ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

31.1.20

Τι συμβαίνει με τα δάνεια του δήμου Πύλου - Νέστορος ;Τι οδήγησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο να ασχοληθεί με τις δανειακές υποχρεώσεις του δήμου Πύλου - Νέστορος;

 Έχει σχέση με την υπογραφή νέου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πύλου Νέστορος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων για την χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 683.571,11€ για την εκτέλεση επενδυτικών έργων ;

Στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υφυπουργό ο κ. Βελόπουλος ρωτούσε: 

“1) Πόσα δάνεια οφείλει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος Νομού Μεσσηνίας; 
2) Σε ποια τραπεζικά ιδρύματα υφίστανται οι ως άνω οφειλές ; 
3) Ποιο ύψος εκ των οφειλόμενων είναι ληξιπρόθεσμο;”.


Απάντηση σε Βελόπουλο για τα δάνεια δίνει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος 
 “Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχει δύο δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα οποία πληρώνονται κανονικά, ανά μήνα μέσω παρακράτησης από τους ΚΑΠ και δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο”. 
Αυτό σημειώνει ο δήμος σε απάντησή του σε ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. 
Στο έγγραφό της προς τον υφυπουργό η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού του δήμου Αναστασία Μαρκοπούλου ενημερώνει ότι “το αρχικό ύψος των δύο δανείων (χρεολύσια) ανέρχονταν στο ποσό των 1.983.240,81 ευρώ και μαζί με τους τόκους 2.935.538,98 ευρώ. 
Την 31/12/2019 το υπόλοιπο του χρεολυσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.757.770,24 και μαζί με τους τόκους 2.589.871,96 ευρώ”. 


Με πληροφορίες από την "Ελευθερία"