ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.1.13

Χώρα - Κορυφάσιο:300.000€ για επισκευή-συντήρηση του οδικού άξονα !

300.000€  ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- επισκευή της Ε.Ο. Πύργου –Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας»
Αναλυτικότερα η απόφαση του Υπουργείου, η οποία φέρει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σταύρου Καλογιάννη, προβλέπει την έγκριση και δημοπράτηση του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) για την εκτέλεση του έργου. Ορίζει Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου-Νέστορος και Προϊσταμένη Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος.
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και ο Δήμαρχος προσωπικά είχαν φροντίσει να επιστήσουν την προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και να κάνουν γνωστά τα σοβαρότατα προβλήματα που δημιουργεί το συγκεκριμένο τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου, λόγω της ακαταλληλότητας του οδοστρώματος.
Με έγγραφο του ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης τον Οκτώβριο του 2012, τόνισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος καθώς τίθεται θέμα ασφαλείας των διερχομένων οδηγών. Επιπλέον, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος αναπτύσσεται ταχέως και υπάρχει μεγάλη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο τμήμα θεωρείται μεγάλη επιτυχία του Δήμου Πύλου-Νέστορος και του Δημάρχου, ο οποίος δεχόταν τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Με την εξέλιξη αυτή ικανοποιείται ένα από τα μείζονος σημασίας αιτήματα του Δήμου. Το έργο θα συμβάλλει ιδιαιτέρως στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 
Το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου συνδέει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας με το χώρο του Ανακτόρου του Νέστορα και συνδράμει στην ενοποίηση των αρχαιολογικών μνημείων του Δήμου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος του Δημάρχου Πύλου-Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη.