ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.12.11

Συνεδριάζει με 18 θέματα το Δ.Σ Πύλου-Νέστορος !

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του νέου ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ως και τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 12η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο έργο «Κοινό Πλαίσιο Διαδραστικών Καινοτόμων Δράσεων Πρόσληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας των Δήμων Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας, Τριφυλίας» και έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητής κ. Χρονάς)
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013. (Εισηγητής κ. Μπαχούμας)
ΘΕΜΑ 3ο:
Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πύλου – Νέστορος. (Εισηγητής κ. Ψαλλίδας)
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση των αριθμ. 26, 29, 30, 31, 32, 34 έτους 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του «Φορέα Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος. (Εισηγητής κ. Σαρδέλης)
ΘΕΜΑ 5ο:
Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης στον ΄΄Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης΄΄. (Εισηγητής κ. Μπαχούμας)
ΘΕΜΑ 6ο:
Μεταφορά της έκθεσης του Rene piaux στην οικία του «Τσικλητήρα. (Εισηγητής κ. Νερατζόγλου)
ΘΕΜΑ 7ο:
Συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2012 για την καταπολέμηση των κωνωποειδών στο Νομό Μεσσηνίας. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση συμμετοχής του κ. Δημάρχου στη συνάντηση του Chefchaouen στις 16 – 17 Δεκεμβρίου 2011, καθώς επίσης την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μιας διανυκτέρευσης στη Μαδρίτη, στα πλαίσια της εργασιακής συνάντησης με θέμα ΄΄Μεσογειακή διατροφή και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας΄΄. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών των στην επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81 ΄΄Όργανα διενέργειας δημοπρασιών΄΄. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 10ο:
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών των στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/81 ΄΄Εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων΄΄. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός κέντρου στάσιμου οικισμού ζιζανίου Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 12ο:
Ορισμός κέντρου στάσιμου οικισμού Σχινόλακκας Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 13ο:
Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής κ. Καρβέλας)
ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Φανερωμένης – Κούκουρας ΔΔ Βασιλιτσίου και Κορώνη - Λαχάνου – Αγία Τριάδα του Δήμου Κορώνης». (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα οδοποιίας» του πρώην Δήμου Μεθώνης. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 16ο:
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής κ. Φιλόπουλος)
ΘΕΜΑ 17ο:
Ορθή επανάληψη της αριθμ. 227/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος. (Εισηγητής κ. Δαρσακλής)
ΘΕΜΑ 18ο:
Ακύρωση της αριθμ. 47/2010 απόφασης του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Νέστορος που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Χώρας. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο
Πύλου-Νέστορος ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στη συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος