ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22.9.08

Προωθείται η σύσταση γυναικείων συνεταιρισμών στη Μεσσηνία

Διευρυμένη συνάντηση - συζήτηση έγινε χθες υπό την προεδρία του αντινομάρχη Σωτήρη Παναγιωτόπουλου με τα μέλη των επιτροπών των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας & Τριφυλίας, για τη σύσταση γυναικείων συνεταιρισμών.
Αποφασίσθηκε η οργάνωση δύο συναντήσεων, μιας στην περιφέρεια της Μεσσηνίας και μιας σ’ εκείνην της Τριφυλίας παρουσία των μελών των Επιτροπών καθώς και ενδιαφερομένων γυναικών.
Στόχος θα είναι η συλλογή ερωτημάτων και προβληματισμών των ενδιαφερομένων γυναικών, ενώ θα ακολουθήσει ημερίδα.
Επίσης, θα γίνει επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία για να εξειδικευθεί αν θα πρόκειται για αγροτικούς ή για συνεταιρισμούς ευρύτερης επιχειρηματικότητας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα άντλησης κονδυλίων.