ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

11.2.15

Υπέγραψε ο Π.Τατούλης την σύμβαση κατασκευής του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχόπουλου

Τις συμβάσεις κατασκευής του Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχόπουλου και της Παράκτιας προστασίας ακτών Δήμου Αβίας και Μικράς Μαντίνειας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 
 
Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής έργα:

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχόπουλου.’

Το έργο είχε προϋπολογισμό 260.000,00€, η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 170.130,14 € και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών. Το «Περιφερειακό Ιατρείο» είναι ένα ισόγειο κεραμοσκεπές  κτίριο εμβαδού 76 m2  που αποτελείται από δύο Εξεταστήρια – Γραφεία Ιατρών και την Αναμονή των ασθενών με λουτρό ΑΜΕΑ. Επίσης, προβλέπεται η περίφραξη του οικοπέδου και η πλακόστρωση του περιβάλλοντος χώρου.

Αναδιαρρύθμιση ισογείου των εξωτερικών ιατρείων - διοίκησης του   Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας.’

Το έργο είχε προϋπολογισμό1.250.000,00€, η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 710.840,60 € και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε μηνών. Οι εργασίες αφορούν στην ανακαίνιση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των εξωτερικών ιατρειών και εργαστηρίων που στεγάζονται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου-Κεντρου Υγείας Κυπαρισσίας. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου εξωτερικού ανελκυστήρα που συνδέει τους τρεις ορόφους του κτιρίου.

‘Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μ. Μαντίνειας, Υποέργο: Λοιπές περιοχές εκτός Μ. Μαντίνειας και Ακρογιαλίου’

Το έργο είχε προϋπολογισμό4.920.000,00 €, η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των2.961.548,35 € και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα εννέα μηνών. Οι εργασίες αποσκοπούν στην προστασία των ακτών από τη διάβρωση λόγω της συνεχούς δράσης των κυματισμών και των θαλασσίων ρευμάτων. Συγκεκριμένα: Στην περιοχή τουΑρχοντικού προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων προβόλων, καθέτων στην ακτή, μήκους 50,00 μ. περίπου, ενός κυματοθραύστη μήκους 30,00 μ. περίπου και τεχνητής αναπλήρωσης με ίζημα σε μήκος 350,00 μ. περίπου. Στην περιοχή της Παραλίας Αβίας προβλέπεται η κατασκευή ενός προβόλου σχήματος «Γ» συνολικού μήκους 105,00 μ. περίπου, θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους του νοτίου ακρωτηρίου και τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 120,00 μ. περίπου. Στην περιοχή της Παλαιόχωρας προβλέπεται η θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους των βραχωδών εξάρσεων για την αποτροπή κατολισθήσεων.
Στην περιοχή των Κιτριών προβλέπεται η κατασκευή ενός προβόλου σχήματος «Γ» μήκους περίπου 60,00 μ., θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους για την ενίσχυση του πρανούς στο βόρειο τμήμα της παραλίας, σε μήκος 20,00 μ. περίπου και τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος περίπου 65,00 μ. Τέλος προβλέπονται τοπικές παρεμβάσεις δια της κατασκευής θωράκισης πρανών για την προστασία από κατολισθήσεις λόγω της ετήσιας δράσης των κυματισμών.