ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

26.2.09

Επιδοτήσεις με βάση τους ψηφιακούς χάρτες

Η ενεργοποίηση των φετινών δικαιωμάτων θα γίνει με βάση την αποτύπωση όλων των αγροτεμαχίων, στάβλων, βοσκοτόπων σε ψηφιακούς χάρτες

Η διαδικασία, αλλάζει φέτος, και προσαρμόζεται σε όσα ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαίτησε βελτίωση του ΟΣΔΕ απειλώντας με περικοπή των επιδοτήσεων σε εθνικό επίπεδο κατά 10%. Βασικό κομμάτι του ΟΣΔΕ είναι η ορθή αποτύπωση των αγροτεμαχίων και αυτή γίνεται τώρα με το νέο σύστημα, που έχει ψηφιοποιημένους χάρτες.

Ήδη η ΕΑΣ Μεσσηνίας έχει παραλάβει ψηφιοποιημένους χάρτες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία ενεργοποιήσεων φέτος. Η ημερομηνία έναρξής της δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή

Τι θα όμως βγάλει η ψηφιοποίηση; Τα πράγματα πλέον γίνονται πιο αυστηρά, αφού σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου αξιόπιστου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα τα οποία συνδέονται με την ενιαία αίτηση και τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης των αγροτεμαχίων ή των σταβλικών εγκαταστάσεων και για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων, όπως ορίζεται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία».

Για την αίτηση του 2009 θα χρησιμοποιηθεί το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «τα αγροτεμάχια αναφοράς, τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τους νέους ορθοφωτοχάρτες, περιλαμβάνουν πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη χρήση γης, την επιλεξιμότητα των εκτάσεων και τα αντίστοιχα επιλέξιμα εμβαδά».

Σύμφωνα με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρει ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου και υπογράφεται από το νέο πρόεδρο Ξενοφώντα Βεργίνη, «η παραλαβή και η μηχανογραφική καταχώρηση των αιτήσεων – δηλώσεων 2009 των γεωργών θα γίνει με τη συνδρομή των κατά τόπους Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες για το σκοπό αυτό θα προεκτυπώσουν τις αιτήσεις του 2008, βάσει των ήδη διαθέσιμων στοιχείων των γεωργών, τα οποία θα χορηγήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στον Η/Υ, για πρώτη χρονιά φέτος θα πραγματοποιείται από τα συνεργεία των ΕΑΣ με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΕΑΣ με τη χρήση συγκεκριμένου GIS λογισμικού που έχει επίσης εγκαταστήσει στους τοπικούς servers των ΕΑΣ».

Για το λόγο αυτό ο παραγωγός «θα πρέπει να υποδείξει εκ νέου τα χωράφια του», με αποτέλεσμα «ένας παραγωγός με 50 στρέμματα θα πρέπει να ‘φάει’ τουλάχιστον 2 ώρες στην Ένωση. Θα χρειαστούν τοπογράφοι, και το κόστος θα είναι μεγάλο».

Ποιος θα πληρώσει;

Το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει πως η διαδικασία των ενεργοποιήσεων θα γίνει από τις Ενώσεις, όμως αυτές δεν έχουν σχετική ειδοποίηση.

Στο νομοσχέδιο (του 2008) για την κτηνοτροφία, εντάχθηκε διάταξη που αναφέρει ότι τη δαπάνη των ενεργοποιήσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αναλαμβάνει το κράτος. Η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση για να γίνει, όμως, διαγωνισμός δεν υπεγράφη, και ο διαγωνισμός δεν έγινε.

Ποιος θα πληρώσει λοιπόν το αυξημένο –με τις προαναφερθείσες διαδικασίες- κόστος; Ο κ. Κοζομπόλης της ΕΑΣ Μεσσηνίας μιλώντας στην εφημερίδα Θάρρος τόνισε : «Δεν ξέρουμε το οικονομικό κομμάτι, πώς θα γίνει το έργο. Είναι πολυδάπανο, έχουμε καινούργιους χάρτες. Αλλάζει εξ υπαρχής όλο το μητρώο. Καταχωρίζονται εκ νέου όλα τα αγροτεμάχια.

Το υπουργείο δεν έχει προχωρήσει τη διαδικασία για ανάληψη του κόστους των κατ’ επάγγελμα αγροτών. Εμείς, πάντως, δε θα ξαναπαίξουμε το σάκο του μποξ μεταξύ υπουργείου και παραγωγών».

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος. Βάσει κοινοτικών Κανονισμών, η περίοδος ενεργοποιήσεων τελειώνει στις 15 Μαΐου, ενώ ενεργοποιήσεις με ποινή αφαίρεσης 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης είναι δυνατόν να γίνονται έως 9 Ιουνίου. Βεβαίως, πρόκειται για χρονικά όρια που δεν έχουν τηρηθεί ποτέ, αλλά τούτο δε σημαίνει πως οι ενεργοποιήσεις θα συνεχίζονται επ’ άπειρον. Για το λόγο αυτό ο κ. Κοζομπόλης επεσήμανε πως «στενεύουν τα περιθώρια, οι ημερομηνίες τρέχουν. Μέχρι 30 Ιουνίου πρέπει να ‘χει τελειώσει η ψηφιοποίηση. Υπάρχουν θέματα, μπορεί να πέσουν πρόστιμα και να χαθούν επιδοτήσεις. Φωνάζουμε εδώ και καιρό».

Πηγή Εφημ. Θάρρος