ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.4.14

Η Βουφράδα στις αρχές του περασμένου αιώνα

Αν ρίξει μια ματιά κάποιος το πώς ήταν η Βουφράδα το 1911 και πώς είναι το 2014 το μόνο που μπορεί να πει είναι: 
«περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις». 
Το 1911 η Βουφράδα είχε 9.497 κατοίκους και δήμαρχος ήταν ο Γιώργος Τσαπόγας. Το Χατζή είχε 728 κατοίκους. Ήταν έδρα Ειρηνοδικείου, Ταχυδρομείου και Ελληνικού Σχολείου. 
Ειρηνοδίκης υπηρετούσε ο Γ. Τσάκωνος και Γραμματέας ο Σ. Παύλος. Υπήρχε συμβολαιογραφείο. 
Συμβολαιογράφος ήταν ο Δ. Πουλάκος. Σχολάρχης υπηρετούσε ο Γ. Τσουλόπουλος. Ελληνοδιδάσκαλοι υπηρετούσαν οι: Β. Γαβρεσέας και Λ. Θεοδώρου. 
Υπήρχε, επίσης, Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Διευθύντρια στο Παρθεναγωγείο ήταν η Ελένη Κρασακοπούλου. Ιερέας ήταν ο Αργ. Παπαδόπουλος. Δικολάβοι ήταν δυο. 
Ο Ι. Παπαδόπουλος και ο Π. Τσαπόγας. 
Σε λειτουργία βρίσκονταν τα ελαιοτριβεία του Ν. Κυριακόπουλου και Ν. Παπακωνσταντίνου. 
Ιατρικές υπηρεσίες πρόσφεραν οι γιατροί Π. Καλογιάννης, Κ. Παπακωνσταντίνου και Λ. Χρυσοσπάθης. Καφενείο είχε η Λ. Αλεβιζοπούλου. Οινοπωλεία είχαν οι: Θ. Γιάνναρης, Γ. Μαρκόπουλος, Γ. Μπούσιας. Παντοπωλεία είχαν οι:
 Γ. Αλεβίζος, Π. Γιάνναρης, Κ. Μαρκόπουλος, Α. Φουσέκης. Προμηθευτές εγχώριων προϊόντων ήταν οι: Α. Σκαλτσής, Δ. Σπηλιόπουλος. Σαγματοποιείο είχε ο Π. Κουταβάς. Σιδηρουργείο είχαν οι:
 Ι. Αλεβιζάκης και Κ. Ζούρας. Υποδηματοποιείο είχε ο Ν. Βασιλόπουλος. Τέλος, μαίες ήταν η Λ. Αλεβιζοπούλου και Λ. Αλεβίζου. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το χθες δεν έχει καμιά σχέση με το σήμερα. (Από τον «Οδηγό της Ελλάδος» 1910-1911 του Νικ. Γ. Ιγγλέση).

Ο Βουφραδιώτης