ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.9.08

Πράσινο φως για το βιολογικό Δήμου Νέστορος

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή της μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Νέστορος, προϋπολογισμού 5.658.498,52 ευρώ.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ε’ Κλιμάκιο, έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία “Envitec Α.Ε.”, εγκρίνοντας τη νομιμότητα όλων των πράξεων που αφορούν τη δημοπρασία του έργου και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
Καταγράφοντας και ελέγχοντας όλες τις ενέργειες από την προκήρυξη του έργου που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του Γ’ ΚΠΣ, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει: «Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι από τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου συμβάσεως. Για τους λόγους αυτούς δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως για την εκτέλεση του έργου
“Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΔΛ) Δήμου Νέστορος”»
Πηγή Εφημ. Ελευθερία