ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

31.7.13

«ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ»-Βάζουν ΤΕΒΕ στα καφενεδάκια χωριών με …10 κατοίκους !

Ποιος από τα Golden boys  που νομοθετούν χωρίς να γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα  είχε την …φαεινή ιδέα να βάλει στην ουσία συνταξιούχους αγρότες στις περισσότερες περιπτώσεις που διατηρούν ορισμένα μικρά καφενεδάκια και μπακάλικα  σε χωριά 10-50 κατοίκων να πληρώνουν εισφορά …υπέρ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).
Με εισπράξεις 10 έως 20 ευρώ την ημέρα ποιος θα μπορέσει να πληρώσει τα ασφάλιστρα στο ΤΕΒΕ τα οποία στην μικρή κατηγορία  είναι 2.500 – 3.000 ευρώ το χρόνο. Από που θα τα βγουν αυτά τα χρήματα;
Χαρακτηριστικά  παραδείγματα …Χωριό Μαργέλι δήμου Πύλου Νέστορος , κάτοικοι 10 ένα και μοναδικό καφενεδάκι   πουλάει ….δύο καφέδες την ημέρα
Χωριό Κάτω Παπαφλέσσα κάτοικοι  12  δύο καφενεδάκια είσπραξη  2 έως 4 ευρώ την ημέρα
Χωριό Βλάση τον Χειμώνα χωρίς καφενείο το καλοκαίρι ένα και μοναδικό κάτοικοι 24
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες ερημωμένα χωριά της Μεσσηνίας που βρίσκονται στην ίδια  ή και σε χειρότερη κατάσταση πχ.
 Το Ιστορικό Μανιάκι κάτοικοι 8 καφενείο  κανένα ,Παλαιό Λουτρό  κάτοικοι 6 καφενείο κανένα ….κλπ
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς επί χρόνια βουλευτής Μεσσηνίας γνωρίζει την πραγματικότητα και δεν θα αφήσει να δοθεί η «χαριστική βολή » στα χωριά μας πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων τις εισηγήσεις των «ανεγκέφαλων »  λογιστών της Τρόικας !
Διαβάστε περισσότερα...

26.7.13

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ - Παραμένει ακμαία η.. ωραία μαυρομάτα !!!


ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΥΡΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ) ΣΤΑΦΙΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ!

 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤ΄ΕΞΟΧΗ "ΣΤΑΦΙΔΟΧΩΡΙ " ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ !

 Βλαχόπουλο  - Από τα ελάχιστα πλέον «Παραγωγικά » χωριά της Μεσσηνιακής υπαίθρου !! 
 


Την ώρα που τα χωριά μας ερημώνουν το Βλαχόπουλο αντιστέκεται με παραδοσιακές καλλιέργειες που τείνουν να εκλείψουν από την  Μεσσηνία .


Απέραντοι ελαιώνες ,καλλιέργειες Μαύρης σταφίδας - Αμπέλου και καταπράσινα περιβόλια με κηπευτικά συνθέτουν το τοπίο της περιοχής ,δημιουργώντας μία πραγματική « Όαση  » στην γύρω εγκαταλελειμμένη  περιοχή


Αξίζει με την παρουσία σας στην Γιορτή να τιμήσετε αυτούς που ακόμα …αντιστέκονται στον μαρασμό της Μεσσηνιακής υπαίθρου !


ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ  ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ 


Σπάνια η ιστορία ενός τόπου έχει συνδεθεί τόσο στενά με ένα αγροτικό προϊόν όσο η περιοχή στο Βλαχόπουλο  με τη μαύρη σταφίδα.


 Η ελληνική μαύρη κορινθιακή σταφίδα για περισσότερο από 600 χρόνια κατέχει κυρίαρχη θέση στο παγκόσμιο εμπόριο.


*Να σημειώσουμε ότι το προϊόν έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, αφού το 98% της παραγωγής οδηγείται στις αγορές της του εξωτερικού και κυρίως στην Αγγλία, ενώ μικρότερες ποσότητες διατίθενται στην Ολλανδία και άλλες χώρες.


Η μαύρη κορινθιακή σταφίδα είναι μια ποικιλία σταφίδας που σε παγκόσμιο επίπεδο ευδοκιμεί αποκλειστικά στη χώρα μας.


Η καλλιέργεια της στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στην Πελοπόννησο με μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής τους νομούς Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας και Κορινθίας, ενώ επίσης καλλιεργείται και στα Ιόνια νησιά.


Η αποξήρανση (λιάσιμο)αποτελεί μια πολύ σημαντική καλλιεργητική φροντίδα που ακολουθεί την συγκομιδή, αφού οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται στο τελικό προϊόν, δηλαδή τη σταφίδα.


Η πιο συνηθισμένη τακτική αποξήρανσης είναι σε ακάλυπτα χωμάτινα ξηραντήρια (κοινώς Αλώνια).
Διαβάστε περισσότερα...

ΧΩΡΑ-Εορτασμός της μάχης "Στου Μανούσου το γεφύρι"

Τo Πα­ράρ­τη­μα Μεσ­ση­νί­ας της ΠΕ­Α­Ε­Α-ΔΣΕ (Πα­νελ­λή­νια Έ­νω­ση Α­γω­νι­στών Ε­θνι­κής Αν­τί­στα­σης-Δη­μο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελ­λά­δας) προ­γραμ­μα­τί­ζει την Κυ­ρια­κή 28 Ι­ού­λιου, στις 11.30 το πρω­ί, εκ­δή­λω­ση τι­μής και μνή­μης στο Γε­φύ­ρι του Μα­νού­σου με­τα­ξύ Χώ­ρας και Αμ­πε­λό­φυ­του. 
Στη θέ­ση αυ­τή τον Ι­ού­λη του 1944, έ­γι­νε μά­χη με­τά α­πό ε­νέ­δρα των δυ­νά­με­ων του Ε­ΛΑΣ ε­νάν­τια σε γερ­μα­νι­κή φά­λαγ­γα ό­που υ­πήρ­ξε πα­νω­λε­θρί­α του ε­χθρού και εί­χα­με την α­πώ­λεια 17 γεν­ναί­ων μα­χη­τών του Ε­ΛΑΣ.
Θα γί­νει α­να­φο­ρά στο χρο­νι­κό των γε­γο­νό­των α­πό μέ­λος του Δ.Σ του πα­ραρ­τή­μα­τος αλ­λά και στην ση­με­ρι­νή πο­λι­τι­κή κα­τά­στα­ση α­πό στέ­λε­χος του ΚΚΕ που ή­ταν εμ­πνευ­στής, κα­θο­δη­γη­τής και στυ­λο­βά­της της Ε­Α­Μο­γε­νούς Ε­θνι­κής Αν­τί­στα­σης και στην συ­νέ­χεια του ΔΣΕ.
Λε­ω­φο­ρεί­ο για την εκ­δή­λω­ση θα ξε­κι­νή­σει στις 9 το πρω­ί της Κυ­ρια­κής πί­σω α­πό το Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας.
Πλη­ρο­φο­ρί­ες – δη­λώ­σεις συμ­με­το­χής στα τη­λέ­φω­να: 6938042418 και 2721028889

­ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

Η μάχη αυτή, συνέβη τον Ιούλιο του 1944 μεταξύ Ελλήνων αντιστασιακών και Γερμανών κατακτητών. Στην τοποθεσία "κορδέλες", στον ποταμό Σέλα, μεταξύ Αμπελοφύτου (Αγορέλιτσα) και Χώρας, αντάρτες του ΕΛΑΣ έστησαν ενέδρα σε γερμανικό στρατιωτικό κομβόι, όπου και νίκησαν κατά κράτος. Η ιστορική αυτή μάχη δόθηκε από το 1ο τάγμα του 9ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Στρατιωτικός Διοικητής ήταν ο μόνιμος ταγματάρχης Ηλίας Σφακιανάκης, άλλως «Μπαρμπαλιάς», ενώ Καπετάνιος του Τάγματος ο Δημ. Καλδής.
Ο τόπος της μάχης
Ακολουθεί απόσπασμα από το ιστορικό της μάχης, που γράφτηκε από τον Νίκο Μέλιο, μόνιμο αξιωματικό, Διοικητή του 2ου Λόχου του 19ου τάγματος του ΕΛΑΣ.
«17 Ιούλη 1944, η πολιτική οργάνωση της περιοχής δίνει την πληροφορία ότι η γερμανική φάλαγγα αυτοκινήτων θ’ αποχωρήσει τις προσεχείς μέρες από την Πύλο, με κατεύθυνση Γαργαλιάνους – Κυπαρισσία.
18 Ιούλη 1944 και πριν καλά καλά ξημερώσει, τα τμήματα του τάγματος προωθούνται και καταλαμβάνουν τις θέσεις που προκαθορίστηκαν κατά την αναγνώριση. Έτσι, ο 1ος και 2ος λόχος έλαβαν θέσεις μάχης μέσα στο χώρο της ενέδρας και τα πολυβόλα τοποθετήθηκαν σε θέσεις κατάλληλες για να εκτελέσουν αξονικά πυρά στο δημόσιο δρόμο, και αν χρειαστεί, να υποστηρίξουν τα τμήματά μας της ενέδρας. Η όλη διάταξη καλύφθηκε από την κατεύθυνση της Κυπαρισσίας από μια Διμοιρία του 2ου Λόχου, από την κατεύθυνση της Πύλου από μια ομάδα του 1ου Λόχου.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τη σοβαρή βοήθεια που έδωσε στη διεξαγωγή της επιχείρησης ο εφεδρικός ΕΛΑΣ της περιοχής, που έσπευσε από την πρώτη στιγμ΄να ταχθεί υπό τις διαταγές του τάγματος.
Στις θέσεις αυτές τις ενέδρας, που ήταν πολύ κοντά στο δρόμο, το τάγμα παρέμεινε όλη την ημέρα, με αξιοθαύμαστη πειθαρχεία, θάρρος και καρτερικότητα, αλλά ο εχθρός δεν φάνηκε. Η μέρα της μάχης, η 19η Ιούλη, ξημερώνει. Με την ίδια τάξη, πειθαρχεία και συνοχή, το τάγμα ξαναπιάνει τις θέσεις του στην ενέδρα και περιμένει. Το καμουφλάρισμα των μαχητών είναι τέλειο. Για να μην προδοθούμε χρειάστηκε να γίνουμε ένα με τη γη, να κρατάμε και την ανάσα μας ακόμα.
Η πληροφορία διασταυρώθηκε και ήτανε σαφής: ότι δηλαδή, γερμανική φάλαγγα ετοιμάζεται στην Πύλο για αναχώρηση. Μα οι ώρες περνάνε χωρίς να φανεί τίποτα. Ο καυτερός ήλιος του Ιούλη πυρπολεί τα πάντα. Τα λαρύγγια μας έχουνε στεγνώσει από τη ζέστη και την αγωνία. Ο ήλιος πήρε να γέρνει προς το απομεσήμερο.
Εμείς θα επιμείνουμε, μονολογεί ο Μπαρμπαλιάς. Δε μπορεί παρά να περάσουνε εκτός και αν μας πρόδωσαν. Δεν πρόλαβε ν’ αποσώσει την κουβέντα του κι ο Μάρμπα Χάτζος, μ’ ένα αυστριακό αυτόμολο, «έπιασε» με υποκλοπή το τηλεφώνημα των Γερμανών, που έλεγε ότι η φάλαγγα ξεκίνησε από την Πύλο και σε λίγη ώρα θα περάσει από μπροστά μας. Έτσι οι φόβοι ότι μπορεί να προδόθηκε η ενέδρα μας διαλύθηκαν. Όλος ο λαός της περιοχής, κι αν αντιλήφθηκε κάτι το κράτησε μυστικό. Γιατί έβλεπε τα παιδιά το, τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, να πολεμάνε για την πατρίδα, σκληρούς τιμωρούε του φασίστα κατακτητή, που τόλμησε να μολύνει αυτά εδώ τα χώματα, ζυμωμένα με το αίμα των προγόνων του στους αγώνες για τη λευτεριά.
Λίγο μετά το μεσημέρι, το παρατηρητήριό μ ας επισημαίνει κίνηση αυτοκινήτων στο δημόσιο δρόμο από Κορυφάσιο προς Χώρα. Αμέσως δίνεται στα τμήματα η διαταγή συναγερμού και οι τελευταίες οδηγίες. Όσοι από μας μπορούνε να βλέπουν, καρφώνουνε τα μάτια τους πέρα στην τελευταία στροφή του δρόμου, εκεί όπου νάναι, θα φανεί ο εχθρός. Και πράγματι, θάναι η ώρα μιάμιση, όταν το πρώτο αυτοκίνητο μπαίνει στην ενέδρα. Τώρα η ένταση αποκορυφώνεται, η ακινησία μας είναι απόλυτη. Σφίγγουμε τα όπλα μας στον ώμο και με την κόχη του ματιού μετράμε τ’ αυτοκίνητα: πέντε… οχτώ… δώδεκα… δεκατρία…
Και ξαφνικά ΠΥΡ, δίνεται το σύνθημα της μάχης με μια φωτοβολίδα από το Σταθμό Διοίκησης του 1ου Λόχου. Όλα τα όπλα μας, απ’ όλες τις μεριές στέλνουνε καυτό μολύβι απάνω στους Γερμανούς. Ο εχθρός αιφνιδιάστηκε και απάνω στη σύγχυσή του, τα πυρά μας γίνονται ακόμα φονικότερα. Όσοι δε σκοτώθηκαν με τις απανωτές ομοβροντίες μας, πηδάνε στο έδαφος, ταμπουρώνονται στις ρόδες των αυτοκινήτων κι όπου μπορούνε και πολεμάνε με λύσσα, μα οι δυνάμεις τους είναι πια λιγοστές, τα πρώτα αυτοκίνητα εξοντώθηκαν τελείως και μερικά καίγονται. Προσπαθούν να καταλάβουνε επίκαιρες θέσεις, μα θερίζονται από τα φονικά πυρά μας.
Με τις πρώτες ντουφεκιές, καταφτάνουνε και οι χωριάτες της περιοχής, μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, πιάνουνε θέση στο πλευρό των ανταρτών, τους εμψυχώνουνε και βοηθάνε όπως μπορούν για την εξόντωση των χιτλερικών. Αντάρτες και λαός ενώνουν τις προσπάθειές τους και με μια ψυχή χτυπάνε αλύπητα τον εχθρό. Μέσα στην αντάρα της φονικής μάχης και αψηφώντας τις εχθρικές σφαίρες, μεταφέρουνε τους τραυματίες μας σε ασφαλή μέρη και επιδένουν τις πληγές τους.
Επί 45 λεπτά οι Γερμανοί σφυροκοπούνται και αποδεκατίζονται ώσπου οι αντάρτες εξορμούν για την τελειωτική εξόντωση των υπολειμμάτων της εχθρικής μονάδας, που καταφεύγουν στις γύρω χαράδρες και στις πατουλιές. Επακολουθεί αγώνας σώμα με σώμα, διαδραματίζονται συγκλονιστικές στιγμές παληκαριάς και αυτοθυσίας. Ξαναζούνε οι θρύλοι για ηρωισμούς και κατορθώματα. Ξαναζωντανεύουνε οι μπαρουτοκαπνισμένες μορφές της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας.
Το σύνθημα για την τελική έφοδο το έδωσε ο ηρωικός Διοικητής του Τάγματος ο θρυλικός Μπαρμπαλιάς Σφακιανάκης. Με το περίστροφο στο χέρι και με τις κραυγές «ελευθερία ή θάνατος», «θάνατος στους φασίστες», πετιέται από το πόστο του και ρίχνεται καταπάνω στους ναζήδες. Μα εκεί τον πετυχαίνει το φαρμακερό βόλι. Ο σεμνός και γενναίος ηγέτης και λαϊκός αγωνιστής, πέφτει θανάσιμα τραυματισμένος και τις βραδινές ώρες ξεψυχάει στην έδρα του τάγματος, στο Ιερό Μανιάκι, αφού έμαθε πρώτα τη νίκη μας και την ολοκληρωτική πανωλεθρία του εχθρού. Οι συναγωνιστές του τού απέδωσαν τις πρέπουσες τιμές και τον έθαψαν στο βάθρο της αναμνηστικής στήλης του μεγάλου εθνικού ήρωα του ’21 του Παπαφλέσσα. Αποτέλεσμα της μάχης. Η εξόντωση της γερμανικής φάλαγγας ήτανε πλήρης: τα 13 αυτοκίνητα καταστράφηκαν, 180 Γερμανοί σκοτώθηκαν, 12 πιάστηκαν αιχμάλωτοι μαζί και ο στρατιωτικός παπάς τους (μετά την απελευθέρωση τον στείλαμε στη Γερμανία).
Μετά το τέλος της μάχης, ο δρόμος ήταν σπαρμένος με τα συντρίμμια των γερμανικών αυτοκινήτων, με πτώματα Γερμανών, όπλα και άλλα εφόδια.
 Τα λάφυρα ήταν: δύο βαρεία πολυβόλα, 12 μυδράλια, 2 ταχυβόλα και όλος ο ατομικός οπλισμός της συνοδείας με άφθονα πυρομαχικά. Επίσης 1 αυτοκίνητο ζάχαρη, 1 αλεύρι και 1 άλλο με διάφορα τρόφιμα.
Δικές μας απώλειες:18 αντάρτες και καπεταναίοι έδωσαν τη ζωή τους σ’ αυτή την περίλαμπρη μάχη. Ανάμεσά τους και ο Διοικητής του Τάγματος, ο ηρωικός Ταγματάρχης Ηλίας Σφακιανάκης. Δέκα οχτώ λεβέντες μας δεν έδωσαν το «παρών» στο βραδινό προσκλητήριο, που έγινε στο Κεφαλόβρυσο της Χώρας, όπου συγκεντρώθηκε το Τάγμα για ανασυγκρότηση. Άλλοι 8 τραυματίστηκαν.»
Τα ονόματα των Ελλήνων νεκρών
Ηλίας Σφακιανάκης, Ταγματάρχης – Διοικητής του Τάγματος
Γεώργιος Μανωλάκος, Λακωνία
Νικόλαος Δημητρακόπουλος ή Πλαστήρας, Καλάμι Καλαμάτας
Χαράλαμπος Χάτζος, Νεοχώρι Μελιγαλά
Γεώργιος Μούντανος, Κάμπος Αβίας
Ηλίας Πατικόπουλος, Γιάννιτσα Καλαμάτας
Παύλος Παυλίδης (ψευδών. Κανάκης), Γύθειο
Γιώργης ΦΙλιππόπουλος, Τρύπη Λακωνίας
Νίκος Στατηγουλέας, Προάστειο Καρδαμύλης
Γιάννης Οικονομέας, Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης
Νέστορας Κολοκάθης, Αντικάλαμος
Βασίλης Βασιλικός, Τρύπη Λακωνίας
Μιχάλης Παπαθεοδωρακάκης, Λαχανάδα Πυλίας
Νικόλαος Σταματελόπουλος, Χώρα Τριφυλίας
Νικόλαος Βλαχαδάμης, Γαργαλιάνοι
Πέτρος Κατελάνος, Χώρα Τριφυλίας
Πέτρος Τσαπέκης, Μεθώνη
Παναγιώτης Κομποχόλης, Λακωνία
el.wikipedia.org
Διαβάστε περισσότερα...

25.7.13

Έξω τα Λαμόγια από τη ζωή μας!

Θα πέσει ...γέλιο στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές !
Τα λαμόγια δεν έχουν χρώμα και δεν πρέπει να έχουν ούτε συνδυασμό ούτε υποστήριξη από κανέναν!
Τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι τύποι που δηλώνουν υποψήφιοι δήμαρχοι κάνουν αγώνα  να επανέλθουν στην επικαιρότητα.
Τι θα κάνεις άραγε αν σε ένα ψηφοδέλτιο σε κάποιο δήμο της Μεσσηνίας  είναι μέσα  ορισμένοι παρακμιακοί τύποι που ελέω γραφειοκρατίας κατορθώνουν ακόμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι ;
Είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο κομμάτι απ’ αυτό το σάπιο κατεστημένο της Μεσσηνίας το οποίο κυριαρχησε στην Καποδιστριακή εποχή έχει άμεση συνεργασία με διεφθαρμένα κομμάτια της τοπικής κοινωνίας τα οποία ονειρευονται ....περασμένα μεγαλεία που θυμώντας τα να κλαίς !!
Μπορεί σήμερα να μην ταιριάζει το προφίλ τους στις τοπικές κοινωνίες  κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης και της ηθικής απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, αλλά αυτοί οι τύποι δηλώνουν παρόντες και  θέλουν να κάνουν  παιχνίδι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Στο χέρι μας είναι ...ακόμα ένα μαύρισμα μπας και απαλλαγούμε οριστικά από αυτούς και τις παρακμιακές τους κλίκες  .
Β.Μ.
Διαβάστε περισσότερα...

24.7.13

Δημοπρατήθηκε το Περ.Ιατρείο Βλαχόπουλου !

Δημοπρατήθηκε χθες Τρίτη 23.07.2013 η κατασκευή του νέου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δ.Δ. Βλαχόπουλου και το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες θεμελίωσης.
Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία «Σκούφης-Αναστασοπούλου»  προσφέροντας το ποσοστό έκπτωσης 36%. Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά έντεκα προσφορές με ποσοστό έκπτωσης από 35 % έως 28 %.
Θυμίζουμε ότι η κατασκευή του Π.Ι.Βλαχόπουλου όπως και αυτό της Μεθώνης έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου τους προηγούμενους μήνες. Επίσης «τελεσιδίκησαν» και οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί για την αναβάθμιση της κατασκευής του Π.Ι.Μεθώνης, συνεπώς άνοιξε και εκεί ο δρόμος για τις εργασίες κατασκευής του.
Κλείνοντας το επόμενο 15νθήμερο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και η κατασκευή του Π.Ι.Πεταλιδίου.
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος δήλωσε:
« Βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα, μία συλλογική προσπάθεια στο τομέα της Υγείας στη  Μεσσηνία δικαιώνεται. Πριν 2,5 χρόνια, όταν εκπονούσαμε τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για πολλούς αυτά φάνταζαν άπιαστα όνειρα και μεγάλα λόγια.
Σήμερα η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι όταν υπάρχει όρεξη για δουλειά, αγάπη και πίστη για αυτό που κάνεις και διάθεση να συνεργάζεσαι με ΟΛΟΥΣ τότε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αυτή την πορεία δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας πολύ δουλειά ακόμη.
Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου όπως επίσης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας για την δημιουργική σχέση συνεργασίας που έχουμε μαζί τους.»
Διαβάστε περισσότερα...

14.7.13

Νέο Δ.Σ στον Σύλλογο Γυναικών Μεταμόρφωσης

Εκλογές  για την ανάδειξη νέου Δ.Σ πραγματοποίησε  χθες  βράδυ  ο Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης  σε αίθουσα του τέως δημοτικού  σχολείου .

Με βάση τους αριθμούς των ψήφων που έλαβαν εκλέγονται στο Νέο Δ.Σ οι εξής :


Μαθιοπούλου  Αγγελική

Μαστρογιαννοπούλου Θεοδώρα 

Νικολοπούλου Μαρίνα 

Σταθοπούλου Βασιλική 

Ταγκαλάκη Αρετή 


Τις προσεχείς ημέρες  θα συνεδριάσουν σε σώμα  προκειμένου να ορισθούν οι αρμοδιότητες των μελών του νέου Δ.Σ.


Στο νέο Δ.Σ  ευχόμαστε  καλή επιτυχία στο έργο τους
Διαβάστε περισσότερα...

11.7.13

Να σας ζήσει και να το καμαρώνετε !!!

Μία ευχάριστη είδηση για το χωριό μας μέσα στην  «Μαυρίλα» που μας περιβάλλει .

Η Λένα Καυκά σύζυγος Χρήστου Στ. Βάγγαλη  την   Πέμπτη 5-6-2013 στην Μαιευτική κλινική  του Νοσοκομείου  Καλαμάτας έφερε στην ζωή ένα χαριτωμένο υγιέστατο κοριτσάκι .
Στους ευτυχισμένους  γονείς ευχόμεθα …
Να είναι πάντα ήρεμο, να είναι ευτυχισμένο

και πάντοτε απ” το κακό καλά προστατευμένο.

Να μεγαλώσει γρήγορα, να” ναι καλό παιδάκι

και εσείς να καμαρώνετε για αυτό το πλασματάκι.
Διαβάστε περισσότερα...

2.7.13

Δημοπρατείται το Περιφερειακό Ιατρείο στο Βλαχόπουλο !!!

Την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 δημοπρατείται, στην  Π.Ε. Μεσσηνίας το έργο «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Βλαχόπουλο Δήμου Πύλου- Νέστορος», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 260.000,00€, το οποίο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ.Ε.Π.Ι.Ν. του Ε.Σ.Π.Α. από τον Μάρτιο του 2013.

Το κτίριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο μέσα στο σχέδιο πόλης Βλαχόπουλου του Δήμου Πύλου Νέστορος. 
Εσωτερικά το κτίριο θα αποτελείται από τρεις χώρους, τα δύο εξεταστήρια – γραφεία ιατρών και το χώρο αναμονής των ασθενών με λουτρό για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Το κτίριο θα έχει τετράριχτη στέγη και ξύλινο στέγαστρο με επικάλυψη από κεραμίδια. 
Στο οικόπεδο θα τοποθετηθεί περίφραξη με στηθαίο από μπετόν και κάγκελα. 
Ο γύρω χώρος θα είναι καλυμμένος με πλάκες πεζοδρομίου έκτος από τα σημεία στα οποία προβλέπεται φύτευση δέντρων. Το Περιφερειακό Ιατρείο θα ανήκει στο Κ.Υ. Πύλου.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος εκφράζει τις ευχαριστίες του τόσο προς το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, κ. Γεώργιο Μπέζο αλλά και προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη για τη μέχρι τώρα συνεργασία στην εκπόνηση των μελετών ανέγερσης του συγκεκριμένου χώρου αλλά και για τη γενικότερη συνεργασία στα θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος. 
«Ο τομέας της υγείας και της περίθαλψης των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου είναι πρωταρχικής σημασίας για τη Δημοτική Αρχή Πύλου-Νέστορος, καθώς η περιοχή μας, η οποία παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υστερεί στο σημαντικό αυτό πεδίο, το οποίο αποτελεί ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού» δηλώνει ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης.
Διαβάστε περισσότερα...

1.7.13

Ημιορεινή και Ορεινή Πυλία ….Θλίψη και μόνο θλίψη.

Τα ορεινά χωριά του Δήμου Πύλου –Νέστορος αργοπεθαίνουν και κανείς αρμόδιος δεν φαίνεται να συγκινείται.
Ο ορεινός όγκος  αιματοβαμμένων χωμάτων της Αμυγδαλίτσας και του Κουφιέρου της Μάλης οι παρυφές της οροσειράς Αιγάλεω (Αγιάς )   ζούν  το δικό τους δράμα.
Το δράμα της εγκατάλειψης και της ερήμωσης.
Δεν χωράει αμφιβολία πως αρκετά χωριά της Ορεινής  περιοχής του δήμου Πύλου Νέστορος όπως συμβαίνει σε όλη την Μεσσηνία και κατ΄ επέκταση σε όλη την Χώρα οδηγούνται αμετάκλητα στην οριστική απαξίωση και την ερήμωση τους.
Σε λίγα χρόνια όπως πάμε, δεν θα μπορεί να τα διασχίζει κανείς.
Εμείς όμως αγαπάμε τον τόπο μας  θα τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας, έως ότου αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις των πολιτικών μας, μήπως επιτέλους κάνουν κάτι για να ανακόψουν αυτή την κατάντια.
Οι εκάστοτε τοπικοί άρχοντες, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι ,Αντιπολίτευση έχουν τεράστιες ευθύνες για το χαμηλό επίπεδο υποδομών στα συγκεκριμένα χωριά  (Μανιάκι, Φλεσσιάδα ,Άνω και Κάτω Παπαφλέσσα , Παλαιό Λουτρό ,Μαργέλι ,Μεταξάδα ,Στυλιανού …η Βεριστιά και η Ποταμιά  έμειναν πλέον χωρίς κατοίκους ) και τώρα όλοι μαζί θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους, ότι έχουν ιερό χρέος να συμβάλουν από κοινού για την αναγκαία βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, που σήμερα είναι σε μαύρο χάλι.
Δεν θα γράψω κάτι άλλο γιατί αρχίζω να νοιώθω οργή αλλά πριν κλείσω αυτό το κείμενο  θα ήθελα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία που αποκομίζω όταν χρησιμοποιώ  τους «καρόδρομους »  στα ιστορικά υψώματα .
Οδικό δίκτυο που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη ,  χορτάρια, δένδρα ,κατολισθήσεις ,χωματόδρομοι (Άνω Παπαφλέσσα –Σπήλαιο Κουφιέρου – Παλαιό Λουτρό –Ποταμιά –Ματαξάδα )…Δίκτυο που έχει μείνει ακόμα στα μεταπολεμικά χρόνια αν και πέρασαν …τόσοι σωτήρες από την περιοχή.
Ίσως αυτό να είναι  ένα ακόμη αποτέλεσμα των περιβόητων διοικητικών μεταρρυθμίσεων Καποδίστρια και Καλλικράτη στην οποία πάντα τον  πρώτο λόγο  στα κονδύλια και τις χρηματοδοτήσεις είχε και έχει ή έδρα ….οι υπόλοιποι απλά είναι οι  φτωχοί συγγενείς.
Αφιερώνω το κείμενο  σε όλους εσάς που λέτε ότι έχετε κάνει έργα υποδομής στα συγκεκριμένα χωριά και τα οποία ….θα θυμηθείτε παραμονές εκλογών λέγοντας στους «ιθαγενείς »  ότι δεν φταίτε εσείς αλλά οι "ΑΛΛΟΙ" για την κατάντια …εξαγγέλλοντας  για μία ακόμα φορά μεγαλόπνοες  ιδέες και οράματα που για μία ακόμα φορά θα μείνουν στα χαρτιά  έως τις μεθεπόμενες εκλογές …εάν υπάρχουν έως τότε ψηφοφόροι  να τους παραμυθιάσετε …
Υ.Γ
Επειδή η λάσπη σε αυτό τον τόπο είναι το ποιο πρόσφορο υλικό  (για να προλάβω ορισμένους  επαγγελματίες  εργολάβους της λάσπης ) σας πληροφορούμε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας να πολιτευθούμε ,τα γράφουμε μόνο γιατί απλά αγαπάμε και μας πονάει αυτός ο τόπος που μαραζώνει..
Β.Μ
Διαβάστε περισσότερα...