ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

21.10.11

Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα της Δ.Ε Παπαφλέσσα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, ως και τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Σουληναρίου, Χανδρινού και Στενωσιάς, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 25η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7,30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας του δεματοποιητή στην θέση ¨ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ¨ της πόλεως Πύλου από το ¨Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Νομού Μεσσηνίας¨ και χρηματοδότηση αυτού με ποσό € 36.000,00 (€ Τριάντα έξι χιλιάδες) για την δεματοποίηση 1.500 δεμάτων και τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011 με την δημιουργία νέου Κ.Α. (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για ¨Πρόσκληση ενδιαφέροντος και καθορισμό όρων διαγωνισμού επιλογής Τράπεζας εξ’ όσων εδρεύουν στην πόλης της Πύλου, για την τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων και μισθοδοσίας Δήμου Πύλου - Νέστορος¨. (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 3ον: Υποβολή αιτημάτων (Σχετ. φάκελος – Τεχνικό Δελτίο) στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και για τα παρακάτω έργα και δράσεις:
1. με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Παπαφλέσσα» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. μετά τις 1-1- 2007).
2. με τίτλο «Βελτίωση υδραυλάκων άρδευσης Κάμπου – Χανδρινού & Κάμπου – Στενωσιάς Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (αφορά βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων).
3. με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας έδρας Τ.Κ. Βλαχόπουλου» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Αγροτική Οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. μετά τις 1-1-2007).
4. με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας πλήν έδρας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης,
Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1
Αγροτική Οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. μετά τις 1-1-2007)
5. με τίτλο «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Σουληναρίου»
στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 2 Χώροι άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
6. με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 2 Χώροι άσκησης
αθλητικών δραστηριοτήτων και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
7. με τίτλο «Διαμόρφωση θέσης θέας πλησίον του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Παπαφλέσσα Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» στον Άξονα 3 Μέτρο 323 δράση 1
Διαμόρφωση θέσεων θέας και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του
Δήμου Πύλου – Νέστορος. (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 4ον: Αποδοχή μελετών για τα έργα και δράσεις του ανωτέρω θέματος
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με τους υπόλοιπους Δήμους της Μεσσηνίας για την κατάθεση κοινής πρότασης χρηματοδότησης στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» στον Άξονα 3 Μέτρο 313 δράση 1
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ εκτός περιοχών NATURA. (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή παιδικών Χαρών¨, ως Α.Μ. 113/2007, της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Σια Ο.Ε. κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 60363/12-10-2011 εγγράφου, από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας – πρώην τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στην συζήτηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος