ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22.1.14

Συνάντηση Εργασίας με συμμετοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Την πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το 2014 πραγματοποίησε το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου την Παρασκευή στις 17 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων απο τους Δήμους-Μέλη του Δικτύου. 
Το Δήμο Πύλου-Νέστορος εκπροσώπησε ο συντονιστής του προγράμματος Δημοτικός Σύμβουλος -Ιατρός κος Άγγελος Χρονάς.
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η 6η φαση υλοποίησης του προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για τις Υγιείς Πόλεις στο οποίο το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο είναι το πιστοποιημένο Εθνικό Δίκτυο, οι άξονες της πολιτικής για τη νέα πενταετία που αφορούν
- Στην προώθηση της πολιτικής για ισοτιμία πρόσβασης στην Υγε'ια και τα μέτρα ενδυνάμωσης της
-Αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης των μεταδοτικών
ασθενειων
-Ενδυνάμωση των συστημάτων Δημόσιας Υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου ο οποίος επισήμανε την δημιουργία των προαναφερθέντων που θα έχουν ως ώφελος οι συνάνθρωποι μας!