ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

21.10.11

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση ισολογισμών των καταργηθέντων δήμων του Καλλικρατικού δήμου Πύλου - Νέστορος !

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 95 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’) που αφορά την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου και του άρθρου 165 παρ. 4 του νέου ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), που αφορά την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, σε ειδική συνεδρίαση.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 25η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 4,00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση Απολογισμού τέως Δήμου Νέστορος οικ. έτους 2010, σύμφωνα με το
άρθρο 163 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’).
ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Απολογισμού τέως Δήμου Πύλου οικ. έτους 2010, σύμφωνα με το
άρθρο 163 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’).
ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Απολογισμού τέως Δήμου Χιλιοχωρίων οικ. έτους 2010, σύμφωνα με το
άρθρο 163 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’).
ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση Απολογισμού τέως Δήμου Παπαφλέσσα οικ. έτους 2010, σύμφωνα με το
άρθρο 163 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ &ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’).
ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση Απολογισμού τέως Δήμου Κορώνης οικ. έτους 2010, σύμφωνα με το
άρθρο 163 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’).
ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση Απολογισμού τέως Δήμου Μεθώνης οικ. έτους 2010, σύμφωνα με το
άρθρο 163 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ &  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’).
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος,
ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στην συζήτηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος