α.Τ.Πύλου
Διαβάστε περισσότερα...

14.6.16

Εορτασμός της Πεντηκοστής στον Μαγκλαβά με Πανηγύρι στο Βλαχόπουλο !

Στην κορυφή του όρους  Μαγκλαβά (Παναγίτσα ) με την ευκαιρία της εορτής της Πεντηκοστής θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσιο Γενέσιο της Θεοτόκου

Το Σάββατο 18 Ιουνίου  και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί ο κατανυκτικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας.
Την Κυριακή 19 Ιουνίου  θα πραγματοποιηθεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και ο Εσπερινός Γονυκλισίας, ώρα 07:00-10.30
Οι πιστοί που  θα ανέβουν στην «Παναγίτσα» θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το υπέροχο τοπίο της Μεσσηνιακής Γής με θέα την  θάλασσα που την περικλείει ,τον Ταΰγετο  και τους απέραντους ελαιώνες  που κατακλύζουν τους κάμπους και τις πεδιάδες της Μεσσηνίας.


Πανηγύρι στο Βλαχόπουλο 

Στους πρόποδες του Μαγκλαβά στο Βλαχόπουλο  η ποδοσφαιρική ομάδα Α.Ο. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ  διοργανώνει πανηγύρι  το Σάββατο  ,Σάββατο 18 Ιουνίου  και ώρα 21.00 και Κυριακή  19 Ιουνίου την ίδια ώρα .
Και τις δύο ημέρες θα υπάρχει ζωντανή μουσική.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο θα σας διασκεδάσουν οι Γρηγορία και ο Παχτίτης και την Κυριακή ο Γιώργος Δημητρόπουλος με την Αγάθη.
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΜΑΤΑΣ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ «XΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗ»

 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ «XΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗ» ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η τομάτα είναι το λαχανοκομικό φυτό με το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον.
Μεταφέρθηκε στη Μεσσηνία από διάφορες πηγές και εγκαταστάθηκε με επιτυχία σε αρκετές περιοχές.
Από τις ποικιλίες που παραδοσιακά καλλιεργούνται (Χοντροκατσαρή, Κατσαρή, Ροζέ, Καναδέζα) ξεχωρίζει η Χοντροκατσαρή, η οποία αποτελεί μέρος της γευστικής μνήμης του πληθυσμού της Μεσσηνίας.
Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η διατροφική αξία της συγκεκριμένης ποικιλίας.
Η ανάδειξη της διατροφικής αξίας, αυτής της παραδοσιακά καλλιεργούμενης ποικιλίας της Μεσσηνίας, θα συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εκμετάλλευσης για καλλιέργειά.
 Η εκτίμηση της διατροφικής αξίας θα βασιστεί στον προσδιορισμό των βιοενεργών συστατικών της ποικιλίας και του προσδιορισμού της αντιοξειδωτικής ικανότητάς της.
Τα παραπάνω θα συσχετιστούν με το στάδιο ωρίμανσης και τις καλλιεργητικές τεχνικές ώστε να προσδιοριστούν οι συνθήκες που βελτιστοποιούν τα διατροφικά χαρακτηριστικά της. Τέλος τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας ΄΄χονδροκατσαρή΄΄ θα συγκριθούν με αυτά άλλων ποικιλιών ντοματών.

Στόχος της παρούσας επιστημονικής μελέτης είναι η γενετική καταγραφή και ο προσδιορισμός της γενετικής απόστασης της Xοντροκατσαρής από άλλες καλλιεργούμενες ποικιλίες, οι οποίες απαντώνται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

H γενετική καταγραφή της ποικιλίας αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για την καταγραφή και κατοχύρωση της συγκεκριμένης ποικιλίας μέσω του Εθνικού καταλόγου καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Η συγκεκριμένη μελέτη υλοποιείται από το ΤΕΙ Πελοποννήσου και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο 2016.
Διαβάστε περισσότερα...

12.6.16

Με νέα εμφάνιση άνοιξε τις πύλες του το Μυκηναϊκό Ανάκτορο του Νέστορος στην Χώρα

Μετά από τρίαμισυ χρόνια εργασιών και με νέο «πρόσωπο»  άνοιξε σήμερα το μεσημέρι  τις πύλες του για το κοινό το Μυκηναϊκό Ανάκτορο του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό Χώρας του δήμου Πύλου –Νέστορος .

Στον χώρο τοποθετήθηκε νέο στέγαστρο προστασίας κατασκευασμένο από δομικό χάλυβα, το οποίο καλύπτει έκταση 3.185 τ.μ.
Παρουσία του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη  των βουλευτών  Γιώτας Κοζομπόλη ,Πέτρου Κωνσταντινέα Θ..Παπαθεοδώρου   της Γ.Γ του ΥΠΠΟ Μαρία Βλαζάκη του Αντιπεριφερειάρχη  Περικλή Μαντά  του Περιφερειακού Συμβούλου Άγγελου Χρονά  του πολιτευτή Μεσσηνίας  Μίλτου Χρυσομάλλη  των δημάρχων Καλαμάτας Παν.Νίκα και Πύλου – Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη , εκπροσώπων της Αμερικάνικης αρχαιολογικής αποστολής με επικεφαλής τον Τζακ Ντέιβις, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι ,του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου της Costa Navarino ,αντιδημάρχων  δημοτικών και τοπικών συμβούλων  του δήμου  Πύλου –Νέστορος  καθώς και πλήθους κόσμου, ο Υπουργός Πολιτισμού  Αριστείδης  Μπαλτάς  μετά από τους σύντομους χαιρετισμούς όλων όσων ενεπλάκησαν  στην πραγματοποίηση του έργου έκοψε την κορδέλα της εισόδου με αποτέλεσμα ο χώρος του ανακτόρου να πλημμυρίσει από τους επισκέπτες οι οποίοι θαύμαζαν ένα πρωτοποριακό έργο το οποίο παρέχει πλήρη κάλυψη και προστασία στο καλύτερα διατηρητέο  Μυκηναικό Ανάκτορο της ηπειρωτικής Ελλάδος


Ο  αρχαιολογικός  χώρος  των ανακτόρων  θα είναι επισκέψιμος για το κοινό από 08:00 έως 20:00 με τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...

7.6.16

Η ΧΩΡΑ ζητά την επιστροφή των αρχαίων εκθεμάτων στο Μουσείο της

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Πολιτισμού την επιστροφή των αρχαίων εκθεμάτων στο Μουσείο Χώρας Μεσσηνίας. 

Επίσης, αποφάσισε την ανάπλαση του οικήματος Μπάρκα με τη δημιουργία τουριστικού περιπτέρου.
Το Μουσείο της Χώρας ιδρύθηκε από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, με ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, αμέσως μετά την λήξη των ερευνών των δύο επιφανών αρχαιολόγων, του Σπυρίδωνος Μαρινάτου και του Carl Bleqen στο "Παλάτι του Νέστορος" αλλά και στην υπόλοιπη Τριφυλία. 
 Το μουσείο υπάγεται στη αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 
 Είναι ένα από πιο ξεχωριστά μουσεία της χώρας μας που μαζί με το ανάκτορο του βασιλιά Νέστορα στον Εγκλιανό και τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής αποτελεί μια σημαντική σε σημασία και εξαιρετική σε ευρήματα αρχαιοελληνική ενότητα.
Υστέρα από τα γνωστά γεγονότα της κλοπής του αρχαιολογικού μουσείου Ολυμπίας τον Φεβρουάριο του 2012 με απόφαση της τότε γενικής γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη όλα τα χρυσά εκθέματα μετεφέρθησαν προσωρινά στο μουσείο Καλαμάτας όπου φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια διότι εκτιμήθηκε ότι οι προθήκες υποδομές της 1ης αίθουσας του Μουσείου χώρας που τα φιλοξενούσαν δεν πληρούν τους κανόνες ασφάλειας.
Σύμφωνα με τη Δημοτική Κοινότητα Χώρας τα χρυσά που ήταν στην βιτρίνα της πρώτης αίθουσας του μουσείου Χώρας ήταν και το πιο ελκυστικό σημείο του μουσείου μιας και συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών λόγω του πλήθος των χρυσών και άλλων μικροαντικειμένων όπως τα τρία χρυσά κύπελλα, η χρυσή ζώνη, η χρυσή ψήφος (χάνδρα) με κοκκιδωτή (μορόεσσα) διακόσμηση, φύλλα χρυσού σε σχήμα ρόδακα, πεντάφυλλου άνθους, φύλλου κισσού, θαλάσσιου τρίτωνος, πουλιού και γλαύκας ,χρυσές μέλισσες, χρυσοί θύσανοι, χρυσές πεταλούδες, κ.λ.π.
Σύμφωνα με τη Κοινότητα τα σημαντικά αυτά εκθέματα λείπουν από την έδρα τους που είναι το μουσείο Χώρας. 
Επίσης, η Κοινότητα σημειώνει ότι οι λόγοι της προσωρινής τους μεταφοράς στο Μουσείο Καλαμάτας έχουν εκλείψει γιατί στο διάστημα αυτό αποκαταστάθηκε η ασφάλεια των προθηκών με νέα αλεξίσφαιρη βιτρίνα και ειδικό συναγερμό. 
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μεταφορά τόσο σημαντικών εκθεμάτων σε άλλους χώρους και μάλιστα μη επισκέψιμους, μακριά από το φυσικό του χώρο που είναι το μουσείο Χώρας έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό μειονέκτημα τόσο για το ίδιο το μουσείο υποβιβάζοντας την αίγλη του, όσο και για την πολιτιστική ιστορία της ευρύτερης περιοχής.
Η Κοινότητα και ο Δήμος ζητεί από το Υπουργείο Πολιτισμού να επιστραφούν τα εκθέματα καλώντας το να λάβει όλα εκείνα τα προσθετά μετρά ασφάλειας ενισχύοντας το με έμψυχο δυναμικό στην φύλαξη των χώρων του και με τεχνικά ηλεκτρονικά μέσα όπως κάμερες, συναγερμούς κλπ ώστε  να γίνει ένα σύγχρονο ασφαλές μουσείο όπως το υπαγορεύει η αίγλη των εκθεμάτων του και η πολιτιστική ιστορία του τόπου.
Διαβάστε περισσότερα...

1.6.16

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Επαναλειτουργεί ο αρχαιολογικός χώρος στο Ανάκτορο του Νέστορα

 Ο χώρος είχε κλείσει το Δεκέμβριο του... 2012 !!!

Μετά από 3.5 χρόνια  επαναλειτουργεί ένας από τους ποιό σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας  του Ανακτόρου του Νέστορος στον λόφο του Ανω Εγκλιανού θα γίνει την Κυριακή 12 Ιουνίου στις 12 μ. από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Ο χώρος είχε κλείσει για τους επισκέπτες λόγω αλλαγής στεγάστρου προστασίας οι εργασίες του οποίου διήρκησαν ....3.5 χρόνια !
Διαβάστε περισσότερα...