ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

31.1.20

Τι συμβαίνει με τα δάνεια του δήμου Πύλου - Νέστορος ;Τι οδήγησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο να ασχοληθεί με τις δανειακές υποχρεώσεις του δήμου Πύλου - Νέστορος;

 Έχει σχέση με την υπογραφή νέου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πύλου Νέστορος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων για την χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 683.571,11€ για την εκτέλεση επενδυτικών έργων ;

Στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υφυπουργό ο κ. Βελόπουλος ρωτούσε: 

“1) Πόσα δάνεια οφείλει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος Νομού Μεσσηνίας; 
2) Σε ποια τραπεζικά ιδρύματα υφίστανται οι ως άνω οφειλές ; 
3) Ποιο ύψος εκ των οφειλόμενων είναι ληξιπρόθεσμο;”.


Απάντηση σε Βελόπουλο για τα δάνεια δίνει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος 
 “Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχει δύο δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα οποία πληρώνονται κανονικά, ανά μήνα μέσω παρακράτησης από τους ΚΑΠ και δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο”. 
Αυτό σημειώνει ο δήμος σε απάντησή του σε ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. 
Στο έγγραφό της προς τον υφυπουργό η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού του δήμου Αναστασία Μαρκοπούλου ενημερώνει ότι “το αρχικό ύψος των δύο δανείων (χρεολύσια) ανέρχονταν στο ποσό των 1.983.240,81 ευρώ και μαζί με τους τόκους 2.935.538,98 ευρώ. 
Την 31/12/2019 το υπόλοιπο του χρεολυσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.757.770,24 και μαζί με τους τόκους 2.589.871,96 ευρώ”. 


Με πληροφορίες από την "Ελευθερία"
Διαβάστε περισσότερα...

24.1.20

Οι δήμοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τα χρήματα που εισπράττουν από τις ΑΠΕ

Ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους θα πρέπει οι Δήμοι που εισπράττουν έσοδα από τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά τους όρια, να υποβάλουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλυτική έκθεση για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Η νομοθεσία προβλέπει ότι από  κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) από ΑΠΕ πλην των παραγωγών ΗΕ από ΑΠΕ σε κτίρια, από φωτοβολταικά συστήματα καθώς και των αυτοπαραγωγών του άρθ. 14Α ν. 3468/2006 παρακρατείται το 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ).
Από το ποσοστό 3% που αφορά στο ειδικό τέλος ΑΠΕ, ποσοστό 1% αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας Ηλεκτρική Ενέργειας υπέρ των οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ και ποσοστό 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ενώ το 1,7% αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.

Η εγκύκλιος αφορά το 1,7 %, δηλαδή το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και προβλέπει ότι:

-Δικαιούχοι του τέλους, είναι σε ποσοστό 80% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε. και σε ποσοστό 20% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης σταθμού Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο (δικαιούχοι ΟΤΑ).

-Για τα ποσά του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ που παρακρατήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), και από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) αντίστοιχα και αποδόθηκαν στους δικαιούχους ΟΤΑ, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Τα ποσά που αφορούν στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ πρέπει να προορίζονται σύμφωνα με τη παρ. Α4 του άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, σε ποσοστό 80% αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης, ενώ το υπόλοιπο 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ.

-Οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31.03 κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ (δράσεις που αναλήφθηκαν ανά τοπική κοινότητα, περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στάδιο υλοποίησης, οικονομικά στοιχεία, χρονική πρόοδος του έργου καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).

– Οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους δικαιούχους Δήμους.

– Στο τέλος κάθε έτους οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησαν όσον αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων από τους δικαιούχους Δήμους.

– Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) παρακαλούνται να κοινοποιούν την παρούσα εγκύκλιο σε κάθε δικαιούχο ΟΤΑ Α βαθμού, ο οποίος καθίσταται δικαιούχος μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκυκλίου.
Διαβάστε περισσότερα...

20.1.20

"ΒΡΑΖΕΙ" η Χώρα - Διευρυμένη ανοικτή συνεδρίαση του Τ.Σ για τα μεγάλα προβλήματα της Κοινότητας

Διευρυμένη ανοικτή συνεδρίαση πραγματοποίησε  σήμερα το απόγευμα το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χώρας  στο Κινηματοθέατρο REX για τα μεγάλα προβλήματα της Κοινότητας
Στην συνεδρίαση είχαν προσκληθεί  και  παραβρέθηκαν ο Αντιπερειφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ,ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παν.Καρβέλας, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Δημ.Καφαντάρης ,Ηλίας Κανάκης και Δημήτρης Βρεττάκος ,δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου


Τα θέματα που κυριάρχησαν στην συνεδρίαση ήταν:

1.Ο δρόμος Χώρα -Λαδά για τον οποίο ο Στάθης Αναστασόπουλος  στην ομιλία του , δεσμεύτηκε  για την χρηματοδότηση της μελέτης από την Περιφέρεια ύψους 600.000 ευρώ

2.Συζητήθηκε κατόπιν εισηγήσεως του κου Βρεττάκου  η τιμολογιακή πολιτική για το νερό  την οποία ο ίδιος όπως και οι δημότες θεωρούν  υπέρογκη για την οποία ο κος Καρβέλλας ανέφερε ότι θα  συζητηθεί σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο η προοπτική για μείωση των τιμολογίων

3. Το λουκέτο στο υποκατάστημα στη Τράπεζα Πειραιώς  για το οποίο ο κος Καρβέλας δήλωσε  ότι έχει έρθει σε επαφή με τους βουλευτές Μεσσηνίας αλλά και με τον τέως Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο οποίος "πιέζει" μεγαλοστελέχη  της τράπεζας για την συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος και θα έχει απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες .
Ο κος Βρεττάκος ζήτησε την εφαρμογή των δύο πανομοιότυπων αποφάσεων του Δ.Σ για άνοδο στην Αθήνα των επικεφαλής των παρατάξεων του δήμου μαζί με τον δήμαρχο για τον οποίο άφησε υπονοούμενα ότι δεν επιθυμεί την μετάβαση δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι "εαν δεν έχουμε απάντηση μέσα στην εβδομάδα θα ανέβουμε στην Αθήνα έστω και χωρίς εσάς " ενώ δήλωσε ακόμα "εαν πρέπει να κλείσει ένα υποκατάστημα, ας κλείσει αυτό της Πύλου η οποία εξυπηρετείται και από άλλες τράπεζες και να μείνει ανοικτό της Χώρας "

4. Στην συνεδρίαση κυριάρχησε ακόμα η αλλαγή της ονομασίας της Χώρας σε "Αρχαία Πύλο" κάτι που το είχε καταθέσει πρό λίγων μηνών με υπομνημά του στο Δ.Σ ο κος Βρεττάκος και το όποίο έχει την σύμφωνο γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Ο κος Καρβέλας δήλωσε πως δεν είναι ντίθετος στην αλλαγή αλλά έχει ....ενδοιασμούς για το "Αρχαία Πύλος" και πρότεινε εναλλακτικές ονομασίες όπως π.χ Νέστορας κλ
Η πρόταση Καρβέλα έφερε την αντίδραση του κου Βρεττάκου ο οποίος δήλωσε ότι το "Αρχαία Πύλος" είναι ισχυρό χαρτί στο διαδίκτυο και με την καθιερωση του θα ωφεληθεί και η Νέα Πύλος όπως και η Αρχαία 
Διαβάστε περισσότερα...

Επιλέχθηκαν οι λαμπαδηδρόμοι στην Πύλο

Επιλέχθηκαν οι λαμπαδηδρόμοι για την διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας στην γενέτειρα του πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα, την Πύλο.

Οι λαμπαδηδρόμοι θα είναι:
  1. Δημήτρης Μαγγανάς – Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Κολύμβηση, 8η Ολυμπιακή θέση
  2. Βιργινία Κραβαριώτη – Ολυμπιακοί Αγώνες 2008, Ιστιοπλοΐα, Χάλκινο μετάλλιο
  3. Γιάννης Κατσόγιαννης – Special Olympics 2019, Ιππασία, Αργυρό μετάλλιο και Χάλκινο μετάλλιο
  4. Νικόλαος Φρίμας – Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 1997, Στίβος, Αργυρό μετάλλιο και Χάλκινο μετάλλιο
  5. Καλλιόπη Τσικλητήρα – Απόγονος πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κ. Τσικλητήρα.

Η επιλογή των λαμπαδηδρόμων, μεταξύ αυτών που αιτήθηκαν, πραγματοποιήθηκε από ειδική επιτροπή που συνέστησε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας για το σκοπό αυτό, έχοντας λάβει υπόψη της τα κριτήρια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τα οποία προτεραιότητα έχουν: οι Ολυμπιονίκες, οι διακριθέντες στον Αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά, Πανελλήνια Πρωταθλήματα), οι διακεκριμένοι στις Τέχνες, στα Γράμματα και στην κοινωνική προσφορά και οι αθλητές ή άτομα που ανήκουν στις ομάδες με ειδικές δεξιότητες (ΑμΕΑ).

Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Ολυμπιακή Φλόγα θα τιμήσει την ιστορική μας Πύλο με την έλευσή της στις 12 Μαρτίου, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο. Όλοι οι αιτηθέντες στην λαμπαδηδρομία είναι άξιοι πολίτες και χαίρομαι για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν και αιτήθηκαν για τη συμμετοχή τους στη λαμπαδηδρομία. Είμαι επίσης συγκινημένος για το γεγονός ότι οι επιλεγέντες λαμπαδηδρόμοι είναι Ολυμπιονίκες με καταγωγή από τον τόπο μας, άτομα ΑμΕΑ που έχουν διακριθεί για τις επιδώσεις τους στον αθλητισμό, δείχνοντάς μας ότι όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες. Φυσικά χαίρομαι και για τη συμμετοχή της απογόνου του πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα».
Διαβάστε περισσότερα...

Βουτηγμένη στα φυτοφάρμακα η ύπαιθρος της Κρήτης – Πως συνδέεται η χρήση τους με ασθένειες ανθρώπων, ζώων

ΣΤΗ  ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ....

Όλους τους δείκτες υγείας στην Κρήτη έχει κατά τα τελευταία – τουλάχιστον 50 χρόνια – επηρεάσει η κατάχρηση φυτοφαρμάκων, ο παιδοχειρουργός-συνεργάτης του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Κρήτης και μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Δημήτρης Πετράκης.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία 50 χρόνια, όπως αποκαλύπτει στη “Νέα Κρήτη”, ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε κατά 20%, ο αριθμός των γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους μειώθηκε κατά 50%, ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 90%, των νέων κρουσμάτων από καρκίνο κατά 60% και στα δύο φύλα, ο αριθμός των εμβολίων αυξήθηκε κατά 570%, το κόστος των εμβολίων αυξήθηκε κατά 4.000%, ενώ ο αριθμός των ιατρών αυξήθηκε κατά 700%!
Στην Κρήτη, με πληθυσμό 5% της χώρας, καταναλώνονται ετησίως 3.000 τόνοι φυτοφαρμάκων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και 230 τόνοι για τους τέσσερις ψεκασμούς δακοκτονίας των ΔΑΟ Κρήτης (ποσότητα μεγαλύτερη του 10% της χώρας), κόστους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για παραγωγή φυτικών προϊόντων αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ. Τα στοιχεία αυτά ανήκουν στον Δημήτρη Πετράκη, ο οποίος προσθέτει ότι «η ετήσια παγκόσμια κατανάλωση φυτοφαρμάκων το 2007 ήταν 6 εκατομμύρια τόνοι με κόστος αγοράς 35 δισ. δολάρια.
Στην Ελλάδα, το ίδιο έτος, κατά τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, καταναλώθηκαν 30.000 τόνοι, συνολικής αξίας 164,4 εκατομμυρίων ευρώ (αρκετά υποτιμημένη), ποσό που αντιστοιχεί στο 15-25% του κόστους παραγωγής, ανάλογα με το αν είναι δανειοδοτούμενη ή μη η αγροτική εκμετάλλευση.
Η έκθεση και τα προβλήματα υγείας
Ο Δημήτρης Πετράκης λέει στην εφημερίδα, επίσης, μεταξύ των άλλων ότι «υπάρχει σοβαρό κενό νομοθεσίας για τη χρήση απαγορευμένων, ληγμένων και λαθραίων φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και μη ορθής διαχείρισης των ψεκαστικών υπολειμμάτων και κενών φιαλών φυτοφαρμάκων. Δεν εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας κατά τους ψεκασμούς. Τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι 18-20 ποικίλης τοξικότητας, με δύο περίπου ψεκασμούς ανά εβδομάδα. Οι περισσότεροι καλλιεργητές ψεκάζουν τα χόρτα έξω από τα θερμοκήπια με ζιζανιοκτόνα και ρίχνουν το υπόλοιπο του ψεκαστικού υγρού έξω από το θερμοκήπιο…».
Αμέσως παρακάτω ο γνωστός επιστήμονας αναφέρει ότι στις περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο νησί μας «παρατηρείται ανεπάρκεια κατάρτισης ψεκαστών, τα ψεκαστικά μηχανήματα δεν ελέγχονται και δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμών από κατοικίες. Η κατάχρηση φυτοφαρμάκων έκανε ανθεκτικούς τους εχθρούς-στόχους σε βάρος του αγροτικού εισοδήματος, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος». Ο Δημήτρης Πετράκης επικαλείται, όμως, και στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τα οποία «τα αγροτικά προϊόντα εγχώριας κατανάλωσης έχουν δεκαπλάσια υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων από τα εξαγώγιμα. Η απόρριψη των κενών φιαλών στα κοινά σκουπίδια είναι σημαντική απώλεια ενέργειας, προκαλεί ρύπανση περιβάλλοντος, θάνατο θαλάσσιων οργανισμών και χρειάζονται περισσότερα από 400 χρόνια για την αποσύνθεσή τους».
«Χρειάζονται άμεσα μέτρα»
Ο παιδοχειρουργός-συνεργάτης του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Κρήτης και μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Πετράκης, τονίζει ακόμη ότι «χρειάζεται άμεση ρύθμιση, από την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΕΣΥΦ, για τη συλλογή και ανακύκλωση των κενών φιαλών συσκευασίας στα καταστήματα πώλησής τους, όπως γίνεται με τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα. Να οριστικοποιηθούν οι χρήσεις γης και να αυξηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμών στα 100 μέτρα από κατοικίες, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες. Να γίνεται βιοπαρακολούθηση της έκθεσης των αγροτών από πιστοποιημένα εργαστήρια. Να γνωστοποιείται η ετήσια κατανάλωση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες της Κρήτης. Να μειωθεί η κατανάλωση φυτοφαρμάκων και να αυξηθεί η εκπαίδευση των αγροτών, καταναλωτών και μαθητών. Τέλος, να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα των χρόνιων νοσημάτων». neakriti.gr
Διαβάστε περισσότερα...

17.1.20

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Πιστοποιητικό Αριστείας στο "Καπηλειό" από τα Guru

Το Kapileio στα εστιατόρια Guru

Μία μεγάλη διάκριση για το μεζεδοπωλείο "Καπηλειό" της οδού Αγίου Παντελεήμονος 10 στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας .

Ο εξειδικευμένος οργανισμός Restaurant Guru του απονέμει το βραβείο Restaurant Guru 2019 στην Ελλάδα για τις εξαιρετικές κριτικές  που δέχθηκε ο οργανισμός τους 

Διαβάστε περισσότερα...

16.1.20

Διαβάστε On Line - Κυκλοφόρησε το νέο φύλο της εφημερίδας ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΙΪΚΑ ΝΕΑ

Διαβάστε On Line

 - Κυκλοφόρησε το νέο φύλο της εφημερίδας ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΙΪΚΑ ΝΕΑ

Μία έκδοση του Συλλόγου Βλαχοπουλαίων Αθήνας  
Διαβάστε περισσότερα...

11.1.20

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ! Η διαδρομή της ολυμπιακής φλόγας στον δήμο Πύλου - Νέστορος

Η Αφή της Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία και η λαμπαδηδρομία στην Ελλάδα θα διαρκέσει 8 μέρες, μέχρι τις 19 Μαρτίου 2020

 Η τελετή παράδοσης θα γίνει στις 19 Μαρτίου 2020 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η λαμπαδηδρομία είναι μια ξεχωριστή και  ιδιαίτερη εκδήλωση που εμπερικλείει υψηλούς συμβολισμούς, καθώς συνδέει και ενώνει  διαφορετικούς αθλητές,  ξεχωριστούς σε κουλτούρα  λαούς και πόλεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την κορυφαία αθλητική διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τον Αύγουστο του 2020, πολλές  πόλεις της Μεσσηνίας και της χώρας μας  θα βρίσκονται στο δρόμο της διέλευσης της ιερής φλόγας, μέχρι τον τελικό προορισμό της ,μεταξύ αυτών πόλεις και κωμοπόλεις του δήμου Πύλου - Νέστορος

Το Newsmessinia προτείνει από την πλευρά του την ιδανική (κατά την ταπεινή μας ) γνώμη διέλευση της ιεράς φλόγας από τον δήμο Πύλου - Νέστορος που με την συνδρομή της Μεσσήνιας Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλας Κοζομπόλη (με την προϋπόθεση να ζητηθεί από την δημοτική αρχή η στήριξη της ) με  την αποστολή ολυμπιονικών λαμπαδηδρόμων για την μεταφορά της φλόγας μαζί με τους ντόπιους εθελοντές στις εισόδους των μεγάλων ημιαστικών κέντρων του δήμου.

Η διαδρομή που προτείνουμε είναι :

Γαργαλιάνοι , Πύργος ,Αμπελόφυτο ,ΧΩΡΑ , Μεταμόρφωση ,ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ , Καζάρμα ,Σουληνάρι ,ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ , ΠΥΛΟΣ ,Μεθώνη ,Φοινικούντα ,ΚΟΡΩΝΗ, ,Βασιλίτσι ,Νέα Κορώνη ,Λογγά ,ΠΕΤΑΛΙΔΙ ,Νερόμυλος ,ΜΕΣΣΗΝΗ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Με την διαδρομή αυτή πιστεύουμε  ότι καλύπτονται όλες οι Δ.Ε του δήμου Πύλου - Νέστορος ενώ θα υπάρξει σημαντική προβολή των περιοχών της ενδοχώρας που ζούν στην σκιά του παραλιακού δήμου

Β.Μ
Διαβάστε περισσότερα...

10.1.20

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ

Η πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας στο δρόμο για τους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, θα περιλαμβάνει και την ιστορική Πύλο.

Έπειτα από πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο Δήμος Πύλου-Νέστορος θα έχει την τιμή να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα στη γενέτειρα του πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα, την Πύλο. Ο Δήμος και η Ε.Ο.Ε. συνεργάζονται για τη διοργάνωση μιας μεγάλης εκδήλωσης στις 12 Μαρτίου του 2020, για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας τόνισε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους τους δημότες Πύλου-Νέστορος το  γεγονός της συμπερίληψης της Πύλου στα μέρη από όπου θα διέλθει η Ολυμπιακή Φλόγα με Λαμπαδηδρομία για την έναρξη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, στο Τόκυο. Είμαι βέβαιος ότι η επιλογή της Ε.Ο.Ε. δεν είναι τυχαία, καθότι η Πύλος είναι γενέτειρα του πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη, Κωστή Τσικλητήρα, για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου μας και κατ’ επέκταση όλοι οι Έλληνες. Με μεγάλη χαρά αγκαλιάζουμε το γεγονός και με τα μέσα που διαθέτουμε θα υποστηρίξουμε την Ολυμπιακή Επιτροπή».

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη λαμπαδηδρομία μπορούν να καταθέσουν το αίτημά τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Πυλου -Νέστορος ή να αποστείλουν e-mail στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: dpylounestoros@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2723360230 (Αναστασία Γιαλλελή) και 2723360211 (Ελένη Καζάνα).

Το ελληνικό σκέλος της λαμπαδηδρομίας, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαρτίου, με την φλόγα να καταλήγει στην Ιαπωνία για το εκεί, μεγάλο ταξίδι της.
Διαβάστε περισσότερα...

9.1.20

ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ -ΝΕΣΤΟΡΟΣ ! Ζεστο χρήμα από ΑΠΕ στα ταμεία 101 δήμων !

 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ "ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ " ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΥΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ !

 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ !

Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε, την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, την καταβολή 5,757 εκατ. ευρώ προς 101 δήμους σε όλη τη χώρα. 

Το ποσό αφορά στα αντισταθμιστικά οφέλη που λαμβάνουν οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων φιλοξενούνται μονάδες ΑΠΕ. 

Με την καταβολή αυτή του ΔΑΠΕΕΠ εξοφλούνται τα αντισταθμιστικά οφέλη του πρώτου εξαμήνου του 2019.

«Ο ΔΑΠΕΕΠ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η επιτυχία του εθνικού στόχου περνά μέσα από την κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ και σε αυτήν την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης», αναφέρει με αφορμή την ολοκλήρωση της καταβολής των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς τους 101 δήμους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης. «Οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν μόνο κέρδη από την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στα διοικητικά τους όρια και αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε με έμφαση», προσθέτει ο κ. Γιαρέντης.
Στα πλαίσια αυτά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, τον οποίο και ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της καταβολής των αντισταθμιστικών για το Α εξάμηνο του έτους. 
Ο κ. Γιαρέντης διαβεβαίωσε τον κ. Παπαστεργίου ότι οι πληρωμές στους δήμους αποτελούν προτεραιότητα για το Διαχειριστή ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία με την ΚΕΔΕ με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους δήμους που φιλοξενούν σταθμούς ΑΠΕ στα διοικητικά τους όρια.
Ως γνωστόν από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (πλην των παραγωγών ΑΠΕ από φ/β σε κτίρια και των αυτοπαραγωγών) παρακρατείται το 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο 1% αποδίδεται υπέρ των οικιακών καταναλωτών εντός των διοικητικών ορίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, το 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) και το 1,7% αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.
Σημειώνεται τέλος ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ ΟΤΑ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για αξιοποίηση σε περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων του κάθε δήμου.
Διαβάστε περισσότερα...