ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

22.4.08

Εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις

Την επιχορήγηση 16 ιδιωτικών επενδύσεων στους Νομούς της Πελοποννήσου ενέκρινε η γνωμοδοτική Επιτροπή Περιφέρειας.
Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 11,2 εκ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις σε 6,2 εκ. ευρώ.
Από τις επενδύσεις αυτές οι 7 θα γίνουν στη Μεσσηνία και αφορούν τον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων.

Ο προϋπολογισμός των επενδύσεων ανέρχεται σε 2,6 εκ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις σε 1,6 εκ. ευρώ.