ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

19.7.14

Οδηγός: Ολα τα δάνεια για τη στήριξη των νέων αγροτών

Οδηγός: Ολα τα δάνεια για τη στήριξη των νέων αγροτών
Δάνεια για αγορά γης, για την υποστήριξη των νέων αγροτών, την προστασία της αγροτικής καλλιέργειας, την αγορά εξοπλισμού, χρηματοδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων της συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας προσφέρει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, με ελκυστική τιμολόγηση και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.
Τα δάνεια, είτε πρόκειται για βραχυπρόθεσμες είτε για μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, έχουν στόχο να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα, ενός κλάδου που αντιμετωπίζει ποικίλα και σύνθετα προβλήματα.
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν διάρκεια αποπληρωμής που φτάνει μέχρι τα 15 χρόνια και κυμαινόμενα επιτόκια που διαμορφώνονται στα επίπεδα του 7,1%, ενώ παρέχεται και περίοδος χάριτος μέχρι 1 χρόνο
Η εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας στον αγρότη είναι προαπαιτούμενο για την αγροτική ανάπτυξη, ώστε ο αγρότης - κτηνοτρόφος να είναι σε θέση να αυξήσει την παραγωγή του αλλά και την προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος. Δηλαδή το προϊόν που παράγεται να είναι ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα αναγνωρίσιμο στη διεθνή αγορά.
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει πλήρες πακέτο για μακροπρόθεσμες αλλά και βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις.
Οδηγός: Ολα τα δάνεια για τη στήριξη των νέων αγροτών Μία γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι από τη φύση της μία μακροπρόθεσμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο αγρότης - κτηνοτρόφος χρειάζεται κεφάλαια για να στηρίξει και για να αναπτύξει την παραγωγή του και η Τράπεζα Πειραιώς στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει ένα ευρύ πλέγμα προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν διάρκεια αποπληρωμής που φτάνει μέχρι τα 15 χρόνια και κυμαινόμενα επιτόκια που διαμορφώνονται στα επίπεδα του 7,1%, ενώ παρέχεται και περίοδος χάριτος μέχρι 1 χρόνο. Παράλληλα, με τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει την ανάγκη του αγρότη για αποτελεσματική διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου κόστους των γεωργικών εφοδίων και των υπόλοιπων εισροών.
Και προσφέρει τραπεζικά προϊόντα και ευέλικτα εργαλεία που δίνουν σε μεγάλο βαθμό λύση στο θέμα της ρευστότητας, δίνοντας την ευκαιρία στους αγρότες αγοράζοντας με μετρητά να επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές και εκπτώσεις στις αγορές τους.
Οι μακροπρόθεσμες χορηγήσεις για τον πρωτογενή τομέα
Δάνειο Υποστήριξης Νέων ΚΑΙ Νεοεισερχόμενων Αγροτών 1 Το προϊόν υποστηρίζει τα μακροπρόθεσμα σχέδια των νέων αγροτών αλλά και των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εξασφάλιση της ομαλής τους ανάπτυξης. Αφορά επενδύσεις αλληλένδετες με τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως αγορά γης, εξοπλισμού, γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ενώ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει και τις ιδιαίτερες ανάγκες δημιουργίας μίας νέας γεωργικής εκμετάλλευσης.
Είναι ιδανικό για φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 19 και έως 50 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε κάποιο από τα προγράμματα της πολιτείας ή όχι.
Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου φτάνει τα 15 χρόνια για δάνειο που αφορά αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, όπως επίσης και για ανέγερση/βελτίωση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων. Η διάρκεια είναι 10 χρόνια για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ για φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο η διάρκεια αποπληρωμής είναι 6 χρόνια.
Το συγκεκριμένο δάνειο καλύπτει μέχρι το 80% του εκτιμώμενου συνολικού κόστους της επένδυσης.
Εχει κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Παρέχει δυνατότητα για περίοδο χάριτος ανάλογα με το επιχειρηματικό πλάνο και προσφέρει ευελιξία στην αποπληρωμή με δυνατότητα επιλογής 3μηνιαίων, 6μηνιαίων ή ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
Δάνειο «Γη και Εξοπλισμός» 2 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται σε όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις γεωργο-κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Το προϊόν αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, την ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, την αγορά πάγιου εξοπλισμού, την αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, αγρότες ηλικίας άνω των 18 ετών. Ενώ η ηλικία του δανειολήπτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70ό έτος στη λήξη του δανείου.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο δάνειο προσφέρεται σε όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε μορφής επιδότησης. Εχει διάρκεια αποπληρωμής που φτάνει μέχρι τα 15 έτη για δάνειο που αφορά αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων και ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Οταν αφορά την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού η διάρκεια του δανείου είναι 10 χρόνια, μέχρι 8 χρόνια για αγορά φυτικού κεφαλαίου και μέχρι 6 χρόνια για ζωικό κεφάλαιο.
Εχει κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Παρέχει δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως ένα έτος και προσφέρει ευελιξία στην αποπληρωμή με δυνατότητα επιλογής μηνιαίων, 3μηνιαίων, 6μηνιαίων ή ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) 3 Το προϊόν αφορά τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. Πιο συγκεκριμένα αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.
Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, αγρότες ηλικίας άνω των 18 και έως 65 ετών στη λήξη του δανείου. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι ότι ο δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να έχει ενταχθεί οριστικά στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα στα Μέτρα 2 και 3 του Προγράμματος και να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον για το 15% της επιλέξιμης δαπάνης. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του συγκεκριμένου δανείου είναι μέχρι 6 χρόνια, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι και το 85% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Εχει κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Οι τόκοι καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων. Η εκταμίευση μπορεί να γίνεται εφάπαξ ή σταδιακά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και την προσκόμιση τιμολογίων.
Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα
Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 4 Αποτελεί την πιο σύγχρονη και καινοτόμο μορφή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, η οποία χρηματοδοτεί απευθείας την παραγωγική διαδικασία, λαμβάνοντας ως διασφάλιση το συμβόλαιο μεταξύ της επιχείρησης και του παραγωγού.
Συγκεκριμένα μέσω της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει μέρος του κόστους παραγωγής προϊόντων της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο παραγωγός, έχοντας πρόσβαση σε ρευστότητα τη χρονική στιγμή που τη χρειάζεται, αγοράζει τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια, ζωοτροφές, καύσιμα και πετυχαίνει καλύτερες τιμές.
Εξορθολογίζοντας το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας και περιορίζοντας το ρίσκο και την αβεβαιότητα για τη διάθεση του ποιοτικού προϊόντος του, ο παραγωγός βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.
Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα εξασφαλίζει τη ρευστότητα και στον αγοραστή του προϊόντος τη μεταποιητική-εμπορική επιχείρηση, προκειμένου να προχωρήσει στην αγοράhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png της ποιοτικής πρώτης ύλης. Οι επιχειρήσεις συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας βελτιώνουν το επίπεδο οργάνωσής τους, εξορθολογίζουν το διαχειριστικό τους κόστος, ευθυγραμμίζονται με τις αυστηρές προδιαγραφές και διασφαλίζουν την πρόσβαση στις αγορές υψηλών απαιτήσεων, κυρίως του εξωτερικού, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.
Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει τη συνεργασία και την οργάνωση σε όλα τα στάδια του αγροδιατροφικού τομέα και δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο στους παραγωγούς όσο και στις επιχειρήσεις.
Ανοιχτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ) 5 Eίναι κεφάλαιο κίνησης που προσφέροντας άμεση ρευστότητα καλύπτει όλες τις ετήσιες καλλιεργητικές ανάγκες και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, αγρότες ηλικίας 18-70 ετών.
Συγκεκριμένα στον αγρότη-παραγωγό φυτικών ή ζωικών προϊόντων εγκρίνεται πιστοδοτικό όριο, το οποίο συνδέεται με το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθος αυτών. Εχει κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου και προσφέρει δυνατότητα αποπληρωμής με ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοδοτικού ορίου και κατ' ελάχιστο το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων. Επιτόκια δανείων:
  • Βασικό επιτόκιο αγροτών: 7,1%
  • Δάνειο αγροτικής ενίσχυσης: 7,1%
  • Δάνειο Γη και Εξοπλισμός: 7,6%
  • Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας: 7,1%
  • Προείσπραξη βιολογικών ενισχύσεων: 7,10%
Εθνος