ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23.4.15

Απαγορεύεται η φύτευση καλοκαιρινής-φθινοπωρινής πατάτας φαγητού !Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας υπενθυμίζει σε οποιονδήποτε σχεδιάζει την φύτευση καλοκαιρινής-φθινοπωρινής πατάτας, ότιαπαγορεύεται η φύτευση πατάτας φαγητού γιά την έναρξη νέας καλλιέργειας πατάτας με σκοπό την αποφυγή της μόλυνσης της Μεσσηνίας με επιβλαβείς οργανισμούς οι οποίοι είναι δυνατόν να φέρονται πάνω στους φαινομενικά υγιείς κονδύλους προς κατανάλωση. 
Η περιοχή μας παραμένει ακόμη απρόσβλητη από παθογόνα της πατάτας που ενδημούν σε άλλες περιοχές και η εγκατάστασή τους θα συνεπαγόταν σοβαρότατη οικονομική ζημιά τόσο γιά τους επαγγελματίες καλλιεργητές όσο και γιά την γενικότερη οικονομία.
            Γιά τους ίδιους λόγους, απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορία, διακίνηση, ανταλλαγή, δωρεάν παραχώρηση, κλπ οποιασδήποτε ποσότητας πατάτας που καλλιεργήθηκε με προορισμό την κατανάλωση γιά την εκκίνηση νέας καλλιέργειας. 
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον  δεν διατίθεται πιστοποιημένος πατατόσπορος ειδικά γιά την φύτευση καλοκαιρινής-φθινοπωρινής καλλιέργειας, επιτρέπεται η χρήση κονδύλων που έχουν προέλθει από καλλιέργεια ανοιξιάτικης πατάτας από επαγγελματία παραγωγό γιά την φύτευση αποκλειστικά στους ίδιους αγρούς του παραγωγού απ’ όπου έχουν προέλθει.
            Πριν την συγκομιδή της χειμωνιάτικης-εαρινής καλλιέργειας, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, στην οποία θα δηλώνουν τον Αριθμό Φυτοϋγειονομικού Μητρώου, τους καλλιεργούμενους αυτήν την στιγμή αγρούς,  τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου πατατόσπορου, και προβλεπόμενα σημεία φύτευσης της φθινοπωρινής καλλιέργειας. 
Η  "Βεβαίωση παραγωγής Ιδιοπαραγόμενου Πατατόσπορου" θα χορηγείται από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας μετά από έλεγχο της δηλούμενης έκτασης καλλιέργειας πατάτας ή/και της ποσότητας των παραγόμενων κονδύλων και των εδαφών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τακτικών επισκοπήσεων που διενεργεί η υπηρεσία μας.
            Σύμφωνα με την νομοθεσία, η φύτευση πατάτας χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων (τιμολόγια αγοράς πατατόσπορου ή Βεβαίωση παραγωγής Ιδιοπαραγόμενου Πατατόσπορου από την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας) αφενός θα σημαίνει ότι η καλλιέργεια δεν θα δικαιούται αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ μετά τυχόν φυσική καταστροφή και αφ’ ετέρου θα επισύρει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις.