ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23.10.12

Μεροκάματα ελαιοσυγκομιδής - Το Πυργάκι δείχνει τον δρόμο !

Εν όψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου και λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας ανακοινώνεται ότι η ανώτατη τιμή για το μεροκάματο της ελαιοσυγκομιδής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25 Ευρώ για οκτάωρη εργασία.
Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή των εργατών πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά...............
με εργόσημο.
Ο παραγωγός αντί για την άμεση καταβολή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, θα πρέπει να αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Με το εργόσημο κατοχυρώνεται το δικαίωμα των εργατών γης για Ασφάλιση, Περίθαλψη και Σύνταξη από τον ΟΓΑ.
Μέσω του εργοσήμου τόσο ο εργοδότης, όσο και ο εργαζόμενος θα δικαιούνται φορολογικές ελαφρύνσεις από τις καταβληθείσες ασφαλι-στικές εισφορές, βάσει της σχετικής βεβαίωσης που θα τους αποστέλλεται από τον ΟΓΑ.
 Ομάδα Παραγωγών
Πύργου Τριφυλίας