ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

28.8.16

ΒΟΜΒΑ - ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ !!!


ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ !!!

«Απάτη με τις ευλογίες του κράτους», κρυβόταν πίσω από την «υποχρέωση» όλων των παραγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων να δηλώνουν γεωτρήσεις, πηγάδια, ακόμα και ποταμάκια από τα οποία έπαιρναν νερό.

Αφού τώρα έρχεται η "βόμβα" για... την επιβολή «περιβαλλοντικού τέλους» που «επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία για όλες τις χρήσεις νερού»... 
 
Μέχρι τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια, οι αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειών της χώρας δεν ενημέρωναν τους παραγωγούς για μία τέτοια «υποχρέωση», αλλά αντίθετα τους έλεγαν «δηλώστε το νερό που χρησιμοποιείτε. Μη βάζετε κάτι κακό με το νου σας. Είναι απλά για να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο νερού»!
Πιο αναλυτικά, η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να "πείσει" εκ των υστέρων τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο ότι η κοινοτική νομοθεσία είναι εκείνη που επιβάλλει «περιβαλλοντικό τέλος» για όλες τις χρήσεις νερού και ως εκ τούτου δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς για την άρδευση. Και ότι, μετά τη νομιμοποίηση των γεωτρήσεων, μέσα από την καταγραφή τους, ήταν σχεδόν νομοτελειακό ότι θα έλθει και η επιβολή ενός «τέλους», δηλαδή ένα ποσό ανά γεώτρηση ή ανά στρέμμα σε όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με το τι είδους νερό χρησιμοποιούνε...
Αν δηλαδή το νερό έρχεται από ανοιχτά κανάλια άρδευσης ή από ιδιόκτητες γεωτρήσεις.
«Κατάπτυστο σχέδιο»
Ως «κατάπτυστο» χαρακτηρίζεται από την πλευρά των αγροτών το σχέδιο αυτό.
Πρόκειται για ένα σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που μπήκε σε διαβούλευση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, βάσει του οποίου θεσμοθετείται η κοστολόγηση και επιβάλλεται στη συνέχεια η τιμολόγηση όλων των υπηρεσιών ύδατος, ανάλογα με τη χρήση.
Σύμφωνα με το σχέδιο της εν λόγω ΚΥΑ, οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, όπως οι ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, κ.ά., θα προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες.
Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό.
Απ' το ανωτέρω ποσό, το 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τις πολυμετοχικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης που είναι «εισηγμένες» στο Χρηματιστήριο, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, έναντι του κόστους παροχής των σχετικών υπηρεσιών.
Μεταξύ άλλων στο σχέδιο της απόφασης τονίζεται πως το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας.
Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με τη μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε.
Παράλληλα, στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος.
Κανόνες τιμολόγησης
Σε άλλο σημείο της ΚΥΑ  αναφέρονται και οι... «γενικοί κανόνες τιμολόγησης χρήσεων ύδατος εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων».
Συγκεκριμένα:
«Η τιμολόγηση των χρήσεων ύδατος εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων είναι αναλογική με την κατανάλωση ύδατος κάθε χρήστη (χρέωση ανά κυβικό μέτρο). Σε περιπτώσεις ύδατος αγροτικής χρήσης, όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρησή του, η οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ Α' βαθμού, εκτιμά την ποσότητα του ύδατος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, κατά χρόνο χρήσης του ύδατος, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τα στοιχεία του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων Νο 1α για την περίπτωση των εγκαταστάσεων που είναι ηλεκτροδοτημένες με αγροτικό τιμολόγιο».
Κατά τα λοιπά, η ΚΥΑ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ. καταλήγει με την υποτιθέμενη κρατική υποχρέωση (που πολύ θα θέλαμε να μάθουμε πότε τηρήθηκε και πού), να αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Να λαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον...
 «Έχουν στόχο να πάψει η Ελλάδα να παράγει»
 «Είναι μια πατέντα για να ξεζουμίσουν τον αγροτικό κόσμο. Ένας τρόπος είναι αυτός. Είναι καθαρή απάτη. Ακόμα και η ανανέωση της άδειας των γεωτρήσεων και των πηγαδιών, χωρίς ο ιδιοκτήτης τους να έχει κάνει κάποια περαιτέρω εργασία, είναι κάτι που δε γίνεται πουθενά αλλού, σε κανέναν άλλο τομέα.
Είναι μια εφεύρεση μόνο και μόνο για να παίρνουν χρήματα»...
Ενδεχομένως να υπάρχουν και άνωθεν εντολές από τις πολυεθνικές .
Διότι βρίσκουν προϊόντα από τρίτες χώρες φτηνά. Και θέλουν να ταΐζουν με τα προϊόντα αυτά τον καταναλωτή, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο πέρα από το κόστος»...
Υπάρχουν τα παραδείγματα με τις εισαγωγές του τυνησιακού ελαιολάδου, τη νομιμοποίηση με Ονομασία Προέλευσης της φέτας στη Νότια Αφρική, την επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί κ.ά.
Διαβάστε περισσότερα...

23.8.16

«Καταπάτηση του καταστρώματος στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έγγραφό της προς όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας, κάνει αναφορά σε «καταπάτηση του καταστρώματος στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας».
Στο έγγραφο αναφέρεται πως «έχει παρατηρηθεί, όταν περιφράσσονται ιδιοκτησίες (οικόπεδα) με πρόσωπο στο επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο και δεν υπάρχουν απαλλοτριώσεις, να κατασκευάζεται η περίφραξη δίπλα ακριβώς από τον ασφαλτοτάπητα. 
Η προαναφερόμενη ενέργεια είναι αυθαίρετη, διότι στο Ελληνικό Δημόσιο δεν ανήκει μόνο η επιφάνεια που καταλαμβάνει ο ασφαλτοτάπητας, αλλά η επιφάνεια που ορίζει το «εύρος κατάληψης της οδού».
Σύμφωνα με το νόμο, οι τοίχοι περιβόλου ή φράχτες επιτρέπεται να έχουν την εξωτερική τους παρειά σε απόσταση 0,50 μέτρων από το όριο της οδού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το νόμο σε περιπτώσεις μη ύπαρξης απαλλοτριώσεων.
Με το ανωτέρω έγγραφο, παρακαλούνται οι Πολεοδομίες να επιβάλουν τις διατάξεις αυτές σε όποιους περιφράσσουν ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε επαρχιακό ή εθνικό δρόμο και οι Δήμοι να συνιστούν την τήρησή τους στους πολίτες και σε τυχόν μη συμμόρφωσή τους να το αναφέρουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Διαβάστε περισσότερα...

22.8.16

ΔΙΗΓΗΜΑ - Ο δάσκαλος

Του Παναγιώτη Αντωνόπουλου

          Με κούρευε με τη μηχανή όταν γνωριστήκαμε. Άσχημος, με μαλλί μαύρο και αγκαθωτό σαν του αχινού, κεφάλι μεγάλο και χοντρός, έμοιαζε με θρεμμένο χοίρο. Μ’  έκανε γουλί,  τράβηξε  το δεξί  αυτί μου, γέλασε και μ’ έστειλε να καθίσω στο τελευταίο θρανίο.
           Στην αίθουσα όταν σμίξαμε τις ματιές μας, σάλταρε πάνω μου και με τη φωνή του μπάσα και υψωμένη, μου είπε:
          --- Να το πετάξεις αυτό το κόκκινο κασκόλ που φοράς, γιατί δε μου χτυπάει καλά στο μάτι! Το γαλάζιο είναι το εθνικό μας χρώμα κι αυτό να προτιμάς!
          Έφυγε από κοντά μου αφού γέλασε σαρκαστικά, πήγε στον πίνακα, πήρε μια κιμωλία κι έγραψε: << Είσαστε Ελληνόπουλα, να αγαπάτε το γαλάζιο χρώμα της σημαίας μας, το γαλάζιο τ’ ουρανού και της θάλασσάς  μας  και να έχετε και τη συνείδησή σας γαλάζια! >> Βρέθηκε ύστερα μ’ ένα σάλτο στην έδρα, πήρε το βιβλίο των θρησκευτικών και άρχισε να μας απαγγέλλει το << Πάτερ ημών >>.
         Το βράδυ στο σπίτι στριφογύριζα άυπνος στο κρεβάτι, με την καρδιά μου να βράζει από θυμό. Το πήρε χαμπάρι ο πατέρας μου, πλησίασε στη στρωμνή μου και με ρώτησε ευθέως και σοβαρά:
          --- Τι έχεις. λεβέντη μου;  Τι σου συμβαίνει και βαλαντώνεις στη στενοχώρια;  Πες  το μου να ξαλαφρώσεις! Γεννήτοράς σου είμαι μη με ντρέπεσαι!
          Αναποφάσιστος, κράτησα σιγή ιχθύος να περάσει λίγος χρόνος να βρω το θάρρος μου και να ξεστομίσω το λόγο που μ’ έπνιγε όταν θα με ξαναρωτούσε.
         --- Το βλέπω, θέλεις να μου μιλήσεις! επέμενε. Είναι σοβαρό;
         Θάρρεψα, ζορίστηκα, επί τέλους μίλησα:
         --- Ο δάσκαλος δεν είναι Έλληνας! ψιθύρισα.
         Το μάτι του έγινε θολό, οι κόρες του πηγαινοέρχονταν στις κόγχες σαν σταγόνες.
         --- Τι είναι τότε;
        --- Ξέρω κι εγώ; Σωβινιστής, ιεροεξεταστής, μαφιόζος, εξτρεμιστής, άνθρωπος του σκότους.  Δε μ’ αρέσει!
        --- Και πού το κατάλαβες;
        --- Δεν  του χτυπάει καλά στο μάτι, λέει, το κόκκινο χρώμα αλλά το γαλάζιο. Και η συνείδησή μας, λέει, πρέπει να είναι κι αυτή γαλάζια! Τι θέλει να πει;
        --- Πολλά! Άστα όμως για αργότερα. Είσαι μικρός ακόμη.
        --- Και τα μαθήματα δε μας τα λέει καλά να τα χωνέψουμε. Τα ζυμώνει πολύ στο στόμα και ψωμί δε βγάζει. Κάτι άλλο πρέπει να είναι και όχι δάσκαλος!
       --- Για κράτα τ’ αυτιά σου τεντωμένα, τα μάτια σου ανοιχτά και γράφε στο δεφτέρι σου όλα τα στραβά που περισυλλέγεις. Έτσι όταν χρειαστεί τον  κολλάμε στον τοίχο.
       Πέρασε ο καιρός, ο δάσκαλος συνέχιζε το ίδιο τροπάρι. Μας έκανε κηρύγματα εθνικοφροσύνης, μας ζητούσε να αποστηθίζουμε ποιήματα, να κρατάμε τετράδιο με προσευχές, να μαθαίνουμε απέξω κι ανακατωτά τα άμφια του  κλήρου. Βρυχιόταν, κοκκίνιζε, έτρεμε όταν δεν τα ξέραμε και με ταχύτητα ριπής όπλου μάλιχερ, εκφωνούσε:
        --- Σάκος, ωμοφόριο, μανδύας, μίτρα, εγκόλπιο, ποιμαντορική ράβδος, σταυρός, επιρριπτάριο!   
        Ξεχνούσε κάποια, τα θυμόταν, ξαναρχινούσε:
        --- Α, ναι, παρέλειψα και κάποια! Είναι ακόμη το στιχάριο, τα επιμανίκια, η ζώνη  με το επιγονάτιο, τα οποία έχουν και ο διάκονος και ο πρεσβύτερος.
       Μια μέρα στο μάθημα της ιστορίας πήγε στον πίνακα, πήρε μια κιμωλία στο χέρι, την κράτησε σφιχτά στα δάχτυλα, την έτριψε μέχρι να γίνει σκόνη και ρώτησε ένα μαθητή:
       --- Για λέγε εσύ << Θουκυδίδη>>, τι είναι ο Παρθενώνας;
       Ο << Θουκυδίδης >> μαθητής του άριστα, άρχισε να εκφράζετε απνευστί, αυτολεξεί και γρήγορα:
       --- Ο Παρθενώνας είναι ο ναός της θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη της Αθήνας…
        Τον σταμάτησε απλώνοντας το χέρι του σαν τροχονόμος και πήρε το λόγο για να πει:
        --- Τα λες λαϊκά, τα θέλουμε ακαδημαϊκά, εθνικά και πατριωτικά. Ακούστε. Ο Παρθενώνας είναι περίτεχνος ναός, χτισμένος προς τιμήν της  θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη των Αθηνών. Έγινε επί εποχής Περικλή στα μέσα του πέμπτου π.χ. αιώνα. Την γενική επίβλεψη είχε ο γλύπτης Φειδίας, ως  ο << επίσκοπος πάντων >> με βοηθούς τους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη. Σαν Έλληνες καυχόμαστε για το αριστούργημα αυτό που όμοιό του δεν υπάρχει ανά την υφήλιο. Μόνο Έλληνες δημιουργούν τέτοια απαράμιλλα έργα τέχνης και μάλιστα όταν  διαπνέονται από αγάπη για την πατρίδα και εθνικό πατριωτισμό
        --- Τι λέτε κύριε; πετάχτηκα εγώ, πισωθρανίτης όντας, και τον διέκοψα. Τι γνώσεις αφοσιωμένος στο μίσος για τους άλλους μας λέτε; Και τι άτσαλος τρόπος είναι αυτός που μας τα λέτε! Καθαρευουσιάνικα!  Ο θείος μου είναι καθηγητής και όταν μου μιλάει για τον Παρθενώνα η γλώσσα του στάζει μέλι, το βαπτίζει μεν περίλαμπρο κομψοτέχνημα αλλά μου θυμίζει πως στον κόσμο υπάρχουν και άλλα έργα καλύτερα απ’ τον Παρθενώνα!
         Λιόνταρος έγινε ο δάσκαλος, και μ’ ένα πήδημα βρέθηκε κοντά μου.
         --- Γρήγορα έξω γαϊδαράκο μου  κι έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου! μου φώναξε και γέλασε σαρκαστικά.
         Μ’ έσπρωξε, μ’ έφερε ως την πόρτα και με μια κλοτσιά στον πισινό με πέταξε έξω!
         Φεύγοντας τον άκουσα να λέει:
         --- Ποιο είναι καλύτερο απ’ τον Παρθενώνα, η Παναγία των Παρισίων;  Χάσου από τα μάτια μου να μη σε βλέπω ολίγιστε!  
        Το μεσημέρι στο σπίτι δε μιλιόμουνα. Με πλησίασε ο γεννήτορας, τι έχεις πάλι; με ρώτησε
        --- Τσακώθηκα με το δάσκαλο!
       --- Γιατί; Τι συνέβη;
       --- Ευλόγησε τα γένια του σαν Έλληνας μιλώντας για την αξία του Παρθενώνα και τ’ άλλα αριστουργήματα του κόσμου τα ‘θαψε!  Διαμαρτυρήθηκα και  με πέταξε  έξω!
      Ο γεννήτοράς μου βρόντηξε και άστραψε και γρήγορα μου είπε:
       --- Πάρε  χαρτί και μολύβι.
       --- Γιατί;
       --- Κάτι να γράψεις.
       Πήρα και ετοιμάστηκα.
       Με μάτια υγρά, χωρίς να δείχνουν δακρυσμένα ή όχι, μου υπαγόρευσε:
       --- Δάσκαλε αν το παιδί μου διαμαρτυρήθηκε για κάτι που δεν του άρεσε, καλώς έπραξε! Όλοι δημιουργούμε σ’ αυτόν τον κόσμο και όλοι βάζουμε την πνευματική και υλική σφραγίδα μας στο σώμα της υφηλίου.  Να  σέβεσαι τον παγκόσμιο πολιτισμό και να μην εξάρεις μόνο τα εν τω οίκω σου! Αυτή η φανατισμένη αφοσίωση  στα  ημέτερα  λέγεται σωβινισμός! Ακόμη μη λες αυτά που λες για να δείχνεις κάποιος, αλλά να κάνεις κάτι σημαντικό ή ηρωικό για να φαίνεσαι!  Αν εξακολουθήσεις έτσι θα πιαστείς στη φάκα!
       Πήρε το χαρτί το υπόγραψε και μου το ξανάδωσε.
       --- Δώσ’ το του αύριο! μου είπε και έφυγε γελώντας με σαρκασμό.
      Έδωσα το γράμμα, η ιστορία ξεχάστηκε, στον καταλύτη όμως χρόνο στην πορεία μου συνέβησαν κάποια πράγματα και τα καταγράφω.


         Ώριμος βρέθηκα στα ποτισμένα με αίμα ιερά χώματα της Θράκης. Δρασκέλισα όλα της τα μέρη, χάρηκα τις ομορφιές της, αφουγκράστηκα τους ανθρώπους της, ποτίστηκα μέχρι το μεδούλι με το χυμό της ιστορίας της. Κατέληξα για διαμονή στην Κομοτηνή, μια άλλη εκεί περιήγηση στους δρόμους και τα μνημεία της άρχισε ώσπου στο τέλος της ένας εράσμιος φίλος, μου συνέστησε να επισκεφτώ και τους Τουρκομαχαλάδες.
     Τον άκουσα, πήγα και κάθισα σ’  ένα τούρκικο καφενέ. Παρήγγειλα τσάι και περίμενα. Φάνηκε σε λίγο ο Τούρκος καφετζής, ψηλός και μελαψός με φρύδι σαν καψαλισμένο ρουμάνι, απίθωσε το γυάλινο ποτηράκι μπροστά μου και με το στόμα του να μυρίζει ανατολίτικο καπνό, με ρώτησε:
      --- Ρωμιός;
      --- Ρωμιός!
      --- Από πού;
      --- Από το Νότο.
      --- Από Αθήνα;
      --- Περίπου…
      --- Α, όμορφη η Αθήνα σας! Έχω πάει. Είδα την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, μ’ άρεσαν πολύ καλή η Τέχνη σας, αντέχει και θαυμάζεται πολύ!
       Κάθισε, ξέζωσε το ζουνάρι του στη μέση και συνέχισε:
       --- Πολύ μου άρεσε  λοιπόν ο Παρθενώνας σας, ο ναός της Αθηνάς που τον έχτισαν πάνω στην κορφή της Ακρόπολης την εποχή του Περικλή ο γλύπτης Φειδίας και οι αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλλικράτης και που ξοδεύτηκαν τόσα χρήματα, πολύ χρυσάφι και χρειάστηκε ολόκληρο βουνό από μάρμαρο για να χτιστεί!
        Ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου, συνέχισε:
        --- Εκείνη η ζωοφόρος, εκείνες οι μετώπες, που έφτιαξε ο Φειδίας σας με τους μαθητές του, τι έργα Θεού ήταν και είναι! Τα θαύμασα και είπα μέσα μου όταν τα προσκυνούσα: << Αχ, να είχαμε κι εμείς έναν Παρθενώνα να γλιτώναμε την Ασιατική μούχλα και να γινόμαστε Ευρωπαίοι σαν και σας και  άνθρωποι καθώς πρέπει! >>
        Άρχισε να μου τη δίνει τούτος ο πολυμαθής Τούρκος. Του έσπρωξα το χέρι από τον ώμο και τον ρώτησα με έκπληξη και θυμό:
        --- Πώς εσύ ένας Τούρκος καφετζής έχεις τόσες γνώσεις για την πατρίδα μου; Το θεωρώ περίεργο και ύποπτο!
        Γέλασε όλο ειρωνεία.
        --- Δεν ξέρεις τίποτα;
        --- Τι να ξέρω;
        --- Πώς Τούρκοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Αλβανοί και όλοι οι Σλαβόφωνοι κοιτάζουν την πατρίδα σου με αλαλιασμένο μάτι σαν να ‘ναι νύφη ωραία, και το παίζουν γαμπροί περιμένοντας  σε κάποιο σκοτάδι να σας την αρπάξουν!
        Βράζοντας μέσα κι έξω, τον ρώτησα:
      --- Γνωστά αυτά! Αλλά η γνώση της ιστορίας μας σε τι σας ωφελεί;
      Ξαφνιάστηκε, το μάτι του έπαιξε σαν τρελό από κόχη σε κόχη.  Έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στη << Χουριέτ >> και συνέχισε:
       --- Άκουσέ με. Απ’ ό,τι λένε εδώ οι ομογάλακτοί μου και στην πατρίδα μου την Τουρκία, εσείς οι Έλληνες έχετε μεσάνυχτα γύρω από το Μακεδονικό, το Μεγαλέξανδρο και γι’ άλλα ιστορικά. Θέλω να πω πως και τα βιβλία σας δεν τα γράφετε σωστά αλλά και εσείς δεν σκύβετε να βγείτε την αλήθεια σ’ άλλες πηγές. Το εκμεταλλεύονται αυτό οι Σκοπιανοί, αύριο άλλοι, και σας μαστορεύουν με τέτοιο τρόπο  τα πράγματα που σας βγάζουν την ιστορία σας ψεύτρα! Ύστερα λένε: << Τούτο το κομμάτι δικό μας, εκείνο το νησί μάς ανήκει, αυτή η πολιτεία μας κλίνει το μάτι και μας χαμογελάει! Ας τα πάρουμε  λοιπόν, να ξεμπερδεύουμε! >>
       Τελείωσα και το υπόλοιπο τσάι μου με μια ρουφηξιά και σηκώθηκα να φύγω. Ο Τούρκος μ’ άρπαξε απ’ το χέρι με ξανακάθισε κι άρχισε:
       --- Δε θες ν’ ακούσεις τι πρέπει να κάνετε για να τη σκαπουλάρετε απ’ τους αιμοδιψείς εχθρούς που σας περιβάλλουν;
       --- Και να ήθελα ο πατριωτικός ο εγωισμός και η ελληνική υπερηφάνεια με αποτρέπει. Και μάλιστα όταν ο σύμβουλός μου είναι Τούρκος! Όχι, δε θ’ ακούσω τίποτα!
       --- Όχι; Επειδή είμαι Τούρκος; Με πληγώνει αυτό! Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Λαός εσύ, λαός κι εγώ, πρέπει να τα πούμε! Άσε τους πολιτικούς μας τι λένε. Το αίμα από μας χύνεται!
       Τα λόγια του τα βρήκα σωστά, μ’ άγγιξαν, έμεινα στη θέση μου. Ο Τούρκος καφετζής συνέχισε:
       --- Με κατανόησες και δείχνεις φιλικός. Άκου λοιπόν. Χρειάζεστε ενιαία, ισχυρή και εθνική εξωτερική πολιτική, χωρίς σωβινισμό, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των συνόρων σας Μετά να φρεσκάρετε το σάπιο εκπαιδευτικό σας σύστημα. Λίγες προσευχές, επιλεκτική και ωφέλιμη ύλη, επιμονή στην πρακτική γνώση, έμφαση στις Τέχνες. Όλους τους πολιτικούς, δασκάλους, παπάδες, διευθυντές, βιομηχάνους, πλούσιους και ισχυρούς που πιάνουν τα πόστα σε θέσεις  κρατικές να τους κοσκινίζετε πριν τους στείλετε ν’ αρμέξουν το μαστό του εθνικού ταμείου.
        Μου μιλούσε και ντρεπόμουν. Δεν το πίστευα. Ένας Τούρκος, αγράμματος, κάτοικος του δρόμου, χωρίς εντρύφημα σε τόμους και βιβλία να μου κάνει τον έξυπνο και τον πολυμαθή!  Να ξέρει τόσα πολλά για τα  του οίκου μου κι εγώ να τον ακούω μ’ ανοιχτό το  στόμα! Ε, αυτό παραήτανε! Σηκώθηκα και του πέταξα κατάμουτρα:
       --- Αρκετά! Φεύγω! Δε θα με τρελάνεις!
       Τον άφησα να με κοιτάζει μέσα από την ανατολίτικη κουτοπονηριά του και φουριόζος βγήκα από την πόρτα του καφενείου ν’ απαλλαγώ όσο μπορούσα γρηγορότερα από το βάρος του ανατολίτικου ίσκιου του.

           Στο Νότο όταν γύρισα και τα ‘παμε με το γεννήτορα, βρήκε πως ο Τούρκος μου είπε ό,τι δεν μου είχε πει ο δάσκαλος!  Τα ‘λεγε πολύ σωστά και ορθώς το έκανε! Ο δάσκαλός μου τι έκανε;  Στο τέλος για να μου επιβεβαιώσει του λόγου του το ασφαλές άρχισε να μου λέει ένα μύθο:
          --- Το λυχνάρι κάποτε, αφού ήπιε πολύ λάδι μέθυσε και δεν ήξερε τι έλεγε. Παινευόταν πως φεγγοβολούσε και φώτιζε σε λάμψη πιο πολύ ακόμα και από τον ήλιο. Ξαφνικά όμως πέρασε μια ανάλαφρη πνοή μικρού ανέμου, άφησε το σφύριγμά της και το λυχνάρι έσβησε! Τότε κάποιος που είχε ακούσει τα λόγια του λυχναριού, το άναψε και του ‘πε: << Λυχνάρι μου, φέγγε και μη μιλάς! Των αστεριών η λάμψη δε σβήνει ποτέ! Δεν πρέπει να δείχνει κάποιος μόνο ποιος είναι αλλά και να φαίνεται! >> 

Διαβάστε περισσότερα...

Απελευθέρωσαν στο Ρωμανού την καρέτα - καρέτα που βρέθηκε πέρυσι χτυπημένη στο κεφάλι στην Πρέβεζα

Στην παραλία του Ρωμανού απελευθερώθηκε πρίν λίγες ημέρες ο Δημήτριος – Παύλος, η θαλάσσια χελώνα  caretta – caretta που είχε εντοπιστεί στις 23 Οκτωβρίου του 2015 στην Πρέβεζα, εξασθενημένη αφού ήταν σοβαρά τραυματισμένη χτυπημένη στο κεφάλι.
Μετά από περίθαλψη, που είχε διάρκεια 10 μήνες, στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ στην Γλυφάδα της Αττικής η χελώνα βρέθηκε και πάλι στο φυσικό της περιβάλλον υγιής.
|
Διαβάστε περισσότερα...

19.8.16

ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

Μια μαγευτική βραδιά, απήλαυσαν  περί τα χίλια άτομα εχθές, στο Ανάκτορο του Νέστορος, στον Άνω Εγκλιανό της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, όπου ο Δήμος Πύλου-Νέστορος σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας διοργάνωσαν μια συναυλία με τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα και υποδέχθηκαν τον κόσμο με ελεύθερη είσοδο, για να γιορτάσουν το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου.

Ο επιβλητικός αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου, με φόντο την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και σε συνδυασμό με τους κατανυκτικούς ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, προσέφεραν στους εκατοντάδες θεατές μια αξέχαστη εμπειρία. Το Ανάκτορο γέμισε ασφυκτικά από κόσμο, που κατέκλυσε από νωρίς τον περιβάλλοντα χώρο για να παρακολουθήσει τη συναυλία, αλλά και να απολαύσει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στον αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο, μέσω των ξύλινων κρεμαστών διαδρόμων, κάτω από το φως του Φεγγαριού.
Υπολογίζεται ότι τα άτομα που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση πλησίασαν τα χίλια, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα να κερδίζει επάξια το χειροκρότημα τους. Στη χθεσινή συναυλία το κοινό απήλαυσε αποσπάσματα από όπερες, οπερέτες και κινηματογραφική μουσική.
Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, παρομοίασε τον ανακαινισμένο αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό με «αιχμή του δόρατος» για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην  αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, καθώς επίσης της Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης, Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα βραδιές πολιτισμού σαν και αυτή της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.
Ο Προϊστάμενος του τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων,
Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, Σταμάτης Φριτζίλας, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο κοινό, εξήρε το σημαντικό έργο του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σχετικά με τον αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος διαθέτει πλέον νέες και σύγχρονες υποδομές περιήγησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άνετη πρόσβαση σε όλες τις ομάδες του κοινού.
Τέλος ο Αντιδήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Πετρόπουλος, χαιρέτισε την εκδήλωση, ευχόμενος στο κοινό να έχει πάντα την ευχέρεια να απολαμβάνει  παρόμοιες βραδιές πολιτισμού από το Δήμο.
Διαβάστε περισσότερα...

Στο ίδιο έργο θεατές !!! Φωτιά στην Αμυγδαλίτσα !!!

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 100 ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ !!!

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο πολύπαθο βουνό της Αμυγδαλίτσας  στο  «αμαρτωλό »  τρίγωνο Μεταμόρφωση – Μεταξάδα – Μανιάκι

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας όλη την νύχτα χορτολιβαδική έκταση ενώ με το πρώτο φώς της ημέρας στην μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν δύο καναντέρ και δύο πετζετέλ   θέτοντας την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο

Θα πρέπει να σημειώσουμε  ότι η πυρκαγιά είναι η….τέταρτη του φετινού καλοκαιριού  που εκδηλώνεται στην ευρύτερη περιοχή


 
Διαβάστε περισσότερα...

18.8.16

ΦΩΤΟ - Με μεγάλη επιτυχία η 9η Γιορτή χοντροκατσαρής ντομάτας και κρεμμυδιού στην Μεταμόρφωση

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της  Τετάρτης  17  Αυγουστου 2016, με εκατοντάδες επισκέπτες, η 9η γιορτή  Χοντροκατσαρής ντομάτας και κρεμμυδιού  που διοργανώθηκε  για μία ακόμα χρονιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο  Γυναικών  Μεταμόρφωσης  « Η Εστία », στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  οι περιφερειακοί Σύμβουλοι Αντωνία Μπούζα  και Παναγιώτης Αλευράς  ,ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του  δήμου Πύλου – Νέστορος  Παναγιώτης Πετρόπουλος , η εντεταλμένη Δημ.Σύμβουλος Δ.Ε Παπαφλέσσα Μαρία Αντωνοπούλου Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  Εκπρόσωποι  Πολιτιστικών συλλόγων  και πλήθος κόσμου.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Δημ.Καφαντάρης
Η εκδήλωση ξεκίνησε με διανομή φαγητού στο πλήθος κόσμου με  καλομαγειρεμμένα  σπιτικά φαγητά  με βάση την ντομάτα  και το κρεμμύδι  δύο προιόντων συμβόλων  για την περιοχή ενώ παράλληλα  υπήρχε έκθεση  των δύο  προιόντων   από τις  γυναίκες – μέλη του συλλόγου

Μετά τους  σύντομους   χαιρετισμούς  της Προέδρου του Συλλόγου Αγγ.Μαθιοπούλου του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Πύλου – Νέστορος Παν.Πετρόπουλου και του καθηγητή των ΤΕΙ Καλαμάτας Χ.Κότσιρα ο οποίος αναφέρθηκε  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμμένης ποικιλίας ντομάτας ακολούθησε γλέντι έως τις πρώτες πρωινές ώρες με ζωντανή μουσική από το μουσικό σχήμα «ΣΠΟΝΔΕΣ »
Το Δ.Σ  του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά  τους υποστηρικές της εκδήλωσης καθώς και τα μέλη τους  για την παρασκευή των φαγητών και την εθελοντική τους εργασία


Διαβάστε περισσότερα...

16.8.16

Ας γνωρίσουμε την Κλαούντια Ντελμέρ - Η "Ντίβα " που αγάπησε την Μεσσηνία !

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΦΙΛΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΝΤΕΛΜΕΡ !

  ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΚΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ !


– Από την Νέα Υόρκη στην  Μεσσηνία !-Η φωνή της , μας «πλημμυρίζει » Μεσόγειο

Σήμερα μας ταξιδεύει μουσικά, η Κλαούντια Ντελμέρ, μια εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα που λατρεύει και ζεί  στην Μεσσηνία .

Γεννήθηκε στην Ισπανία από Ιταλό πατέρα και Πολωνή μητέρα.

Έζησε αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη όπου σπούδασε και ξεκίνησε την καριέρα της στην μουσική. Γοητεύτηκε από την ελληνική μουσική, εμπιστεύτηκε το ένστικτο της και
ήρθε στη χώρα μας όπου συνεργάζεται με τον Μίμη Πλέσσα.
Μαζί με τον Μίμη Πλέσσα δημιούργησαν ένα πολύ ιδιαίτερο album, σε πρωτότυπη μουσική του συνθέτη και μελοποιημένη ποίηση Ισπανών και Λατινοαμερικάνων ποιητών.
Το album είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και σε θέματα που η θάλασσα συμβολίζει το ταξίδι, τη μοναξιά, τη δύναμη, τον έρωτα, την απόσταση, τον πολιτισμό, την επικοινωνία.
H Klaudia Delmer ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια δείχνοντας την μεγάλη γκάμα των φωνητικών της δυνατοτήτων σε διαφορετικά μουσικά είδη, και ο Μίμης Πλέσσας καταθέτει πραγματικά καινούριες μουσικές που αναδύουν μελωδία και συναίσθημα.
Εκλεκτοί στίχοι από Ισπανούς, Λατινοαμερικάνους και Ελληνες ποιητές και στιχουργούς, όπως του J.L. Borges, του P.Neruda, του A.Gala, του R. Alberti, του A. Machado αλλά και του Νίκου Εγγονόπουλου, του Κώστα Βίρβου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Δημήτρη Μπρούχου κ.α., μελοποιούνται σε πρωτότυπη μουσική του Μίμη Πλέσσα, που πρώτη φορά συνθέτει πάνω σε ισπανόφωνο στίχο. Εξέχουσα θέση στο album κατέχει το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου με θέμα τον Κωνσταντίνο Καβάφη.
Στο album περιλαμβάνεται ένα video clip γυρισμένο εξ ολοκλήρουστη Μάλτα, επίσης συνοδεύεται από ένθετο βιβλιαράκι με τους στίχους των τραγουδιών, τους συντελεστές και άλλες πληροφορίες.

Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Μεσσηνία.

 Αγάπησε την Μεσσηνία σαν ιδιαίτερη της πατρίδα  ενώ με στοχευμένες ενέργειες προσπαθεί να αναδείξει την πλούσια παράδοση (μουσική, γαστρονομικη κ.α.) της περιοχής  μας για την οποία γνωρίζει πολλά περισσότερα απ’ ότι ο μέσος έλληνας.

Μιλάει άπταιστα Ελληνικά ενώ γνωρίζει επτά γλώσσες

Η Klaudia Delmer έχει τραγουδήσει :

Όπερα: Τον Orfeo στο "Orfeo ed Euridice" του Gluck, τον Paride στο "Paride ed Elena" του Gluck, την νύμφη στο "Daphne" του Marco da Gagliano, την Dido στο "Dido and Aeneas" τον Purcell, την Cornelia αλλά και τον Sesto στο "Julius Ceasar" τον Handel, την Lola στην "Cavaleria Rusticana" του Mascagni, την Berta στον "Barbiere di Seviglia" του Rossini, την Olga στο "Eugene Oniegin" του Tchaikovsky και την Clarina στο "Il campanello di notte" του Donizzetti. Musίcal: Την Dulcinea στο "Μan of la Mancha". Έργα για φωνή και ορχήστρα: "Shehrazade" του Ravel, "Εl amor brujo" του de Falla, "Άξιον Εστί" του Θεοδωράκη, "Les nuits d' ete" του Berlioz.

Επίσης έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ τραγουδιού.Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί στη Λυρική Σκηνή σε όπερες και μιούζικαλ με σκηνοθέτες τους: Γιάννη Καραχισαρίδη, Χριστόφορο Χριστοφή, Βασίλη Νικολαϊδη.

Έχει συνεργαστεί με την Συμφωνική Ορχήστρα και την Ορχήστρα Σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και με το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής του Θεόδωρου Αντωνίου.

Έχει δημιουργήσει δύο προσωπικά άλμπουμ τα :

- «Ainola» στα ελληνικά (στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης), Ισπανικά (στίχοι: Αντωνία Gala) και Ιταλικά (στίχοι: Klaudia Delmer) ,με τη μουσική του Νίκου Ξυδάκη και του Βαγγέλη Φάμπα

- «La Mar-Δρόμοι της θάλασσας» με  στίχους από  Έλληνες και Ισπανούς  ποιητές  και πρωτότυπη μουσική του Μίμη Πλέσσα

 'Εχει συμμετάσχει στους δίσκους: "1922, From Asia to Europe" του Μιχάλη Νικολούδη (1999), "Gypsies Bar" (1999), "Τα πιο μεγάλα πράγματα τα έζησα μικρός" του Γ. Αλουπογιάννη & 4 Εποχών (2000), "Γράμματα στην πατρίδα" των Nor Dar (2000).Είναι Καλλιτεχνικός διευθυντής του « Φεστιβάλ  Ίκαρος  » για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών (www.icarusfestival.com ) από το 2006 μέχρι  και σήμερα στο νησί της Ικαρίας ... ένα φεστιβάλ που περιλαμβάνει μουσική, χορό, εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο και τα σεμινάρια .

Λόγω του ότι ζεί και εργάζεται στην Μεσσηνία το βάρος του Φεστιβάλ σηκώνει ο συνεργάτης της  ,συνθέτης  Βαγγέλης Φάμπας

Στην Νέα Υόρκη σπούδασε μουσική στο Mannes College of Music ενώ έχει κερδίσει διαγωνισμούς τραγουδιού  όπως  στη Ρόζα Ponselle και στο Lincoln Centre  της Νέας Υόρκης 

Ενώ ταυτόχρονα  ‘εχει κάνει την μουσική επένδυση σε αρκετές ταινίες

Είναι παντρεμένη με  (συμπατριώτη μας ) Μεσσήνιο  και έχουν τέσσερα  παιδιά .
Διαβάστε περισσότερα...

Τραγικο τροχαίο με 2 νέα παιδιά από την Χώρα νεκρά στην Γιάλοβα

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ  ΝΕΚΡΟΙ Ο 30 ΧΡΟΝΟΣ Θ.Κ ΚΑΙ Ο 25 ΧΡΟΝΟΣ Α.Ζ. ΕΠΕΣΤΡΕΦΑΝ ΑΠΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΔΙΒΑΡΙ !

Τραγικός απολογισμός  του τροχαίου που σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην Ε.Ο  Χώρας –Πύλου  στην ευθεία πρίν τον οικισμό της Γιάλοβας ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η μηχανή μεγάλου κυβισμού που επέβαιναν οι δύο νέοι συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο  με αποτέλεσμα   τον ακαριαίο θάνατο του οδηγού ενώ ο συνεπιβάτης του υπέκυψε στα τραύματα του κατά την μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου

Προανάκριση για τα αίτια του τραγικού τροχαίου διενεργεί το Α.Τ.Πύλου
Διαβάστε περισσότερα...

15.8.16

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ….ΧΑΒΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ – Νέα φωτιά στην Μεταμόρφωση !

Νέο εμπρησμό είχαμε το βράδυ της Κυριακής στην Μεταμόρφωση  μέσα σε ελαιώνα
Η έγκαιρη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας  είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση κατάσβεση  της πυρκαγιάς πρίν αυτή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις
Η φωτιά πρόλαβε να κάψει ελαιόδεντρα σε έκταση περίπου ενός στρέμματος 
Διαβάστε περισσότερα...

Και το όνομα αυτής Μαρία – Έλενα

Την κόρη τους βάφτισαν το απόγευμα του Σαββάτου 13-8-2016 ο Άγγελος Χριστόπουλος και η Αλεξάνδρα Κοσμοπούλου παρουσία συγγενών και φίλων στον ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Σγράπα 

Οι νονοί Νίκος Αντωνόπουλος και Μαίρη Καλλίτση παρέδωσαν στους γονείς  την πεφωτισμένη Μαρία – Έλενα  

Στην συνέχεια ακολούθησε γλέντι έως πρωίας σε κοσμικό κέντρο στο Κεφαλόβρυσο  Χώρας 
Διαβάστε περισσότερα...

9η Γιορτή Χονδροκατσαρής Ντομάτας & Κρεμμυδιού στην Μεταμόρφωση

17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

-  9η Γιορτή Χονδροκατσααρής Ντομάτας & Κρεμμυδιού 
Διαβάστε περισσότερα...

13.8.16

"Γεύσεις λαδιού και Λαλαγγίδας " Βλαχόπουλο

 ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ !

Πλήθος κόσμου έλαβε μέρος στην γιορτή Λαλαγγίδας και Ελαιολάδου που διοργάνωσε χθές βράδυ για μία ακόμα χρονιά ο Σύλλογος Γυναικών Βλαχόπουλου στον χώρο της κεντρικής πλατείας  του χωριού.
 Κάτοικοι και επισκέπτες απόλαυσαν τις παραδοσιακές λαλαγγίδες από τα χέρια των μελών του συλλόγου συνοδεία καλοψημένης γουρνοπούλας και άλλων εδεσμάτων με ζωντανή μουσική ,άφθονο κρασί και παγωμένη μπύρα διασκεδάζοντας έως τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους  ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης ο αντιπερειφερειάρχης  Περικλής Μαντάς ο περιφερειακός σύμβουλος υεύθυνος για θέματα υγείας στην Μεσσηνία Άγγελος Χρονάς ο αντιδήμαρχος του δήμου Πύλου -Νέστορος Λεωνίδας Γαιτάνης , η εντεταλμένη σύμβουλος Δ.Ε Παπαφλέσσα Μαρία Αντωνοπούλου ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλαχοπουλαίων Αθήνας Γιώργος Χρονάς ,πρόεδροι τοπικ΄βν κοινοτήτων εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και πλήθος κόσμου 
Διαβάστε περισσότερα...

«Πορεύτηκε τη Μακαρία οδό»

«Πορεύτηκε τη Μακαρία οδό» σε  ηλικία 95  ετών , η Σταυρούλα χήρα Κων.Γαλάνη  την Παρασκευή 12 Αυγούστου      
Η  Νεκρώσιμος  ακολουθία πραγμαατοποιήθηκε το Σάββατο13 Αυγούστου το πρωί στον ιερό Ναό Αγίων Πάντων και η ταφή της  στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.
Στους οικείους της  εκφράζουμε τα  θερμά μας συλλυπητήρια
Διαβάστε περισσότερα...

8.8.16

14η Γιορτή Λαδιού και Λαλαγγίδας στο Βλαχόπουλο

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 στο Βλαχόπουλο - 14η Γιορτή Λαδιού και Λαλαγγίδας 
Διαβάστε περισσότερα...

6.8.16

Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Πανηγυρική θεία λειτουργία τελέστηκε σήμερα το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Μεταμόρφωση 
Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον χώρο που δυστυχώς παραμένει έως και σήμερα  αδιαμόρφωτος και αναξιοποίητος  από την δημοτική αρχή Πύλου – Νέστορος  στην οποία έχει  παραχωρηθεί από την ιερά  Μητρόπολη Μεσσηνίας  και σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ιατρού Παναγιώτη Πετρόπουλου  στον εορτασμό
του ….2010  η ανάπλαση του χώρου  θα είχε ολοκληρωθεί το ….2011
Ελπίζουμε  στον επόμενο εορτασμό  να έχουν γίνει πράξη οι υποσχέσεις της δημοτικής αρχής και ο περιβάλλοντας χώρος να είναι ποιο ….φιλικός στους επισκέπτες του ιστορικού μας ναού


Διαβάστε περισσότερα...